Aby otworzyć oficjalny dokument, kliknij poniższy przycisk: „Pobierz oficjalny dokument”.

Wprowadzenie technologii etykietowania nowej generacji dynamizuje przedsiębiorstwo i zmniejsza koszty

Dzięki nowej generacji rozwiązań do zarządzania etykietami wiele przedsiębiorstw jest w stanie ograniczyć koszty, poprawić wydajność i zmniejszyć ryzyko przestojów oraz niezgodności z wymaganiami w zakresie tworzenia etykiet. Korzyści te wynikają z zastosowania nowoczesnych rozwiązań zarządzania etykietami, które pozwalają organizacjom na konsolidację i automatyzację zadań związanych z tworzeniem i obsługą etykiet (zadań, które do tej pory wykonywane były przez projektantów i personel operacyjny w każdym oddziale produkującym etykiety).

Przepisy FDA (tytuł 21 CFR część 11) i załącznik 11 do unijnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Wymagania dot. zgodności technicznej dla nauk o życiu) — przygotowanie

Producenci leków i wyrobów medycznych oraz firmy innych branż regulowanych przepisami FDA zobowiązani są prowadzić dokumentację elektroniczną z podpisami elektronicznymi, która odpowiada dokumentacji drukowanej. Niniejszy dokument przedstawia standardy FDA oraz standardy regulacyjne UE i pokazuje, w jaki sposób rozwiązania NiceLabel spełniają wymogi dotyczące cyklu życia etykiet. Można się z niego dowiedzieć, jak firma NiceLabel integruje proces tworzenia etykiet wymagany dla nauk o życiu z procesami i systemami informatycznymi istniejącymi w poszczególnych organizacjach, takimi jak Oracle, SAP lub innymi systemami ERP.

Dokument zapewni firmom dostęp do informacji na temat różnych procesów administracyjnych i procesów drukowania etykiet oraz informacji dotyczących narzędzi potrzebnych do spełnienia wymogów FDA i UE.