Bela knjiga o označevanju v velikih poslovnih sistemih razkriva štiri načine za izboljšanje agilnosti in zmanjšanje stroškov v dobavni verigi

21. May. 2015

Bela knjiga družbe NiceLabel “S tehnologijo označevanja naslednje generacije boste izboljšali prilagodljivost vašega poslovnega sistema in znižali stroške” razkriva skrite stroške, neučinkovitosti v delovanju in tveganja, ki nastanejo zaradi zastarelih sistemov za označevanje. Nato razloži, zakaj je sodobna platforma za upravljanje etiket ključna za potrebe velikih poslovnih sistemov in razširjenih dobavnih verig.

Sodobna tržišča so medsebojno povezana, zato se organizacije soočajo s spremenljivimi zahtevami tržišča, vseobsežnim povezovanjem prek interneta reči ter vedno večjo kompleksnostjo izdelkov, procesov in dobavne verige.  Poslovni sistemi se vse bolj poglabljajo v lastno delovanje in delovanje dobavne verige v iskanju priložnosti za doseganje večje učinkovitosti. Označevanje je pogosto obravnavano kot postopek v ozadju, na katerega nihče ne pomisli, dokler ne povzroča težav. Zato so prakse in programska opreme za tiskanje črtnih kod in označbe RFID v številnih podjetjih zastareli in ne morejo držati koraka s spreminjajočimi se poslovnimi potrebami.

Nova generacija rešitev za upravljanje etiket številnim poslovnim sistemom ponuja izjemno priložnost za znižanje stroškov, izboljšanje agilnosti in zmanjšanje tveganja izpadov v proizvodnji ali celo neskladnosti s predpisi. Premik z necentraliziranega sistema označevanja na sodobno, centralizirano rešitev bo organizacijam zagotovil naslednje štiri prednosti:

  • Boljšo agilnost zaradi hitrejšega ustvarjanja, vzdrževanja in posodabljanja datotek z etiketami, uvajanja novih izdelkov in odgovarjanja na zahteve strank. Poslovni sistemi, ki so prej uporabljali decentralizirane sisteme označevanja, pogosto najdejo na tisoče odvečnih datotek, ki jih je mogoče izbrisati in združiti v le nekaj skladnih predlog.
  • Višjo kakovost zaradi preprečevanja neskladnosti in odprave zamika pri izmenjavah s poslovnimi sistemi. Boljša kakovost pomaga tudi zmanjšati zamude pri dobavi in prekinitve v delovanju proizvodnih linij, ki nastanejo zaradi napak pri označevanju ali okvar v sistemu. Boljši nadzor prepreči nepravilno označevanje in tako zmanjša tveganje zavrnitve izdelkov. 
  • Nižje posredne in neposredne stroške, ker je za vzdrževanje formatov etiket, spremembe in ustvarjanje novih etiket potrebno manj delavcev, časa in strokovnega znanja. Posredni prihranki pa so posledica manjšega števila napak pri označevanju, izboljšane skladnosti in večje doslednosti blagovne znamke.
  • Boljše sodelovanje s poslovnimi partnerji zaradi večje odzivnosti organizacije na zahteve po spremembah in boljših naprednih tehnik označevanja, ki pomagajo pri preprečevanju posnemanja in ponarejevanja.

Če želite izvedeti več, prenesite belo knjigo “S tehnologijo označevanja naslednje generacije boste izboljšali prilagodljivost vašega poslovnega sistema in znižali stroške”.

Nazaj