Filter Case Studies by Industry

Aby otworzyć oficjalny dokument, kliknij poniższy przycisk: „Pobierz oficjalny dokument”.

How the industrial Internet impacts SAP users label production process

The industrial Internet has created an increasingly challenging environment for SAP users. Companies are under pressure to digitally transform in order to compete. Legacy, manual labeling processes must give way to a standardized and streamlined approach enabled by modern label management systems. In this whitepaper, learn what digital transformation of on-demand factory labeling can mean for SAP users and how it enables companies to significantly reduce costs and get faster-time-to market.

Jak nowoczesne zarządzanie etykietami pomaga producentom urządzeń medycznych konkurować na trudnym rynku

Coraz większa liczba przepisów i wzmożona konkurencyjność wymuszają na producentach urządzeń fundamentalną zmianę w zakresie prowadzenia działalności. Zmuszeni do znalezienia złotego środka między stałą presją cenową a potrzebą zwiększenia wydajności operacyjnej przy coraz większym zapotrzebowaniu na jakość, mniejsi producenci urządzeń medycznych zmagają się z konkurencją ze strony wielkich przedsiębiorstw ze swojej branży. Wielu producentów wykorzystuje sekretną broń, jaką jest nowoczesne zarządzanie etykietami. W tym dokumencie przedstawiamy cztery kluczowe wyzwania, z jakimi mierzą się producenci urządzeń medycznych oraz pokazujemy, jak można wykorzystać nowoczesne zarządzanie etykietami, aby poradzić sobie z tymi problemami, zoptymalizować działalność i zachować konkurencyjność na wymagającym globalnym rynku.

Rozporządzenia unijne MDR i IVDR: Uzyskiwanie dodatkowych oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami w zakresie identyfikowalności urządzeń oraz standardami UDI

W tym dokumencie przedstawiamy najważniejsze wyzwania, z jakimi mogą mierzyć się producenci urządzeń medycznych, chcąc zachować zgodność z unijnymi rozporządzeniami: o wyrobach medycznych (Medical Devices Regulation – MDR) oraz o wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro (In vitro Diagnostic Medical Devices Regulation - IVDR). Zawiera on również informacje o wymaganiach rozporządzeń MDR i IVDR w zakresie identyfikowalności urządzeń, a także wnioski wyciągnięte z rozporządzenia Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) w zakresie unikalnej identyfikacji urządzeń (UDI). Znajduje się w nim ponadto lista czynności, jakie mogą wykonać producenci urządzeń medycznych, aby zapewnić zgodność z wymogami w zakresie identyfikowalności urządzeń, a także porady, jak przy okazji zmniejszyć koszty operacyjne.

Wprowadzenie technologii etykietowania nowej generacji dynamizuje przedsiębiorstwo i zmniejsza koszty

Dzięki nowej generacji rozwiązań do zarządzania etykietami wiele przedsiębiorstw jest w stanie ograniczyć koszty, poprawić wydajność i zmniejszyć ryzyko przestojów oraz niezgodności z wymaganiami w zakresie tworzenia etykiet. Korzyści te wynikają z zastosowania nowoczesnych rozwiązań zarządzania etykietami, które pozwalają organizacjom na konsolidację i automatyzację zadań związanych z tworzeniem i obsługą etykiet (zadań, które do tej pory wykonywane były przez projektantów i personel operacyjny w każdym oddziale produkującym etykiety).

Najlepsze praktyki na pełnym wyzwań rynku produkcji – poradnik przetrwania dla firm farmaceutycznych

Wyzwania stawiane firmom z globalnego sektora farmaceutycznego prawdopodobnie są dziś wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. W wyniku czynników takich jak presja konkurencyjna, nowe przepisy wprowadzane przez organy państwowe i regulacyjne, wygasanie ochrony patentowej produktów oraz presje cenowe na rynku firmy farmaceutyczne coraz częściej zmuszone są szukać przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie wydajności oraz redukcję kosztów.

Zobacz, w jaki sposób technologie tworzenia etykiet pomagają firmom farmaceutycznym skutecznie radzić sobie z tymi rosnącymi wyzwaniami. Odkryj możliwości systemu zarządzania etykietami w zakresie ulepszania jakości produktów, skracania czasu wprowadzania produktów na rynek, zwiększania produktywności oraz zmniejszania kosztów operacyjnych dla firm farmaceutycznych.

Jak firmy z sektora żywności i napojów mogą wykorzystać etykietowanie do przyspieszenia rozwoju

Branża produkcji żywności i napojów podlega presji związanej z coraz mniejszymi marżami, konkurencją globalną i coraz ostrzejszymi wymogami dotyczącymi zgodności z przepisami. Aby poradzić sobie w tak trudnych warunkach, firmy muszą korzystać z nowych technologii, które umożliwiają obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności, wyeliminowanie zwrotów produktów i zapewnienie jakości danych. Nowoczesny system zarządzania etykietami zapewnia wiele korzyści producentom żywności i napojów, m.in. poprawia elastyczność, zwiększa wydajność i pomaga w zarządzaniu jakością.

Przepisy FDA (tytuł 21 CFR część 11) i załącznik 11 do unijnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Wymagania dot. zgodności technicznej dla nauk o życiu) — przygotowanie

Producenci leków i wyrobów medycznych oraz firmy innych branż regulowanych przepisami FDA zobowiązani są prowadzić dokumentację elektroniczną z podpisami elektronicznymi, która odpowiada dokumentacji drukowanej. Niniejszy dokument przedstawia standardy FDA oraz standardy regulacyjne UE i pokazuje, w jaki sposób rozwiązania NiceLabel spełniają wymogi dotyczące cyklu życia etykiet. Można się z niego dowiedzieć, jak firma NiceLabel integruje proces tworzenia etykiet wymagany dla nauk o życiu z procesami i systemami informatycznymi istniejącymi w poszczególnych organizacjach, takimi jak Oracle, SAP lub innymi systemami ERP.

Dokument zapewni firmom dostęp do informacji na temat różnych procesów administracyjnych i procesów drukowania etykiet oraz informacji dotyczących narzędzi potrzebnych do spełnienia wymogów FDA i UE.