Filtruj analizy przypadków według branżyBiałe księgi

Aby otworzyć oficjalny dokument, kliknij poniższy przycisk: „Pobierz oficjalny dokument”.

Wpływ globalnych przepisów dotyczących żywności i napojów na etykietowanie

Szczegółowa analiza sposobu, w jaki globalne przepisy, takie jak amerykańska ustawa Food Safety Modernization Act (FSMA), unijne rozporządzenie 1169 i brytyjska ustawa Natasha's Law, zmuszają producentów żywności i napojów do zmiany sposobu zarządzania etykietami przedsiębiorstwa i opakowaniami produktów.

Przygotowanie etykiet do unijnego rozporządzenia MDR: pięć kroków zapewniających optymalizację systemów i procesów pod kątem zgodności

Unijne rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (MDR) wchodzi w życie 26 maja 2021 r. Co musisz wiedzieć, aby przygotować się przed tym terminem? Jak zapewnić przygotowanie systemu i procedur etykietowania do wymogów rozporządzenia MDR?

Przygotowaliśmy ten krótki przewodnik, aby pomóc Ci w zapewnieniu zgodności etykietowania z unijnym rozporządzeniem MDR.

Szybsze zmiany w etykietach przy jednoczesnym odciążeniu działu IT

Jako użytkownik SAP dysponujesz platformą pozwalającą wykorzystać zwiększoną wydajność, jaką ma do zaoferowania cyfryzacja. A co z procesem tworzenia etykiet? Dotychczasowe sposoby etykietowania są w znacznym stopniu zależne od działu IT. Realizacja prośby o wprowadzenie zmian w etykietach może zająć całe tygodnie, co negatywnie wpływa na zadowolenie klienta i proces wprowadzania produktu na rynek. Dzięki systemowi etykietowania, który doskonale współpracuje z Twoim środowiskiem SAP i został stworzony specjalnie do tego celu — tj. do projektowania, drukowania i konserwacji etykiet — proces etykietowania przebiega naprawdę sprawnie.

Dowiedz się, w jaki sposób nowoczesny system zarządzania etykietami pomaga użytkownikom SAP w cyfryzacji procesu zapewniania jakości, zwiększaniu dokładności i rozszerzaniu procesu etykietowania na cały łańcuch dostaw.

Czy nadszedł już czas, aby wreszcie rozwiązać problem tworzenia etykiet przez dostawców?

Uważamy, że kluczem do spójnego, standaryzowanego oznakowania dostawcy jest chmura. Być może tworzenie etykiet przez dostawców to pierwszy w historii przypadek użycia tak dobrze dopasowany do funkcjonalności chmury. Chmura umożliwia centralne przechowywanie informacji o etykietach. Pozwala kontrolować cały proces zarządzania etykietami, a nawet rozszerzyć go na dostawców za pośrednictwem sieci Web.

Przygotowywanie systemu metkowania i etykietowania w świecie, w którym warunki dyktuje serwis Amazon

Przemysł odzieżowy jest pod wielką presją. Problemy, jakim stawiła czoła branża odzieżowa podczas pierwszej rewolucji przemysłowej, skłoniły ją do zwrócenia się ku technologii, a wraz ze zjawiskiem globalizacji pojawiła się również konieczność odpowiedniego dostosowania modeli biznesowych firm z branży handlu detalicznego oraz strategii wejścia na rynki sprzedaży. Następnie nadszedł czas na tzw. „efekt Amazonu“, który zmienił zasady działalności biznesowej.

Jak przemysłowy Internet wpływa na proces produkcji etykiet przez użytkowników SAP

Przemysłowy Internet stworzył coraz trudniejsze środowisko dla użytkowników SAP. Firmy są zmuszone do cyfrowej transformacji w celu konkurowania. Starsze, ręczne procesy etykietowania muszą ustąpić miejsca znormalizowanemu i usprawnionemu podejściu, które umożliwiają nowoczesne systemy zarządzania etykietami. W tym dokumencie poznasz, czym może być cyfrowa transformacja etykietowania fabrycznego na żądanie dla użytkowników SAP i jak umożliwia to firmom znaczne obniżenie kosztów i przyspieszenie wprowadzania produktu na rynek.

Jak nowoczesne zarządzanie etykietami pomaga producentom urządzeń medycznych konkurować na trudnym rynku

Coraz większa liczba przepisów i wzmożona konkurencyjność wymuszają na producentach urządzeń fundamentalną zmianę w zakresie prowadzenia działalności. Zmuszeni do znalezienia złotego środka między stałą presją cenową a potrzebą zwiększenia wydajności operacyjnej przy coraz większym zapotrzebowaniu na jakość, mniejsi producenci urządzeń medycznych zmagają się z konkurencją ze strony wielkich przedsiębiorstw ze swojej branży. Wielu producentów wykorzystuje sekretną broń, jaką jest nowoczesne zarządzanie etykietami. W tym dokumencie przedstawiamy cztery kluczowe wyzwania, z jakimi mierzą się producenci urządzeń medycznych oraz pokazujemy, jak można wykorzystać nowoczesne zarządzanie etykietami, aby poradzić sobie z tymi problemami, zoptymalizować działalność i zachować konkurencyjność na wymagającym globalnym rynku.

Rozporządzenia unijne MDR i IVDR: Uzyskiwanie dodatkowych oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami w zakresie identyfikowalności urządzeń oraz standardami UDI

W tym dokumencie przedstawiamy najważniejsze wyzwania, z jakimi mogą mierzyć się producenci urządzeń medycznych, chcąc zachować zgodność z unijnymi rozporządzeniami: o wyrobach medycznych (Medical Devices Regulation – MDR) oraz o wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro (In vitro Diagnostic Medical Devices Regulation - IVDR). Zawiera on również informacje o wymaganiach rozporządzeń MDR i IVDR w zakresie identyfikowalności urządzeń, a także wnioski wyciągnięte z rozporządzenia Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) w zakresie unikalnej identyfikacji urządzeń (UDI). Znajduje się w nim ponadto lista czynności, jakie mogą wykonać producenci urządzeń medycznych, aby zapewnić zgodność z wymogami w zakresie identyfikowalności urządzeń, a także porady, jak przy okazji zmniejszyć koszty operacyjne.

Wprowadzenie technologii etykietowania nowej generacji dynamizuje przedsiębiorstwo i zmniejsza koszty

Dzięki nowej generacji rozwiązań do zarządzania etykietami wiele przedsiębiorstw jest w stanie ograniczyć koszty, poprawić wydajność i zmniejszyć ryzyko przestojów oraz niezgodności z wymaganiami w zakresie tworzenia etykiet. Korzyści te wynikają z zastosowania nowoczesnych rozwiązań zarządzania etykietami, które pozwalają organizacjom na konsolidację i automatyzację zadań związanych z tworzeniem i obsługą etykiet (zadań, które do tej pory wykonywane były przez projektantów i personel operacyjny w każdym oddziale produkującym etykiety).

Najlepsze praktyki na pełnym wyzwań rynku produkcji – poradnik przetrwania dla firm farmaceutycznych

Wyzwania stawiane firmom z globalnego sektora farmaceutycznego prawdopodobnie są dziś wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. W wyniku czynników takich jak presja konkurencyjna, nowe przepisy wprowadzane przez organy państwowe i regulacyjne, wygasanie ochrony patentowej produktów oraz presje cenowe na rynku firmy farmaceutyczne coraz częściej zmuszone są szukać przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie wydajności oraz redukcję kosztów.

Zobacz, w jaki sposób technologie tworzenia etykiet pomagają firmom farmaceutycznym skutecznie radzić sobie z tymi rosnącymi wyzwaniami. Odkryj możliwości systemu zarządzania etykietami w zakresie ulepszania jakości produktów, skracania czasu wprowadzania produktów na rynek, zwiększania produktywności oraz zmniejszania kosztów operacyjnych dla firm farmaceutycznych.

Jak firmy z sektora żywności i napojów mogą cyfrowo przekształcić etykietowanie w celu przyspieszenia rozwoju

Branża produkcji żywności i napojów podlega presji związanej z coraz mniejszymi marżami, konkurencją globalną i coraz ostrzejszymi wymogami dotyczącymi zgodności z przepisami. Aby poradzić sobie w tak trudnych warunkach, firmy muszą korzystać z nowych technologii, które umożliwiają obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności, wyeliminowanie zwrotów produktów i zapewnienie jakości danych. Nowoczesny system zarządzania etykietami zapewnia wiele korzyści producentom żywności i napojów, m.in. poprawia elastyczność, zwiększa wydajność i pomaga w zarządzaniu jakością.

Przepisy FDA (tytuł 21 CFR część 11) i załącznik 11 do unijnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Wymagania dot. zgodności technicznej dla nauk o życiu) — przygotowanie

Producenci leków i wyrobów medycznych oraz firmy innych branż regulowanych przepisami FDA zobowiązani są prowadzić dokumentację elektroniczną z podpisami elektronicznymi, która odpowiada dokumentacji drukowanej. Niniejszy dokument przedstawia standardy FDA oraz standardy regulacyjne UE i pokazuje, w jaki sposób rozwiązania NiceLabel spełniają wymogi dotyczące cyklu życia etykiet. Można się z niego dowiedzieć, jak firma NiceLabel integruje proces tworzenia etykiet wymagany dla nauk o życiu z procesami i systemami informatycznymi istniejącymi w poszczególnych organizacjach, takimi jak Oracle, SAP lub innymi systemami ERP.

Dokument zapewni firmom dostęp do informacji na temat różnych procesów administracyjnych i procesów drukowania etykiet oraz informacji dotyczących narzędzi potrzebnych do spełnienia wymogów FDA i UE.