Filtruj analizy przypadków według branży

Białe księgi

Aby otworzyć oficjalny dokument, kliknij poniższy przycisk: „Pobierz oficjalny dokument”.

Jak przemysłowy Internet wpływa na proces produkcji etykiet dla użytkowników SAP

Przemysłowy Internet stworzył coraz trudniejsze środowisko dla użytkowników SAP. Firmy są zmuszone do cyfrowej transformacji w celu konkurowania. Starsze, ręczne procesy etykietowania muszą ustąpić miejsca znormalizowanemu i usprawnionemu podejściu, które umożliwiają nowoczesne systemy zarządzania etykietami. W tym dokumencie poznasz, czym może być cyfrowa transformacja etykietowania fabrycznego na żądanie dla użytkowników SAP i jak umożliwia to firmom znaczne obniżenie kosztów i przyspieszenie wprowadzania produktu na rynek.

Jak nowoczesne zarządzanie etykietami pomaga producentom urządzeń medycznych konkurować na trudnym rynku

Coraz większa liczba przepisów i wzmożona konkurencyjność wymuszają na producentach urządzeń fundamentalną zmianę w zakresie prowadzenia działalności. Zmuszeni do znalezienia złotego środka między stałą presją cenową a potrzebą zwiększenia wydajności operacyjnej przy coraz większym zapotrzebowaniu na jakość, mniejsi producenci urządzeń medycznych zmagają się z konkurencją ze strony wielkich przedsiębiorstw ze swojej branży. Wielu producentów wykorzystuje sekretną broń, jaką jest nowoczesne zarządzanie etykietami. W tym dokumencie przedstawiamy cztery kluczowe wyzwania, z jakimi mierzą się producenci urządzeń medycznych oraz pokazujemy, jak można wykorzystać nowoczesne zarządzanie etykietami, aby poradzić sobie z tymi problemami, zoptymalizować działalność i zachować konkurencyjność na wymagającym globalnym rynku.

Rozporządzenia unijne MDR i IVDR: Uzyskiwanie dodatkowych oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami w zakresie identyfikowalności urządzeń oraz standardami UDI

W tym dokumencie przedstawiamy najważniejsze wyzwania, z jakimi mogą mierzyć się producenci urządzeń medycznych, chcąc zachować zgodność z unijnymi rozporządzeniami: o wyrobach medycznych (Medical Devices Regulation – MDR) oraz o wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro (In vitro Diagnostic Medical Devices Regulation - IVDR). Zawiera on również informacje o wymaganiach rozporządzeń MDR i IVDR w zakresie identyfikowalności urządzeń, a także wnioski wyciągnięte z rozporządzenia Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) w zakresie unikalnej identyfikacji urządzeń (UDI). Znajduje się w nim ponadto lista czynności, jakie mogą wykonać producenci urządzeń medycznych, aby zapewnić zgodność z wymogami w zakresie identyfikowalności urządzeń, a także porady, jak przy okazji zmniejszyć koszty operacyjne.

Wprowadzenie technologii etykietowania nowej generacji dynamizuje przedsiębiorstwo i zmniejsza koszty

Dzięki nowej generacji rozwiązań do zarządzania etykietami wiele przedsiębiorstw jest w stanie ograniczyć koszty, poprawić wydajność i zmniejszyć ryzyko przestojów oraz niezgodności z wymaganiami w zakresie tworzenia etykiet. Korzyści te wynikają z zastosowania nowoczesnych rozwiązań zarządzania etykietami, które pozwalają organizacjom na konsolidację i automatyzację zadań związanych z tworzeniem i obsługą etykiet (zadań, które do tej pory wykonywane były przez projektantów i personel operacyjny w każdym oddziale produkującym etykiety).

Najlepsze praktyki na pełnym wyzwań rynku produkcji – poradnik przetrwania dla firm farmaceutycznych

Wyzwania stawiane firmom z globalnego sektora farmaceutycznego prawdopodobnie są dziś wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. W wyniku czynników takich jak presja konkurencyjna, nowe przepisy wprowadzane przez organy państwowe i regulacyjne, wygasanie ochrony patentowej produktów oraz presje cenowe na rynku firmy farmaceutyczne coraz częściej zmuszone są szukać przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie wydajności oraz redukcję kosztów.

Zobacz, w jaki sposób technologie tworzenia etykiet pomagają firmom farmaceutycznym skutecznie radzić sobie z tymi rosnącymi wyzwaniami. Odkryj możliwości systemu zarządzania etykietami w zakresie ulepszania jakości produktów, skracania czasu wprowadzania produktów na rynek, zwiększania produktywności oraz zmniejszania kosztów operacyjnych dla firm farmaceutycznych.

Jak firmy z sektora żywności i napojów mogą cyfrowo przekształcić etykietowanie w celu przyspieszenia rozwoju

Branża produkcji żywności i napojów podlega presji związanej z coraz mniejszymi marżami, konkurencją globalną i coraz ostrzejszymi wymogami dotyczącymi zgodności z przepisami. Aby poradzić sobie w tak trudnych warunkach, firmy muszą korzystać z nowych technologii, które umożliwiają obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności, wyeliminowanie zwrotów produktów i zapewnienie jakości danych. Nowoczesny system zarządzania etykietami zapewnia wiele korzyści producentom żywności i napojów, m.in. poprawia elastyczność, zwiększa wydajność i pomaga w zarządzaniu jakością.

Przepisy FDA (tytuł 21 CFR część 11) i załącznik 11 do unijnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Wymagania dot. zgodności technicznej dla nauk o życiu) — przygotowanie

Producenci leków i wyrobów medycznych oraz firmy innych branż regulowanych przepisami FDA zobowiązani są prowadzić dokumentację elektroniczną z podpisami elektronicznymi, która odpowiada dokumentacji drukowanej. Niniejszy dokument przedstawia standardy FDA oraz standardy regulacyjne UE i pokazuje, w jaki sposób rozwiązania NiceLabel spełniają wymogi dotyczące cyklu życia etykiet. Można się z niego dowiedzieć, jak firma NiceLabel integruje proces tworzenia etykiet wymagany dla nauk o życiu z procesami i systemami informatycznymi istniejącymi w poszczególnych organizacjach, takimi jak Oracle, SAP lub innymi systemami ERP.

Dokument zapewni firmom dostęp do informacji na temat różnych procesów administracyjnych i procesów drukowania etykiet oraz informacji dotyczących narzędzi potrzebnych do spełnienia wymogów FDA i UE.