Tworzenie etykiet logistycznych GS1

Norma GS1 Standard International Logistic Label (Międzynarodowy standard etykiet logistycznych – STILL) zawiera zalecenia dotyczące ujednolicenia struktury danych, projektowania etykiet i ich umieszczania na jednostkach logistycznych. Na całym świecie jest ona stosowana do wprowadzania w życie najlepszych praktyk w zakresie etykietowania jednostek logistycznych.

Etykieta zgodna z normą STILL pozwala uniknąć konieczności wielokrotnego etykietowania jednostek logistycznych w miarę ich przemieszczania się w łańcuchu dostaw oraz zapewnia możliwość użycia tylko jednej etykiety logistycznej. Jedynym wymaganiem jest obowiązek zidentyfikowania poszczególnych jednostek logistycznych za pomocą niepowtarzalnego numeru seryjnego jednostki wysyłkowej (SSCC).

Bezpłatne rozwiązanie online do drukowania etykiet paletowych zgodnych ze standardem GS1

Drukuj bezpłatne etykiety GS1

Bezpłatne drukowanie etykiet GS1

Drukuj etykiety logistyczne GS1 online

Struktura etykiety GS1

Struktura etykiety

Etykieta paletowa zgodna ze standardem GS1 zawiera najczęściej dwie sekcje. W opcjonalnej górnej sekcji znajdują się dane dotyczące spedytora i odbiorcy. Struktura etykiety jest dowolna i może obejmować informacje o firmie, ale norma tego nie wymaga.

Dolny blok zawiera czytelne dla ludzi (tekstowe) objaśnienie danych etykiety i odwzorowanie tych danych w postaci kodu kreskowego.

Kod SSCC (numer seryjny jednostki wysyłkowej) jest jedynym kodem kreskowym wymaganym zgodnie ze standardem, ale zwyczajowo umieszcza się również kod kreskowy GS1-128 z globalnym numerem jednostki handlowej GTIN, numer zamówienia, numer partii, data ważności i inne ważne informacje dotyczące produktów znajdujących się w obrębie jednostki logistycznej.

Symbole kodu kreskowego muszą obejmować czytelne dla ludzi (tekstowe) dane umieszczane poniżej kodu kreskowego.

Opcjonalne dane etykiety

Opcjonalne dane zawarte w kodzie kreskowym GS1-128 obejmują różne informacje. Do każdego tytułu danych standard GS1 przypisuje identyfikator zastosowania, a dane w kodzie kreskowym są oddzielane identyfikatorami w nawiasach. Na przykład dane GTIN poprzedzone są numerem (01).

W przypadku palet zawierających kilka jednostek handlowych powszechnie stosuje się identyfikatory 37 i 02, ponieważ wskazują rodzaj produktu i liczbę jednostek na palecie. Dzięki temu odbiorca może zarejestrować przyjęcie palety bez konieczności jej rozpakowywania i liczenia ilości otrzymanego towaru.

Dane etykiet GS1
Wymiary etykiet GS1

Wymiary etykiet

Choć dopuszczalne jest stosowanie kilku rozmiarów etykiet logistycznych GS1, standard GS1 nie zaleca stosowania etykiet mniejszych niż A6. Mniejsze etykiety oznaczają mniejsze kody kreskowe, co utrudnia odczyt etykiet przez czytnik kodów kreskowych oraz sprawia, że etykieta jest bardziej podatna na uszkodzenia spowodowane oddziaływaniem czynników środowiskowych.

Jeśli pozwala na to ilość miejsca na jednostce logistycznej, należy stosować pionowe lub poziome etykiety A4 lub A5.

Umieszczanie etykiet na paletach

Umiejscowienie etykiet logistycznych GS1 na paletach zależy od takich czynników, jak kształt produktów znajdujących się na palecie, wysokość palety, obecność różnych jednostek wysyłkowych w stosie palet oraz obecność zabezpieczenia produktów lub całej palety za pomocą materiału pakowego.

Należy unikać naklejania etykiet na dolnej krawędzi ładunku. W tym miejscu etykiety są podczas transportu narażone na uszkodzenie spowodowane oddziaływaniem czynników środowiskowych. Poza tym, po podniesieniu palety widły wózka jezdniowego uniemożliwią operatorowi zeskanowanie etykiety.

Obejrzyj wideo GS1 Australia, aby uzyskać więcej informacji o prawidłowym umieszczaniu etykiet na jednostkach logistycznych.

Tworzenie etykiet logistycznych

Produkty do drukowania etykiet paletowych GS1

Zapraszamy do skorzystania z naszej bezpłatnej usługi drukowania etykiet logistycznych GS1. Możesz również pobrać oprogramowanie i dostosować je do swoich potrzeb w zakresie produktów i spedycji.

Jeśli chcesz dostosować naszą aplikację i połączyć ją z używanym oprogramowaniem WMS, ERP albo innymi źródłami danych logistycznych i w ten sposób zapewnić tworzenie bezbłędnych etykiet paletowych GS1, skontaktuj się z naszymi specjalistami branżowymi w celu przeprowadzenia konsultacji.

More information