Funkcje

 Designer
Express
Designer
Pro
PowerForms Suite
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE      
Intuicyjny interfejs użytkownika typu Office 2016  X X X
 Rozbudowana pomoc kontekstowa ze wskazówkami dla użytkowników biznesowych X X X
 Bezpłatne wsparcie techniczne przez telefon i e-mail dla zarejestrowanych użytkowników oraz do oceny oprogramowania X X X
20 Języków interfejsu użytkownika X X X
Obsługa i drukowanie danych w dowolnym języku – obsługa danych Unicode X X X
Certyfikowane i kompatybilne systemy: Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 X X X
Jeden prosty program instalacyjny dla środowisk 32- i 64-bitowych X X X
Kontrolowana migracja danych w przypadku instalacji obok wcześniejszych wersji oprogramowania NiceLabel X X X
Użytkownicy lub drukarki Licencja jednostanowiskowa z nieograniczoną liczbą drukarek Jeden użytkownik i nieograniczona liczba drukarek lub
nieograniczona liczba użytkowników oraz 3, 5 lub 10 drukarek
nieograniczona liczba użytkowników
z 3, 5 lub 10 drukarkami
PROJEKTOWANIE SZABLONÓW      
Kreator konfiguracji etykiety umożliwia szybkie przejście do etapu drukowania o najwyższym poziomie jakości i wydajności X X X
Tekst, kody kreskowe, linie, ramki, okręgi, obiekty clipart, obrazy i pliki PDF X X X
Możliwość drukowania w odwrotnej kolejności i w trybie negatywu: biały nadruk na czarnym tle X X X
Zgodność z systemem Windows i obsługa wbudowanych czcionek drukarek X X X
Obiekt tekstu sformatowanego z zaawansowanym edytorem, obsługą tabel i innymi funkcjami   X X
Rozbudowana obsługa technologii RFID   X X
Fit-text-to-box – dopasuj tekst do pola (dynamiczny rozmiar czcionki)   X X
Tekst w kształcie elipsy   X X
Wrap-text-to-shape – zawijaj tekst wokół innego kształtu (zawijanie i wyjustowanie tekstu wokół nieprostokątnych kształtów)   X X
Narzędzia do wyrównywania obiektów z funkcjami przyciągania do obiektów oraz dowolnego obracania wszystkich obiektów X X X
Względne pozycjonowanie obiektów oraz zmienna długość etykiety   X X
Biblioteka gotowych szablonów etykiet, zgodnych z obowiązującymi normami międzynarodowymi   X X
Odczyt ponad 70 kodów liniowych i kodów kreskowych 2D z możliwością odczytu kodów kreskowych stworzonych do drukarek X X X
Intuicyjny kreator źródła danych identyfikatora aplikacji GS1 X X X
Automatyczne obliczanie cyfry kontrolnej X X X
Dowolne – w stosunku do kodów kreskowych – pozycjonowanie „zrozumiałego dla ludzi” tekstu X X X
Modyfikowalne szablony znaków „zrozumiałych dla ludzi” X X X
Drukowanie obiektów w oparciu o dane dynamiczne (reguły biznesowe)   X X
Nieograniczona liczba poleceń cofnij i ponów X X
Zabezpieczenia: ochrona projektu etykiety za pomocą hasła   X X
DANE DYNAMICZNE      
Jeden ekran zapewniający proste zarządzanie dynamicznymi danymi (Dynamic Data Manager)   X X
Import i eksport dynamicznych definicji danych   X X
Wprowadzanie danych z klawiatury lub skanera w momencie drukowania X X X
Liczniki dziesiętne X X X
Pełna serializacja ze wsparciem drukarkowych numerów seryjnych   X X
Pola daty i godziny pobrane z komputera lub drukarki X X
Drukowanie danych z poziomu programu Excel i plików tekstowych X X
Pełna łączność bazodanowa z niemal każdą istniejącą bazą danych   X X
Niestandardowe zapytania SQL   X X
Wielokrotne połączenia z różnymi bazami danych i tabelami w ramach etykiety lub rozwiązania   X
Edycja dokumentów połączonych z bazą danych, gdy jest ona niedostępna (tryb offline) X X X
Zmienne pola graficzne z grafikami pobranymi z bazy danych   X
Ponad 10 wbudowanych funkcji umożliwiających łączenie i przetwarzanie danych   X
Obsługa skryptów VBScript i Python zapewniająca niestandardowe przetwarzanie danych   X
DRUKOWANIE KONTROLOWANE NA ŻĄDANIE ORAZ WYDAJNOŚĆ DRUKU      
Automatyczna, wielofunkcyjna formatka wydruku z kontrolkami wprowadzania danych oraz dynamicznym podglądem wydruku X X X
Modyfikowalne filtry danych i funkcje sprawdzania błędów X X
 Wybieranie rekordów bazy danych w czasie drukowania na jednym ekranie X X X
Bezpieczne środowisko operatora umożliwiające skuteczny wybór i wydruk dokumentów (druk NiceLabel) X X
Tworzenie skrótów do funkcji drukowania za jednym kliknięciem X X X
Elastyczna formatka druku dla lepszej kontroli i większej wydajności (zalecana dla ekranów dotykowych)   X X
Formularz automatycznie dostosowujący się do ekranów o różnych rozdzielczościach   X X
Sprawdzanie pisowni dla ręcznego wprowadzania danych     X
Zintegrowany, nieprogramistyczny moduł graficzny do budowy aplikacji, służący do tworzenia wydajnych rozwiązań w zakresie etykietowania i kontrolowanego druku     X
Możliwość pełnej konfiguracji przez użytkownika z ponad 15 wbudowanymi kontrolkami interfejsu użytkownika oraz obsługą wielu formatek     X
Edytor reguł workflow i biznesowych z ponad 40 czynnościami z zakresu druku etykiet, zapytań bazodanowych, integracji z wagą, sterownikiem PLC ...     X
Dokument tworzony za pomocą rozwiązania może zawierać kilka etykiet i formularzy w celu efektywniejszego zarządzania danymi dynamicznymi i wyższego poziomu przenośności     X
Wbudowany mechanizm PDF umożliwiający optymalne tworzenie dokumentów PDF bez konieczności korzystania z narzędzi innych producentów     X
Obsługa wielojęzycznego środowiska użytkownika     X
Interfejs i kontrola urządzeń peryferyjnych, wag, sterowników PLC ...     X
Automatyczne monitorowanie portu szeregowego dla integracji wagi     X
DRUKOWANIE ZINTEGROWANE      
Natywna obsługa systemów 32- i 64-bitowych Windows do integracji druku (Automation Easy)     X
Moduł graficznej integracji do nieprogramistycznej konfiguracji integracji     
4 wbudowane złącza (File drop, Serial port, Database i gniazdo TCP/IP) do integracji z szerokim zakresem systemów i urządzeń    
Edytor reguł workflow i biznesowych z ponad 15 czynnościami z zakresu druku etykiet, przetwarzania danych i komunikacji sieciowej    
Dynamiczny podgląd wydruku podczas konfigurowania     
Przetwarzanie strukturalnych danych tekstowych (pliki CSV i pliki z kolumnami o stałej szerokości)     
Przetwarzanie danych w formacie NiceLabel JOB i NiceLabel XML     
Przetwarzanie niestrukturalnych danych tekstowych i binarnych    
Dedykowany menedżer integracji z rozbudowaną opcją logowania    
Interfejs .NET API do integracji programowania    
DRUKOWANIE      
Macierzysta obsługa ponad 4000 urządzeń do etykietowania i znakowania X X X
Obsługa wszystkich drukarek laserowych i atramentowych za pomocą sterownika Windows X X X
Obsługa drukarek lokalnych i sieciowych X X X
Optymalizacja szybkości z wykorzystaniem powtarzania danych, a nie ponownego ich wysyłania X X X
Druk sesji – łączy wiele etykiet w jednym zadaniu drukowania dla większej wydajności X X X
Separacja kolorów (w przypadku etykiet GHS)   X X
Drukowanie wsadowe: etykiety nagłówka i etykiety końcowe   X X
Projektowanie i drukowanie dwustronne   X X
Zaawansowane sterowanie obcinaczem drukarki   X X
Szablony etykiet Store i Recall z pamięci drukarki   X X