Bezpłatne wsparcie techniczne

Otwarcie zgłoszenia do wsparcia technicznego

Firma NiceLabel oferuje pełne i bezpłatne wsparcie techniczne dotyczące swoich produktów. Udostępniamy także Umowę o utrzymanie oprogramowania, która upoważnia do wsparcia priorytetowego. Dowiedz się więcej tutaj.

  1. ?Skompresuj pliki, które uważasz za pomocne w usunięciu błędów, na przykład etykiety, formularze, bazy danych, zrzuty ekranów z błędami itd. (utwórz jeden plik .ZIP)
  2. ?Klucz znajduje się w menu Informacje.
  3. ?Wpisz 25-cyfrowy klucz stanowiący dowód zawarcia umowy. Możesz również wprowadzić klucz licencji na oprogramowanie na ekranie Pomoc/Informacje o programie

* W przypadku konieczności uzyskania zdalnego dostępu do Twojego komputera przez pomoc techniczną w celu pomocy w rozwiązaniu problemu pobierz program TeamViewer.