Rozwiązanie przyszłości w zakresie etykietowania i znakowania produktów farmaceutycznych

Coraz większa konkurencja, zaostrzające się kontrole i przepisy, tracące ważność patenty oraz konieczność obniżania cen powodują, że sektor produkcji jest bardzo wymagającym obszarem biznesu. By zachować konkurencyjność, firmy farmaceutyczne muszą znajdować sposoby usprawnienia swoich działań i zmniejszenia kosztów operacyjnych.

Technologie tworzenia etykiet mogą pomóc firmom farmaceutycznym pokonać wyzwania, z którymi się mierzą. Pobierz dokument „Najlepsze praktyki w zakresie tworzenia etykiet na pełnym wyzwań rynku produkcji – poradnik przetrwania dla firm farmaceutycznych”.

Pobierz nasz artykuł przeglądowy, aby dowiedzieć się więcej

Slajd1

Firmy z branży nauk przyrodniczych korzystają z rozwiązań NiceLabel

 • Krka
 • Sanofi
 • Arla Foods
 • Abbott logo
 • Sonova
 • Nuvasive
 • Sorin

Slajd2

Studium przypadku

Krka upraszcza zarządzanie
zgodnością i etykietami

Pobierz studium przypadku

Slajd3

Jedno rozwiązanie dla wszystkich drukarek do etykietowania i znakowania

Technologia NiceLabel pozwala firmom farmaceutycznym stosować pojedynczą platformę obsługującą wszystkie urządzenia drukujące oraz wszystkie procesy w zakresie pakowania i wysyłki, począwszy od opracowywania etykiet jednostkowych po tworzenie etykiet magazynowych i transportowych. Dzięki NiceLabel możesz szybciej spełnić wymagania regulacyjne, ograniczyć koszty pracy, skrócić czas udostępnienia produktów na rynku, a także uniknąć wycofywania produktów w związku z błędami dotyczącymi etykiet. Pozwala to zwiększyć wydajność produkcyjną oraz pokonywać obecne i przyszłe wyzwania na coraz bardziej wymagającym rynku.

65%

Drug recalls have increased more than 65% over past ten years.

Source: GS1

50%

50% of pharmaceutical recalls are due to errors in product labeling or packaging artwork.

Source: Xtalks

$8m

The average cost to distribute a recall notice is $8 million.

Source: GS1

20x

Product recalls, now occurring about 20 times / week in pharmaceuticals in the U.S. alone.

Source: McKinsey

Przyszłościowa technologia stworzona z myślą o branży nauk przyrodniczych

System zarządzania etykietami NiceLabel, LMS Enterprise, pozwala na automatyzację drukowania etykiet i bezpośredniego znakowania poprzez standaryzację procesów i ich integrację z Systemem Realizacji Produkcji (MES) w każdej lokalizacji. Centralizacja danych głównych i ustanowienie jedynego prawdziwego źródła danych pozwala na wyeliminowanie błędów powstałych na skutek ręcznego wprowadzania danych, nieprawidłowych etykiet i powiązanych z tym kosztów.

Integracja procesu drukowania etykiet dzięki systemom MES i ERP

LMS Enterprise to m.in. system integracji, obsługujący bez zakłóceń Werum PAS-X, SAP i wiele innych systemów MES i ERP wykorzystywanych w branży farmaceutycznej. Dzięki temu produkty są zawsze oznaczone odpowiednimi danymi głównymi pochodzącymi bezpośrednio z centralnej bazy danych. Można zastosować specyficzne dla firmy reguły, aby uniknąć kosztowych zmian w systemach ERP i MES w związku z drukowaniem etykiet.

System zarządzania dokumentami, który upraszcza proces uzyskiwania zgodności z wymaganiami prawa

LMS Enterprise includes a document management system (DMS) that was built for regulatory labeling. The DMS provides role-based access, document versioning, configurable approval workflows, electronic records and electronic signatures (ERES) necessary to conform to FDA and EU regulations. The DMS offers many other features built for life sciences, including a graphical “label comparison” tool help consolidate template variations and provide quality assurance. The DMS is a centralized digital label catalogue that controls and streamlines the entire label lifecycle management.

Elektroniczne rekordy i ścieżki audytu – więcej niż wymagają przepisy w zakresie branży nauk przyrodniczych

LMS Enterprise zapewnia zaawansowany zestaw ścieżek śledzenia, w tym pełną identyfikowalność i wizualizację każdej wydrukowanej i oznaczonej etykiety. Funkcja ta umożliwia również monitorowanie każdego żądania i każdego zdarzenia zarejestrowanego w systemie, w tym informacji o użytkownikach, lokalizacjach i sygnaturach czasowych. Dodatkowo elektroniczne dokumenty PDF, odzwierciedlające fizycznie drukowane etykiety, można generować natywnie w celu przesłania do rozwiązań zewnętrznych w zakresie zarządzania lub systemów PLM.

System zmian i transferu stworzony z myślą o branży nauk przyrodniczych

LMS Enterprise doskonale wpasowuje się w typowy, wielopoziomowy system IT firmy farmaceutycznej i obejmuje system zmian i transferu w celu kontroli i uproszczenia obsługi zmian w różnych środowiskach (tworzenie/zarządzanie jakością/produkcja).

Obejmij systemem swoich producentów kontraktowych

LMS Enterprise obejmuje unikalny system drukowania sieciowego po stronie klienta, który pozwala w ciągu kilku minut wdrożyć to samo wysokiej klasy rozwiązanie do drukowania u producentów kontraktowych, dystrybutorów i innych partnerów biznesowych. Pozwalając ograniczyć ponowne etykietowanie oraz ręczne kontrole jakości, system znacząco usprawnia działanie łańcucha dostaw i zmniejsza koszty pracy i magazynowania. Dzięki unikalnej technologii stosowanej po stronie klienta partnerzy biznesowi mogą skonfigurować dowolne istniejące drukarki i zarządzać nimi.

Wszystkie drukarki częścią jednego systemu

LMS Enterprise obsługuje wiele typów drukarek przemysłowych wykorzystywanych w branży farmaceutycznej. Są to m.in. drukarki etykiet, urządzenia typu „wydrukuj i naklej”, drukarki atramentowe na papier ciągły, urządzenia do znakowania laserowego, drukarki termotransferowe i atramentowe drukarki termiczne. Rozwiązanie takie pozwala na pracę z jednym systemem do zarządzania etykietami, integrującym wszystkie drukarki etykiet i drukarki do bezpośredniego znakowania z systemami MES i ERP w Twojej organizacji.

Slajd4

Zmiana procesów etykietowania a szybszy wzrost

Modernizując stosowane procesy za pomocą systemu zarządzania etykietami NiceLabel (LMS), będziesz w stanie:

 • Zmniejszyć koszty operacyjne: krótszy czas kwarantanny, mniej dodatkowej obróbki i resztek, mniej wycofywania produktów i wzrost satysfakcji klientów.
 • Skrócić okres przygotowania do wprowadzenia produktu na rynek: pracownicy firmy upoważnieni do wprowadzania zmian w etykietach bez pomocy działu IT.
 • Zwiększyć wydajność i niezawodność : wyeliminowanie pracy ręcznej, usprawnienie zarządzania cyklem życia etykiet i większa przejrzystość procesu etykietowania, przyczyniające się do większej wydajności i solidności łańcucha dostaw.
 • Zacieśnić współpracę i poprawić zgodność z przepisami: zyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki modernizacji i standaryzacji procesu etykietowania, zapewnienie odpowiedniej jakości i zgodności z przepisami we wszystkich zespołach, lokalizacjach i u partnerów zewnętrznych.

Profesjonalna obsługa i znajomość branży

System zarządzania etykietami NiceLabel można skonfigurować i przygotować do pracy dzięki pomocy zespołu profesjonalnej obsługi (PSG). Możesz w ten sposób przyspieszyć wdrożenie systemu, mając jednocześnie pewność, że wszystko odbywa się zgodnie z najlepszymi praktykami. Zespół PSG może zapewnić pakiety weryfikacji IQ, OQ i PQ oraz usługi, które pomagają spełnić potrzeby w zakresie dokumentacji obraz wymagania prawne.

Więcej informacji o produktach NiceLabel

Slajd5

Więcej zasobów dotyczących branży farmaceutycznej

Case Study

 Usprawnienie procesu tworzenia etykiet w celu zapewnienia zgodności ze zmieniającymi się przepisami prawa

Światowa firma medyczna usprawnia procesy tworzenia etykiet w celu zapewnienia zgodności ze zmieniającymi się przepisami prawa

Pobierz studium przypadku

Oficjalny dokument

NextGen labeling system

Nowa generacja rozwiązań do etykietowania i znakowania produktów farmaceutycznych

Pobierz oficjalny dokument

Post na blogu

Validation of increasing importance for life sciences companies

Validation of increasing importance for life sciences companies

Czytaj dalej

Slajd1