W oficjalnym dokumencie dotyczącym tworzenia etykiet w przedsiębiorstwie przedstawiono cztery sposoby zwiększania wydajności łańcucha dostaw i ograniczania kosztów

21. May. 2015

W opublikowanym przez NiceLabel oficjalnym dokumencie „Adopting Next Generation Labeling Technology Enhances Enterprise Agility and Reduces Costs” (Wdrożenie technologii tworzenia etykiet nowej generacji pozwala zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa i ograniczyć koszty) ujawniono ukryte koszty, obszary nieefektywności i zagrożenia wynikające ze stosowania przestarzałych procesów tworzenia etykiet, a także wyjaśniono, dlaczego nowoczesna platforma zarządzania etykietami doskonale spełnia potrzeby dzisiejszych przedsiębiorstw i rozszerzonego łańcucha dostaw.

W dzisiejszej gospodarce sieciowej organizacje muszą stawić czoła takim wyzwaniom jak: zmieniające się wymagania rynkowe, masowy rozwój łączności za sprawą „internetu przedmiotów” czy wzrastająca złożoność przedmiotów, procesów i łańcucha dostaw.  Przedsiębiorstwa dokładniej monitorują swoje operacje oraz coraz dalsze ogniwa łańcuchów dostaw w poszukiwaniu możliwości zwiększenia wydajności. Tworzenie etykiet często traktuje się jako proces drugoplanowy, który nie wymaga żadnej uwagi, dopóki nie przysparza problemów. W konsekwencji wiele przedsiębiorstw wykorzystuje do tworzenia etykiet z kodami kreskowymi i etykiet RFID przestarzałe oprogramowanie i procesy, które nie spełniają zmieniających się potrzeb biznesowych.

Dzięki nowej generacji rozwiązań do zarządzania etykietami wiele przedsiębiorstw jest w stanie ograniczyć koszty, poprawić wydajność i zmniejszyć ryzyko przestojów oraz niezgodności z wymaganiami w zakresie tworzenia etykiet. Zastąpienie rozproszonych procesów tworzenia etykiet nowoczesnym, scentralizowanym rozwiązaniem zapewnia cztery główne korzyści:

  • Lepsza wydajność dzięki ograniczeniu czasu potrzebnego na tworzenie, przechowywanie i aktualizowanie plików etykiet, wprowadzanie nowych produktów oraz reagowanie na wymagania klientów. Po wycofaniu rozproszonego modelu tworzenia etykiet zwykle pozostają tysiące zbędnych plików etykiet, które można wyeliminować i zastąpić kilkoma spójnymi szablonami.
  • Wyższa jakość dzięki wyeliminowaniu niespójności i opóźnień wynikających z wymiany informacji między systemami w przedsiębiorstwie oraz opóźnień w wysyłce i przestojów produkcyjnych spowodowanych błędami podczas tworzenia etykiet i awariami systemów. Ściślejsza kontrola pozwala ograniczyć liczbę błędnych etykiet, a tym samym przypadków wycofywania produktów ze sprzedaży. 
  • Niższe koszty bezpośrednie i pośrednie dzięki ograniczeniu siły roboczej, czasu i wiedzy specjalistycznej w zakresie przechowywania formatów etykiet, wprowadzania zmian i tworzenia nowych etykiet. Pośrednie oszczędności wynikają z mniejszej liczby błędnych etykiet, większej zgodności z przepisami oraz poprawionej spójności wizerunku marki.
  • Lepsza współpraca z partnerami biznesowymi dzięki szybkiemu reagowaniu na prośby o wprowadzenie zmian oraz wdrożeniu zaawansowanych sposobów tworzenia etykiet, które zapobiegają nadużyciom i fałszerstwom.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz oficjalny dokument „Adopting Next Generation Labeling Technology Enhances Enterprise Agility and Reduces Costs” (Wdrożenie technologii tworzenia etykiet nowej generacji pozwala zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa i ograniczyć koszty).

Wstecz