Drukowanie na żądanie

System drukowania w sieci: PowerForms Web

PowerForms Web jest aplikacją internetową, która za jednym kliknięciem umożliwia centralne zarządzanie wszystkimi ręcznymi aplikacjami drukującymi w całej firmie oraz ich skalowanie

Moduł NiceLabel PowerForms Web umożliwia centralne zarządzanie aplikacjami do tworzenia etykiet na żądanie udostępnionymi użytkownikom komputerów roboczych, we wszystkich zdalnych lokalizacjach przedsiębiorstwa oraz zewnętrznym dostawcom, producentom kontraktowym albo zewnętrznym dostawcom usług logistycznych (3PL). Nowoczesna technologia internetowa umożliwia spójne zarządzanie systemami do tworzenia etykiet zarówno na poziomie pięciu, jak i wielu tysięcy użytkowników. I to w ciągu zaledwie kilku sekund.

System drukowania w sieci: PowerForms Web

Aplikacja do drukowania po stronie klienta zubożonego
Aplikacja NiceLabel PowerForms Web to jedyny system drukowania w sieci wykorzystujący metodę przetwarzania i zarządzania drukarkami po stronie klienta. Przetwarzanie po stronie klienta oznacza, że strumienie i podglądy wydruków generuje komputer lokalny, a nie zdalny serwer, co wiązałoby się ze zwłoką czasową i koniecznością korzystania z sieci. Koncepcja systemu zarządzania drukarkami po stronie klienta umożliwia użytkownikom lokalnym korzystanie z dowolnego sterownika drukarek zgodnego z systemem Microsoft Windows i lokalne kontrolowanie ustawień, a także zapewnia brak ograniczeń ze strony serwera w zakresie obsługi drukarek.

Oprogramowanie PowerForms Web wymaga zainstalowania aplikacji klienta zubożonego wyłącznie przy pierwszym użyciu. Instalacja nie wymaga uprawnień administratora.

Możliwość rozbudowy systemu w celu uwzględnienia w nim dostawców, producentów kontraktowych albo dostawców usług logistycznych 3PL
Współpraca z dostawcami w celu wyeliminowania potrzeby ponownego etykietowania towaru. Można udostępnić centralnie kontrolowany proces tworzenia etykiet dostawcom kontraktowym i zewnętrznym dostawcom usług logistycznych 3PL. Kontrahenci mogą mieć dostęp do systemu ręcznego drukowania w sieci albo mogą zintegrować formularz drukowania w sieci z używanymi systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP.

Slajd1

Zintegrowany system drukowania: Automation

Doskonałe funkcje integracji modułu Automation umożliwiają użytkownikom korporacyjnym znaczne zmniejszenie pracochłonności procesu drukowania oraz uzyskanie niespotykanego dotąd poziomu dokładności i wydajności. Funkcje modułu Automation gwarantują integrację z istniejącymi systemami biznesowymi oraz zautomatyzowanie procesów drukowania bez konieczności kodowania. Moduł Automation umożliwia uproszczenie skomplikowanych procesów drukowania, wyeliminowanie błędów i poprawę wydajności. Uniwersalna architektura serwerowa w jednej usłudze łączy usługi Business Connector, mapowanie danych, reguły biznesowe, przepływy pracy, aparat drukowania oraz obsługę klastrów równoważenia obciążenia w przypadku środowisk wysokonakładowych.

Uniwersalny serwer produkcyjny

Uniwersalny serwer druku
Moduł NiceLabel Automation Enterprise w jednej usłudze łączy następujące elementy: usługę Business Connector, usługę przekształcania danych Data Transformation, reguły biznesowe, biznesowe przepływy pracy i serwer wydruku. Wszystkie transakcje i przetwarzanie danych odbywają się w jednym obszarze pamięci. Przetwarzanie w pamięci jest 100 razy szybsze niż przetwarzanie opierające się na transmisji danych pomiędzy aplikacjami i serwerami. Oprócz tego uniwersalna architektura skraca czas przestojów i ułatwia prace serwisowe.

Gotowe złącza zapewniają integrację bez zakłóceń
Program Automation dysponuje architekturą i skalowalnością, które pozwalają zaspokoić potrzeby związane z integracją w zakresie od pięciu do wielu tysięcy drukarek. Oprócz tego program jest wyposażony w doskonałe funkcje łączności z dowolnymi aplikacjami przeznaczonymi do tworzenia etykiet z kodami kreskowymi zrealizowane za pomocą najnowszych technologii usług internetowych albo gotowych aplikacji do integracji z systemem SAP® i Oracle.

Funkcja mapowania danych zapewnia integrację bez kodowania
Moduł NiceLabel Automation pobiera i przetwarza dane w dowolnym formacie, dzięki czemu nie ma potrzeby dostosowywania istniejących systemów lub aplikacji biznesowych. Wbudowany kreator mapowania danych umożliwia łatwe wyodrębnianie i mapowanie danych w powszechnie stosowanych formatach, na przykład w plikach XML, CSV lub plikach tekstowych stałej szerokości. Narzędzie do mapowania obsługuje również modernizację starszych wersji systemów dzięki obsłudze danych w formatach nieuporządkowanych, na przykład starszych wersjach modułów do tworzenia raportów lub poleceń dla drukarek.

Konfigurowalne reguły biznesowe i przepływy pracy
Silnik reguł biznesowych modułu Automation umożliwia dynamiczne wprowadzanie zmian w żądaniach drukowania w oparciu o logikę biznesową stosowaną do dynamicznych danych wejściowych. Przetwarzając dane wejściowe, silnik reguł biznesowych wybiera odpowiedni przepływ pracy w celu uruchomienia i wykonania logiki oraz zrealizowania np. żądania danych z dodatkowych źródeł, operacji na danych etykiet i ich modyfikowania, ustawienia atrybutów, wyboru jednego szablonu etykiet lub większej ich liczby, kierowania żądań do konkretnych drukarek oraz wykonywania dodatkowych przepływów pracy.

Konfigurowalne reguły biznesowe i przepływy pracy

Architektura 64-bitowa: niespotykany poziom wydajności i niezawodności
Moduł Automation Enterprise został od podstaw stworzony w nowoczesnej 64-bitowej architekturze wielordzeniowej. Miało to na celu zagwarantowanie najszybszej, najbardziej niezawodnej i najwydajniejszej funkcji drukowania. Jest to w pełni macierzysta aplikacja 64-bitowa, która nie wymaga dodatkowych warstw technologicznych, potrzebnych w przypadku starszych aplikacji 32-bitowych. Moduł Automation jest wyposażony w opracowany przez NiceLabel „64-bitowy silnik drukowania”, który dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala uzyskiwać najwyższy poziom wydajności z użyciem minimalnych zasobów informatycznych.

Nieskończona skalowalność 

Moduł Automation zaprojektowano z myślą o uzyskaniu takich cech jak wysoki poziom skalowalności i niezawodności. Moduł obsługuje klastry trybu failover i opcje wysokiej dostępności konieczne do wykonywania kluczowych operacji biznesowych. Dla optymalizacji funkcjonowania w środowiskach przetwarzania dużych ilości danych moduł Automation został wyposażony w obsługę funkcji równoważenia obciążenia.

Slajd1

Pobierz system zarządzania etykietami

 • System zarządzania dokumentacją
  Projektowanie, weryfikacja, zatwierdzanie i kontrolowanie procesu tworzenia etykiet z poziomu centralnego systemu zarządzania bez potrzeby instalowania oprogramowania na stacjach roboczych.
 • System drukowania w sieci
  Funkcja drukowania w sieci umożliwia centralne zarządzanie wszystkimi ręcznymi aplikacjami do drukowania oraz ich uruchamianie z poziomu przeglądarki internetowej bez potrzeby instalowania oprogramowania na stacjach roboczych.
 • Zintegrowany system drukowania
  System bez problemów integruje funkcje drukowania z systemem SAP, Oracle i innymi aplikacjami biznesowymi wyposażonymi w jedno prawidłowe źródło danych dla procesu tworzenia etykiet.

  Dołącz do ponad 1 miliona firm, które już korzystają z technologii NiceLabel.

  • Wurth logo
  • Arla Foods
  • Boots logo
  • Baxter
  • Abbott logo
  • H&R
  • Beneton logo
  • Krka
  • Leprino Foods
  • Macys
  • Nutrixo
  • Sonova
  • 3M
  • Avon
  • Nuvasive
  • Neiman Marcus
  • Ultradent

  Zamów wersję demonstracyjną