Przyszłość produkcji farmaceutycznej jest cyfrowa

Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania etykietami producenci farmaceutyków mogą korzystać z technologii cyfrowej i wykorzystywać ją dla swojej przewagi konkurencyjnej. Dowiedz się, w jaki sposób system zarządzania etykietami może pomóc Twojej firmie konkurować na dzisiejszym wymagającym rynku. Pobierz białą księgę "Jak cyfrowa transformacja pomaga firmom farmaceutycznym w rewolucjonizowaniu etykietowania i znakowania".

Pobierz oficjalny dokument

Slajd1

Klienci z branży farmaceutycznej, którzy dokonali zmian w etykietowaniu

  • Krka

Przeczytaj nasze studia przypadków farmaceutycznych

Slajd2

Badanie przeprowadzone przez

Kluczowi decydenci w branży farmaceutycznej przedstawiają wyzwania związane z etykietowaniem

Z jakimi największymi wyzwaniami mierzą się obecnie producenci leków? Niedawne badanie przeprowadzone przez Pharmaceutical Manufacturing pokazuje, że wielu producentów nadal używa przestarzałych systemów do drukowania i produkcji etykiet. Przed producentami leków stoją ogromne możliwości, jeżeli cyfrowo przekształcą system etykietowania.

14% osiągnęło pełną integrację

26% w pełni zintegrowało drukarki

34% korzysta z oddzielnych systemów

Pełne wyniki ankiety

Slajd3

Klucz do obniżenia kosztów i wykorzystania szans rynkowych

Technologia NiceLabel pozwala firmom farmaceutycznym stosować pojedynczą platformę obsługującą wszystkie urządzenia drukujące oraz wszystkie procesy w zakresie pakowania i wysyłki, począwszy od opracowywania etykiet jednostkowych po tworzenie etykiet magazynowych i transportowych. Dzięki NiceLabel możesz szybciej spełnić wymagania regulacyjne, ograniczyć koszty pracy, skrócić czas udostępnienia produktów na rynku, a także uniknąć wycofywania produktów w związku z błędami dotyczącymi etykiet. Pozwala to zwiększyć wydajność produkcyjną oraz pokonywać obecne i przyszłe wyzwania na coraz bardziej wymagającym rynku.

65%

W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił 65-procentowy skok przypadków wycofania leków.

Źródło: GS1

50%

W 50% przypadków wycofanie produktów farmaceutycznych wynika z błędnych etykiet lub opakowań.

Źródło: Xtalks

8 mln USD

Średni koszt dystrybucji oświadczenia o wycofaniu wynosi 8 mln USD.

Źródło: GS1

20x

Obecnie wycofanie produktów farmaceutycznych ma miejsce około 20 razy tygodniowo w samych tylko Stanach Zjednoczonych.

Źródło: McKinsey

Dowiedz się więcej o naszym systemie zarządzania etykietami

Dalej

Nasi partnerzy

Slajd5

Serializacja to początek transformacji cyfrowej

Serializację można postrzegać jako kolejny punkt niekończącej się listy przepisów, którym podlega przemysł farmaceutyczny.

W NiceLabel widzimy ją inaczej: jako szansę dla producentów farmaceutycznych na cyfrową transformację całego procesu produkcji etykiet.

Jeśli producenci farmaceutyczni skorzystają z tej możliwości, mogą przekształcić to, co było rutynowym ćwiczeniem w zakresie zgodności, w narzędzie umożliwiające kompleksową modernizację.

Więcej informacji

Dalej

Studium przypadku

Pomagamy firmie Boehringer Ingelheim we wdrożeniu globalnego, ustandaryzowanego procesu etykietowania

Przeczytaj studium przypadku

Slajd3

Usprawnione sprawdzanie poprawności i pełna zgodność

Pakiet przyspieszający sprawdzanie poprawności (VAP) firmy NiceLabel zapewnia standaryzację i usprawnienie procesu sprawdzania poprawności danych w środowisku objętym wymaganiami prawnymi.
Niezależnie od tego, czy użytkownik posiada gotowe rozwiązanie, czy system zarządzania etykietami skonfigurowany w oparciu o wymagania prawne dla danego środowiska, pakiet przyspieszający sprawdzanie poprawności firmy NiceLabel zapewnia zgodność z przepisami FDA i unijnymi, aby umożliwić łatwe utrzymanie sprawdzonego i zgodnego z wymogami prawnymi rozwiązania do etykietowania.

Więcej informacji o pakiecie VAP firmy NiceLabel

Pakiet VAP firmy NiceLabel

Slajd5

Cyfrowo przekształć swoje operacje za pomocą NiceLabel

System zarządzania etykietami NiceLabel, LMS Enterprise, pozwala na automatyzację drukowania etykiet i bezpośredniego znakowania poprzez standaryzację procesów i ich integrację z Systemem Realizacji Produkcji (MES) w każdej lokalizacji. Centralizacja danych głównych i ustanowienie jedynego prawdziwego źródła danych pozwala na wyeliminowanie błędów powstałych na skutek ręcznego wprowadzania danych, nieprawidłowych etykiet i powiązanych z tym kosztów.

Integracja procesu drukowania etykiet dzięki systemom MES i ERP

Technologia NiceLabel pozwala firmom farmaceutycznym stosować pojedynczą platformę obsługującą wszystkie urządzenia drukujące oraz wszystkie procesy w zakresie pakowania i wysyłki, począwszy od opracowywania etykiet jednostkowych po tworzenie etykiet magazynowych i transportowych. Dzięki digitalizacji procesu produkcji etykiet możesz szybciej spełnić wymagania regulacyjne, ograniczyć koszty pracy, skrócić czas udostępnienia produktów na rynku, a także uniknąć wycofywania produktów w związku z błędami dotyczącymi etykiet. Pozwala to zwiększyć wydajność produkcyjną oraz pokonywać obecne i przyszłe wyzwania i konkurować na coraz bardziej wymagającym rynku.

System zarządzania dokumentami, który upraszcza proces uzyskiwania zgodności z wymaganiami prawa

LMS Enterprise obejmuje system zarządzania dokumentami (DMS) stworzony z myślą o tworzeniu etykiet zgodnych z przepisami prawa. System DMS zapewnia dostęp oparty na rolach, obsługę wersji dokumentów, konfigurowalne procesy zatwierdzania, elektroniczne rekordy oraz podpisy elektroniczne (ERES) wymagane w celu zachowania zgodności z przepisami FDA i UE. System DMS oferuje wiele innych funkcji opracowanych specjalnie dla branży nauk przyrodniczych, w tym graficzne porównywanie etykiet, które ułatwia konsolidację wersji szablonów i zapewnia kontrolę jakości. DMS to scentralizowany cyfrowy katalog etykiet, który służy do obsługi i upraszczania całego procesu zarządzania cyklem życia etykiet.

Elektroniczne rekordy i ścieżki audytu – więcej niż wymagają przepisy w zakresie branży nauk przyrodniczych

LMS Enterprise obejmuje unikatowy system drukowania sieciowego po stronie klienta, który pozwala w ciągu kilku minut wdrożyć to samo wysokiej klasy rozwiązanie do drukowania u producentów kontraktowych, dystrybutorów i innych partnerów biznesowych. Pozwalając ograniczyć ponowne etykietowanie oraz ręczne kontrole jakości, system znacząco usprawnia działanie łańcucha dostaw i zmniejsza koszty pracy oraz magazynowania. Dzięki unikatowej technologii stosowanej po stronie klienta partnerzy biznesowi mogą konfigurować dowolne istniejące drukarki i nimi zarządzać.

Zatwierdzanie etykiet dla każdej jednostki SKU i unikanie tworzenia wielu szablonów etykiet

Technologia firmy NiceLabel pozwalająca na tworzenie wariantów etykiet umożliwia firmom z branży nauk przyrodniczych zatwierdzanie każdej tworzonej etykiety, aż do poziomu SKU. NiceLabel, w przypadku każdej jednostki SKU, integruje się z danymi głównej etykiety i łączy je z szablonami w czasie rzeczywistym, tworząc migawkę „etykiet zgodnych z drukiem", które są gotowe do zatwierdzenia. W ten sposób zatwierdzasz warianty etykiety dla każdej jednostki SKU bez konieczności ręcznego tworzenia setek lub tysięcy wersji etykiety. Kontrola szablonów etykiet ułatwia drukowanie spójnych etykiet, przyczynia się do zmniejszenia liczby żądanych zmian i obniżenia kosztów kontroli jakości.

Zarządzanie danymi etykiet w celu obniżenia kosztów kontroli jakości

Nasz system zarządzania etykietami ułatwia zarządzanie danymi podstawowymi, a także ich tworzenie. Dzięki temu konfiguracja aplikacji do zarządzania danymi jest szybka i nawet jeśli wymaga kodowania, to niewiele. Aplikacja może zarządzać danymi z wielu źródeł i umożliwia wygodną konfigurację reguł biznesowych, które automatycznie wybierają odpowiednie dane, szablon etykiety i drukarkę, wymagane w procesie biznesowym. Kontrola danych etykiet ułatwia proces etykietowania i drukowanie zgodnych etykiet, a ponadto przyczynia się do zmniejszenia liczby żądanych zmian i obniżenia kosztów kontroli jakości.

System zmian i transferu stworzony z myślą o branży nauk przyrodniczych

LMS Enterprise doskonale wpasowuje się w typowy, wielopoziomowy system IT firmy farmaceutycznej i obejmuje system zmian i transferu w celu kontroli i uproszczenia obsługi zmian w różnych środowiskach (tworzenie/zarządzanie jakością/produkcja).

Obejmij systemem swoich producentów kontraktowych

LMS Enterprise obejmuje unikatowy system drukowania sieciowego po stronie klienta, który pozwala w ciągu kilku minut wdrożyć to samo wysokiej klasy rozwiązanie do drukowania u producentów kontraktowych, dystrybutorów i innych partnerów biznesowych. Pozwalając ograniczyć ponowne etykietowanie oraz ręczne kontrole jakości, system znacząco usprawnia działanie łańcucha dostaw i zmniejsza koszty pracy oraz magazynowania. Dzięki unikatowej technologii stosowanej po stronie klienta partnerzy biznesowi mogą konfigurować dowolne istniejące drukarki i nimi zarządzać.

Wszystkie drukarki częścią jednego systemu

LMS Enterprise obsługuje wiele typów drukarek przemysłowych wykorzystywanych w branży farmaceutycznej. Są to m.in. drukarki etykiet, urządzenia typu „wydrukuj i naklej”, drukarki atramentowe na papier ciągły, urządzenia do znakowania laserowego, drukarki termotransferowe i atramentowe drukarki termiczne. Rozwiązanie takie pozwala na pracę z jednym systemem do zarządzania etykietami, integrującym wszystkie drukarki etykiet i drukarki do bezpośredniego znakowania z systemami MES i ERP w Twojej organizacji.

Poznaj nasz system zarządzania etykietami

Dalej

Studium przypadku

Krka cyfrowo przekształca etykietowanie
w celu usprawnienia zarządzania zgodnością i etykietami

Przeczytaj studium przypadku

Slajd3

Cyfrowo przekształć procesy etykietowania, aby przyspieszyć wzrost

Poprzez cyfrową transformację procesów za pomocą systemu zarządzania etykietami NiceLabel (LMS Enterprise) możesz:

  • Zmniejszyć koszty operacyjne: krótszy czas kwarantanny, mniej dodatkowej obróbki i resztek, mniej wycofywania produktów i wzrost satysfakcji klientów.
  • Skrócić okres przygotowania do wprowadzenia produktu na rynek: pracownicy firmy upoważnieni do wprowadzania zmian w etykietach bez pomocy działu IT.
  • Zwiększyć wydajność i niezawodność: wyeliminowanie pracy ręcznej, usprawnienie zarządzania cyklem życia etykiet i większa przejrzystość procesu etykietowania, przyczyniające się do większej wydajności i solidności łańcucha dostaw.
  • Zacieśnić współpracę i poprawić zgodność z przepisami: zyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki cyfryzacji i standaryzacji procesu etykietowania, zapewnienie odpowiedniej jakości i zgodności z przepisami we wszystkich zespołach, lokalizacjach i u partnerów zewnętrznych.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci zmienić etykietę

System zarządzania etykietami NiceLabel można skonfigurować i przygotować do pracy dzięki pomocy zespołu profesjonalnej obsługi (PSG). Możesz w ten sposób przyspieszyć wdrożenie systemu, mając jednocześnie pewność, że wszystko odbywa się zgodnie z najlepszymi praktykami. Zespół PSG może zapewnić pakiety weryfikacji IQ, OQ i PQ oraz usługi, które pomagają spełnić potrzeby w zakresie dokumentacji oraz wymagania prawne.

Skontaktuj się ze specjalistą NiceLabel

Slajd5

Dowiedz się więcej o cyfrowej transformacji produkcji farmaceutycznej

PMPS — Serializacja w etykietowaniu

Article

Serializacja w etykietowaniu: transformacja cyfrowa(PMPS, luty 2018, strony 28–29. © Samedan Ltd)

Czytaj dalej

How the Pharma Industrial Internet impacts your label production process

Article

System zarządzania etykietami umożliwia zmniejszenie liczby szablonów i ich konsolidację

Czytaj dalej

Oficjalny dokument

Nowa generacja rozwiązań do etykietowania i znakowania produktów farmaceutycznych

Pobierz oficjalny dokument

Post na blogu

Znaczenie sprawdzania poprawności dla firm z dziedziny nauk przyrodniczych

Czytaj dalej

5 powodów, dla których warto ujednolicić proces tworzenia etykiet

Post na blogu

5 powodów, dla których warto ujednolicić proces etykietowania

Czytaj dalej

Ankieta Pharma

Case Study

Badanie ujawnia znaczenie znormalizowanego zarządzania etykietami w przemyśle farmaceutycznym

Czytaj dalej

Slajd1

Gotowy na przekształcenie etykietowania?

Skontaktuj się ze specjalistą NiceLabel