E-knjiga za označevanje v farmacevtski industriji

Za farmacevtske proizvajalce je najbolj pomembna kakovost. Ta nivo kakovosti mora biti prisoten v vseh fazah proizvodnega procesa, od proizvodnje do pošiljanja in od izdelka do etikete.

Vnesite svoje podatke, da prenesete e-knjigo

Za primer lahko vzamemo etikete. Napake pri označevanju lahko privedejo do:

  • dragih predelav izdelkov,
  • karantene ali
  • odpoklicev izdelkov.

Zakaj se moramo globoko v 21. stoletju še vedno pogovarjati o napakah pri označevanju? Naše izkušnje kažejo, da je odgovor v pomanjkanju standardizacije, centralizacije in sistemske integracije.

V tem dokumentu obravnavamo 4 najpogostejše izzive pri označevanju, ki se pojavijo zaradi decentraliziranega pristopa k označevanju, ter predstavimo rešitve zanje:

Izziv št. 1: Zapleten proces označevanja in spreminjanja etiket 6
Izziv št. 2: Ročno zagotavljanje kakovosti 10
Izziv št. 3: Pomanjkanje integracije 15
Izziv št. 4: Natančno označevanje pri dobavitelju

Če želite izvedeti več, prenesite e-knjigo za označevanje v farmacevtski industriji.

Vnesite svoje podatke, da prenesete e-knjigo