Primerjava izdaj izdelkov Automation

 PowerForms
Suite
LMS
Pro
LMS
Enterprise
SPLOŠNO      
Integrirane 32 in 64-bitne storitve v okolju Windows X X X
Največ tiskalnikov na strežnik 5 / neomejeno neomejeno neomejeno
Večjedrna optimizacija obdelave tiskanja v strežniku   X X
Prilagodljivo vodenje dnevnika X X X
UČINKOVITOST      
Posodabljanje predlog etiket in tiskalnikov brez prekinitev delovanja sistema X X X
Podpora za preklop pri izpadu     X
Podpora za izravnavo obremenitev v gruči za sprožilce TCP/IP, HTTP in spletnih storitev     X
SPROŽILCI / PRIKLJUČKI      
Spust datoteke X X X
Serijska vrata (RS232) X X X
Nadzor podatkovne zbirke X X X
Vtičnica TCP/IP X X X
HTTP   X X
Spletna storitev     X
FILTRI – IZLOČANJE IN PRESLIKAVA PODATKOV      
Obdelava strukturiranih besedilnih podatkov (datoteke CSV in stolpci s fiksno širino) X X X
Obdelava formata NiceLabel XML X X X
Obdelava podatkov Oracle XML (WMS in MSCA)   X X
Obdelava podatkov SAP AII XML   X X
Obdelava prilagojenih podatkov XML   X X
Obdelava nestrukturiranega besedila in dvojiških podatkov X X X
Dinamično samodejno preslikovanje polj v spremenljivke etiket X X X
Obdelava enakih vhodnih podatkov skozi več filtrov X X X
Ažuren barvno označen predogled izločenih podatkovnih polj med konfiguracijo X X X
Simulacija izvajanja filtra (preizkus preslikave brez slikanja) X X X
Automatic parsing of field:value pairs in the HTTP query string   X
NESTRUKTURIRAN PODATKOVNI FILTER - PRESLIKOVALNIK      
Podpora za binarne podatke X X X
Grafični prikaz znakov, ki jih ni mogoče natisniti X X X
Podobmočja (ponavljajoči bloki podatkovnih polj) X X X
Assignment areas (dynamic number of extracted data fields defined by field-value pairs) X X X
Samodejna konfiguracija preslikave polja-spremenljivke na podlagi usklajenih imen X X X
 PowerForms
Suite
LMS
Pro
LMS
Enterprise
POVRATNE INFORMACIJE O SKLADNOSTI IN STANJU      
Nesinhronizirano tiskanje (ne čakaj na povratno informacijo o stanju) X X X
Sinhronizirano tiskanje (počakaj povratno informacijo o stanju)   X X
Vrne stanje posla   X X
Vrne stanje tiskalnika   X X
DEJANJA, UKAZI IN PRAVILA      
Tiskanje etiket X X X
Tiskanje v datoteke PDF z enakimi dimenzijami etiket     X
Ustvari predogled etikete kot slikovno datoteko     X
Get label information (list of variables, label length)     X
Skriptni jezik VBScript in Python X X X
Upravljanje podatkovnega niza: iskanje in zamenjava X X X
Napredne funkcije za ravnanje z nizi X X X
Izbira tiskalnika iz podatkovnega polja za vnos X X X
Dynamic central control of all printer settings   X X
Pretvorba oblik zapisa XML s pomočjo datoteke s slogi XSL (XSLT)     X
Odjemalec za spletne storitve     X
Izvajanje izjave SQL   X X
Pošiljanje podatkov v vtičnico TCP/IP X X X
Zahteva po dejanju HTTP (metode POST, GET, PUT, DELETE)     X
RESTful Web Services - multiple triggers on the same port   X
NEW: Secured data exchange (SSL) over HTTP and Web Service triggers     X
Standardne odzivne kode in povratne informacije za sprožilce HTTP in spletnih storitev   X X
Pošiljanje podatkov v tiskalnik X X X
Shranjevanje/branje podatkov v/iz datoteke   X X
Branje/pošiljanje podatkov v serijska vrata X X X
Izvajanje aplikacij tretjih strank v ukazni vrstici X X X
Pogojna dejanja (izvedi dejanje, ko je izpolnjen določen pogoj) X X X
Poskusi... Razen napredno obravnavanje napak     X
Nadzor z ukaznimi skriptami (datoteke JOB) X X X

 PowerForms
Suite
LMS
Pro
LMS
Enterprise
PRIPOROČENO NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE ETIKET      
Profesionalni grafični oblikovalec etiket X X X
Razširjeni linearni simboli in simboli za dvodimenzionalne črtne kode X X X
RFID tags X X X
Predhodno izdelani vzorci skladnih etiket X X X
Centralizirano skladiščenje dokumentov in zapisov za nadzor in sledljivost   X X
Nadzorovan dostop do predlog etiket na podlagi vlog   X X
Varnost v skladu z zahtevami agencije FDA z elektronskimi podpisi     X
Večstropenjski delovni poteki in določanje različic predlog etiket     X
NOVO: Katalog etiket za zmanjšanje števila predlog etiket in lažje vzdrževanje     X
NOVO: Grafično označevanje razlik med različicami etiket     X
NOVO: Samodejna sinhronizacija med proizvodnimi centri     X
NOVO: Promocija etiket med razvojem, testiranjem in proizvodnjo     X
NOVO: Varna komunikacija prek protokola HTTPS     X