Designer
Express
Designer
Standard
Designer
Pro
PowerForms
Desktop
SPLOŠNO        
Izvorna podpora za pisave/črtne kode
za več kot 2500 modelov tiskalnikov za etikete
X X X X
Podpora za vse laserske/brizgalne tiskalnike z gonilnikom za OS Windows X X X X
Brez licenciranja glede na sedež tiskalnika X X X X
Jeziki uporabniškega vmesnika 27 27 27 25
Sprejem in tiskanje podatkov v vseh jezikih - podpora za Unicode podatke X X X X
Certificirani in združljivi sistemi: XP/2003/2008/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 X X X X
Uporabniki 1 1 1 1, 5, 10, 20, 50
OBLIKOVANJE PREDLOG        
Enostaven vmesnik za oblikovanje etiket z vidnimi rezultati X X X X
Čarovnik za nastavitev etiket za hiter začetek
z najboljšo kakovostjo in učinkovitostjo tiskanja
X X X X
Besedila, črtne kode, črte, polja, krogi, izrezki, slike in datoteke PDF X X X X
Tiskanje predmetov z inverznimi barvami: belo na črnem X X X X
Pogled na predmete v zbirki podatkov v živo v območju oblikovanja predlog X X X X
Sistemska in vgrajena podpora za tiskalnike v OS Windows X X X X
Napredni predmeti: obogateno besedilo, zavito besedilo, RFID     X X
Samodejno prilagajanje velikosti besedila za prilagoditev
predhodno določenemu območju
    X X
Spremenljiva dolžina etikete, relativna postavitev predmetov,
besedilo spremenljive velikosti
    X X
Knjižnica pripravljenih predlog etiket, ki so skladne z mednarodnimi standardi     X X
Non-rectangular shape text placeholder for GHS labels     X X
Več kot 70 linearnih in dvodimenzionalnih črtnih kod X X X X
Čarovnik vira podatkov za identifikacijo aplikacij GS1 (prej UCC/EAN) X X X X
Samodejni izračun kontrolne številke X X X X
Črtne kode z zaporednimi številkami X X X X
Postavitev "čitljivega besedila" na poljubno lokacijo poleg črtnih kod X X X X
Prilagodljiva predloga "čitljivih" znakov X X X X
Prilagojene kontrolne številke     X X
DOLOČITEV VIRA PODATKOV        
Izbira zapisov iz zbirke podatkov časa tiskanja X X X X
Branje datotek Excel ter besedilnih datotek ASCII in Unicode X X X X
Vzpostavitev povezav OLE DB in ODBC s skoraj katero koli obstoječo zbirko podatkov   X X X
Povezava z več podatkovnimi zbirkami in tabelami na isti etiketi     X X
Uvoz spremenljivih slik iz zbirk podatkov (BLOB)     X X
Podatkovne poizvedbe SQL po meri     X X
Podatki iz tehtnic, podprti z obrazci za vnos podatkov       X
SERIALIZACIJA        
Osnovna serializacija: številska (osnova 10) in abecedna (osnova 26) X X X X
Napredna serializacija: alfa-numerična (osnova 36), šestnajstiška (osnova 16) in prilagojena     X X
OBDELAVA PODATKOV        
Prilagodljivi filtri za vnos podatkov in preverjanje napak X X X X
Formule v eni vrstici (izrazi VB)   X X X
Napredne formule s podporo za mednarodne standarde HIBC, ASC, SSCC     X X
Pisanje skript VBScript in Python za prilagojeno obdelavo podatkov     X X
Izvorni podatki s tipkovnico, časom in datumom (iz računalnika ali tiskalnika)     X X
NADZOR TISKANJA Z OBRAZCI ZA TISKANJE        
Izbira in tiskanje dokumentov z enim klikom (QuickPrint)   X X X
Predhodno konfiguriran zaslon samo za tiskanje z predogledom etikete v živo (NicePrint)   X X X
Samodejno ustvarjen, prilagodljiv obrazec samo za tiskanje (EasyForms)     X X
Dodajanje navodil po meri, slik in hiperpovezav v obrazce za tiskanje (EasyForms)     X X
Orodje za grafično oblikovanje aplikacij brez programiranja za izdelavo obrazcev (PowerForms)       X
Dodajte prilagojen vnos podatkov in preverjene predmete obrazcem za tiskanje,
da zmanjšate število napak (PowerForms)
      X
Vmesnik in nadzor nad perifernimi napravami, PLC-ji ... (PowerForms)       X
Prikaz stanja tiskalnika znotraj obrazca za tiskanje (PowerForms)       X
Urejevalnik poteka dela, ki ne zahteva programiranja, in vključuje dejanja za tiskanje etiket,
poizvedbe iz zbirk podatkov, integracijo s tehtnicami, PLC-je, … (PowerForms)
      X
Multi-lingual printing forms (PowerForms)       X
NOVO: Nadzor lastnosti vizualnih predmetov na osnovi dejanj uporabnikov (PowerForms)       X
TISKANJE        
Optimizacija hitrosti znova uporabi ponavljajoče se podatke namesto ponovnega pošiljanja X X X X
Podpora za lokalne in omrežne tiskalnike X X X X
Napreden predogled tiskanja na zaslonu X X X X
Seja tiskanja X X X X
Podpora za črtne kode v tiskalniku X X X X
Podpora za serijske številke, čas, datum v tiskalniku     X X
Ločevanje barv (za označevanje GHS)     X X
Paketno tiskanje: etikete na glavi in zadku     X X
Dvostransko (“duplex”) oblikovanje in tiskanje     X X
Napreden nadzor nad rezalnikom     X X
Kolličino tiskanja lahko nastavite s tipkovnico ali prek vira podatkov     X X
Predloga etikete in ime tiskalnika sta lahko iz zbirke podatkov       X
INTEGRACIJA        
Nadzor iz drugih programov prek parametrov ukazne vrstice     X X
Izvoz predlog kode tiskalnika za SAPscript-ITF, tipkovnice, tiskalnike s podporo XML in več     X X
Izvoz predlog kode za tiskalnike v zapisih RedPrairie, ClickReply in zapisih po meri       X
Napredna integracija in nadzor z ukaznimi sktriptami JOB in XML     X X
NADZOR IN VARNOST        
Zapisovanje v datoteko: napake in dogodki     X X
Zapisovanje v zbirko podatkov: napake in dogodki     X X
Ponovne tiskanje iz dnevnika     X X
Dostop uporabnikov do modulov/funkcij na osnovi vlog     X X
Varnost: obliko etikete zaklenite z geslom     X X
Uporabo predloge etiket zaklenite na izbrane delovne postaje     X X