Zgodność etykiet z informacją o wartościach odżywczych z przepisami UE

Główne zmiany w przepisach dotyczących etykiet spożywczych

Europejskie rozporządzenie w sprawie informacji o artykułach żywnościowych dla konsumentów, które weszło w życie w 2011 roku, zacznie obowiązywać w grudniu 2016. Rozporządzenie wprowadza pierwszą od 30 lat poważną zmianę zasad etykietowania żywności w Europie, nakładając na firmy branży spożywczej obowiązek zmiany formatu i zawartości etykiet produktów. Zgodnie z rozporządzeniem firmy miały obowiązek wprowadzić zmiany w etykietach z informacjami dotyczącymi alergenów w 2014 roku. W 2016 roku obowiązkowe staje się umieszczanie na etykietach informacji dotyczących wartości odżywczych.

Pracownicy firmy NiceLabel dokładnie przeanalizowali przepisy rozporządzenia w celu przygotowania prostych przewodników zawierających informacje na temat najważniejszych zmian. Zaktualizowaliśmy również oprogramowanie do tworzenia i drukowania etykiet. Rozwiązania te umożliwiają szybkie i sprawne uzyskanie zgodności z przepisami.

Pobieranie

rozwiązanie EU Food Labeling Solution, aby rozpocząć drukowanie etykiet zgodnych z przepisami UE.

Pobierz rozwiązanie

Slajd1

Gotowy? Już teraz wprowadź zmiany w etykietach spożywczych!

Przewodnik firmy NiceLabel na temat zgodności etykiet spożywczych z przepisami

Przewodnik zawiera informacje dotyczące 12 najważniejszych zmian, jakie należy wprowadzić na etykietach spożywczych, oraz 4 prostych kroków zapewniających zgodność z przepisami oraz usprawniających proces tworzenia etykiet:

  1. Przeprowadzenie analizy wartości odżywczych produktów
  2. Nabycie odpowiednich narzędzi baz danych
  3. Wybór metody projektowania etykiet
  4. Zapewnienie niezawodności procesu drukowania

Pobierz Przewodnik na temat etykiet z informacją o wartościach odżywczych UE

Slajd2

Więcej materiałów na temat etykiet z informacją o wartościach odżywczych UE

Etykiety z informacją o wartościach odżywczych – Rozporządzenie UE nr 1169/2011

Blog post:

10 niezbędnych informacji na temat rozporządzenia (UE) nr 1169/2011

Oryginalne rozporządzenie UE dotyczące etykiet spożywczych zawiera ogromną ilość informacji znajdujących się na 46 stronach. Szybkie zapoznanie się z tymi wszystkimi informacjami może być zbyt trudne. Z tego względu przygotowaliśmy krótką listę, która zawiera główne treści.

Czytaj dalej

Narzędzie do projektowania etykiet spożywczych

Blog post:

Co sprawia, że narzędzie do projektowania etykiet spożywczych Food Label Design Tool jest doskonałym rozwiązaniem, dostosowanym do nowych przepisów?

Czego można oczekiwać od oprogramowania do projektowania etykiet?

Czytaj dalej

Oprogramowanie do tworzenia etykiet z informacją o wartościach odżywczych UE

Pobierz oprogramowanie:

Wstępnie zaprojektowane oprogramowanie do tworzenia etykiet spożywczych w UE, które pozwala na dostosowanie do potrzeb

Stworzyliśmy kompleksowe rozwiązanie do zarządzania etykietami zgodnie z rozporządzeniem UE. Już dziś zapewnij zgodność z wymaganiami.

Pobieranie

How to choose nutrition analysis software

Blog post:

How to choose nutrition analysis software?

In case you didn’t follow the procedure of EU food compliant labeling yet, the initial step you should take is passing your food products and recipes through a nutrition analysis to get detailed and correct nutrient data.

Czytaj dalej

EU food labeling regulation

Blog post:

Counting Down to New Food Labeling Regulations in Europe: Are You Ready for December?

Europejskie rozporządzenie w sprawie informacji o artykułach żywnościowych dla konsumentów, które weszło w życie w 2011 roku, zacznie obowiązywać w grudniu 2016. Rozporządzenie dotyczy zmiany wyglądu i treści etykiet z informacjami o wartościach odżywczych.

Czytaj dalej

Alergeny na etykietach produktów spożywczych – często zadawane pytania

Blog post:

Alergeny na etykietach produktów spożywczych – często zadawane pytania

Europejskie rozporządzenie w sprawie informacji o artykułach żywnościowych dla konsumentów, które weszło w życie w 2011 roku, zacznie obowiązywać w grudniu 2016. Rozporządzenie dotyczy zmiany wyglądu i treści etykiet z informacjami o wartościach odżywczych.

Czytaj dalej