Funkcje

 Designer
Express
Designer
Pro
PowerForms Suite
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE      
NOWOŚĆ: Intuicyjny interfejs użytkownika, jak w oprogramowaniu Office 2016  X X X
NOWOŚĆ: Rozbudowana pomoc kontekstowa, z wbudowanymi wskazówkami dla użytkowników X X X
NOWOŚĆ: Bezpłatne wsparcie techniczne przez telefon i e-mail dla zarejestrowanych użytkowników w celu ewaluacji oprogramowania X X X
20 Języków interfejsu użytkownika X X X
Obsługa i drukowanie danych w dowolnym języku – obsługa danych Unicode X X X
NOWOŚĆ: Certyfikowane i kompatybilne systemy: Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 X X X
NOWOŚĆ: Jeden prosty program instalacyjny dla środowisk 32- i 64-bitowych X X X
Kontrolowana migracja danych w przypadku instalacji obok wcześniejszych wersji oprogramowania NiceLabel X X X
NOWOŚĆ: Użytkownicy (U) lub drukarki (P) 1U 1U,3P,5P,10P 3P,5P,10P
PROJEKTOWANIE SZABLONÓW      
NOWOŚĆ: Kreator konfiguracji etykiety umożliwia szybkie przejście do etapu drukowania o najwyższym poziomie jakości i wydajności X X X
Tekst, kody kreskowe, linie, ramki, okręgi, obiekty clipart, obrazy i pliki PDF X X X
Możliwość drukowania w odwrotnej kolejności i w trybie negatywu: biały nadruk na czarnym tle X X X
Zgodność z systemem Windows i obsługa wbudowanych czcionek drukarek X X X
NOWOŚĆ: Obiekt tekstu sformatowanego z zaawansowanym edytorem, obsługą tabeli i innymi funkcjami   X X
NOWOŚĆ: Rozbudowana obsługa technologii RFID   X X
Fit-text-to-box – dopasuj tekst do pola (dynamiczny rozmiar czcionki)   X X
Tekst w kształcie elipsy   X X
Wrap-text-to-shape – zawijaj tekst wokół innego kształtu (zawijanie i wyjustowanie tekstu wokół nieprostokątnych kształtów)   X X
NOWOŚĆ: Narzędzia do wyrównywania obiektów z funkcją „Przyciągaj do obiektów” oraz funkcją dowolnego obracania wszystkich obiektów X X X
Względne pozycjonowanie obiektów oraz zmienna długość etykiety   X X
NOWOŚĆ: Biblioteka gotowych szablonów etykiet, zgodnych z obowiązującymi normami międzynarodowymi   X X
Odczyt ponad 70 kodów liniowych i kodów kreskowych 2D z możliwością odczytu kodów kreskowych stworzonych do drukarek X X X
NOWOŚĆ: Intuicyjny kreator źródła danych identyfikatora aplikacji GS1 X X X
Automatyczne obliczanie cyfry kontrolnej X X X
Dowolne – w stosunku do kodów kreskowych – pozycjonowanie „zrozumiałego dla ludzi” tekstu X X X
Modyfikowalne szablony znaków „zrozumiałych dla ludzi” X X X
NOWOŚĆ: Drukowanie obiektów w oparciu o dane dynamiczne (reguły biznesowe)   X X
NOWOŚĆ: Nieograniczona liczba poleceń cofnij i ponów X X
Zabezpieczenia: ochrona projektu etykiety za pomocą hasła   X X
DANE DYNAMICZNE      
NOWOŚĆ: Jeden ekran zapewniający proste zarządzanie dynamicznymi danymi (Dynamic Data Manager)   X X
NOWOŚĆ: Import i eksport Dynamiczne definicje danych   X X
Wprowadzanie danych z klawiatury lub skanera w momencie drukowania X X X
Liczniki dziesiętne X X X
Pełna serializacja ze wsparciem drukarkowych numerów seryjnych   X X
Pola daty i godziny pobrane z komputera lub drukarki X X
Drukowanie danych z poziomu programu Excel i plików tekstowych X X
Pełna łączność bazodanowa z niemal każdą istniejącą bazą danych   X X
Niestandardowe zapytania SQL   X X
NOWOŚĆ: Wielokrotne połączenia z różnymi bazami danych i tabelami w ramach etykiety lub rozwiązania   X
NOWOŚĆ: Edycja dokumentów połączonych z bazą danych bez jej dostępności (tryb offline) X X X
Zmienne pola graficzne z grafikami pobranymi z bazy danych   X
Ponad 10 wbudowanych funkcji umożliwiających łączenie i przetwarzanie danych   X
Obsługa skryptów VBScript i Python zapewniająca niestandardowe przetwarzanie danych   X
DRUKOWANIE KONTROLOWANE NA ŻĄDANIE ORAZ WYDAJNOŚĆ DRUKU      
NOWOŚĆ: Automatyczna, wielofunkcyjna formatka druku z kontrolkami wprowadzania danych oraz dynamicznym podglądem wydruku X X X
Modyfikowalne filtry danych i funkcje sprawdzania błędów X X
NOWOŚĆ: Wybieranie rekordów bazy danych w czasie drukowania na jednym ekranie X X X
NOWOŚĆ: Bezpieczne środowisko operatora umożliwiające skuteczny wybór i wydruk dokumentów (druk NiceLabel) X X
NOWOŚĆ: Tworzenie skrótów do funkcji drukowania za jednym kliknięciem X X X
NOWOŚĆ: Elastyczna formatka druku dla lepszej kontroli i większej wydajności (zalecana dla ekranów dotykowych)   X X
NOWOŚĆ: Formularz automatycznie dostosowujący się do ekranów o różnych rozdzielczościach   X X
NOWOŚĆ: Sprawdzanie pisowni dla ręcznego wprowadzania danych     X
NOWOŚĆ: Zintegrowany, nieprogramistyczny moduł graficzny do budowy aplikacji, służący do tworzenia wydajnych rozwiązań w zakresie etykietowania i kontrolowanego druku     X
NOWOŚĆ: Możliwość pełnej konfiguracji przez użytkownika z ponad 15 wbudowanymi kontrolkami interfejsu użytkownika oraz obsługą kilku formatek     X
NOWOŚĆ: Edytor przepływów pracy i reguł biznesowych z ponad 40 działaniami z zakresu druku etykiet, zapytań bazodanowych, integracji z wagami, sterownikami PLC...     X
NOWOŚĆ: Dokument tworzony za pomocą rozwiązania może zawierać kilka etykiet i formularzy w celu efektywniejszego zarządzania danymi dynamicznymi i wyższego poziomu przenośności     X
NOWOŚĆ: Wbudowany mechanizm PDF umożliwiający optymalne tworzenie dokumentów PDF bez konieczności korzystania z narzędzi innych producentów     X
Obsługa wielojęzycznego środowiska użytkownika     X
Interfejs i kontrola urządzeń peryferyjnych, wag, sterowników PLC ...     X
NOWOŚĆ: Automatyczne monitorowanie portu szeregowego dla integracji wagi     X
DRUKOWANIE ZINTEGROWANE      
Natywna obsługa systemów 32- i 64-bitowych Windows do integracji druku (Automation Easy)     X
Moduł graficznej integracji do nieprogramistycznej konfiguracji integracji     
4 wbudowane złącza (File drop, Serial port, Database i gniazdo TCP/IP) do integracji z szerokim zakresem systemów i urządzeń    
Edytor reguł workflow i biznesowych z ponad 15 czynnościami z zakresu druku etykiet, przetwarzania danych i komunikacji sieciowej    
Dynamiczny podgląd wydruku podczas konfigurowania     
Przetwarzanie strukturalnych danych tekstowych (pliki CSV i pliki z kolumnami o stałej szerokości)     
Przetwarzanie danych w formacie NiceLabel JOB i NiceLabel XML     
Przetwarzanie niestrukturalnych danych tekstowych i binarnych    
Dedykowany menedżer integracji z rozbudowaną opcją logowania    
NOWOŚĆ: Interfejs .NET API do integracji programowania    
DRUKOWANIE      
Macierzysta obsługa ponad 4000 urządzeń do etykietowania i znakowania X X X
Obsługa wszystkich drukarek laserowych i atramentowych za pomocą sterownika Windows X X X
Obsługa drukarek lokalnych i sieciowych X X X
Optymalizacja szybkości z wykorzystaniem powtarzania danych, a nie ponownego ich wysyłania X X X
Druk sesji – łączy wiele etykiet w jednym zadaniu drukowania dla większej wydajności X X X
Separacja kolorów (w przypadku etykiet GHS)   X X
Drukowanie wsadowe: etykiety nagłówka i etykiety końcowe   X X
Projektowanie i drukowanie dwustronne   X X
Zaawansowane sterowanie obcinaczem drukarki   X X
NOWOŚĆ: Przechowywanie szablonów etykiet w pamięci drukarki i ich usuwanie   X X