Upravljanje dokumentov

Vse etikete lahko upravljate prek ene varne zbirke podatkov

Številne organizacije se še vedno s težavo spopadajo z določanjem različic in odobritvijo etiket ter ročnimi postopki zagotavljanja kakovosti. Tovrstni zastareli pristopi k zagotavljanju kakovosti so dragi, podvrženi napakam in v neskladju s številnimi predpisi, zaradi česar se poveča tveganje neustreznega označevanja, zaradi katerega lahko pride do karantene izdelkov, predelave, odpadkov, preklicev, kazni in celo izgube poslovanja.

 

Naprej

Kako vam pomaga sistem za ravnanje z dokumenti

NiceLabelov sistem za ravnanje z dokumenti (DMS) je sodobna spletna aplikacija v jeziku HTML, ki omogoča shranjevanje vseh dokumentov in konfiguracij etiket v centralno zbirko podatkov.

Zahtevajte preizkusno različico

  • Sistem DMS je integralni del sistema za upravljanje označevanja in prek njega pošiljate oblikovane predloge etiket v proizvodnjo. Je orodje za zagotavljanje kakovosti in sledljivosti, ki ga uporabljate za upravljanje in vpogled v vse stopnje procesa označevanja.
  • NiceLabel DMS je podoben aplikaciji Microsoft SharePoint, vendar je izdelan posebej za označevanje. Ponuja intuitiven in enostaven pristop k centraliziranem nadzoru celotnega procesa označevanja.

Varen dostop do vseh vaših dokumentov


Centralna hramba odpravi dvojnike

Vsi dokumenti etiket so shranjeni v centralni zbirki podatkov SQL. Uporabniki morajo v našem orodju za oblikovanje etiket prijaviti in odjaviti dokumente, kar prepreči spore, ki bi lahko nastali, če bi več oseb hkrati poskušalo urejati isti dokument.


Samodejni nadzor nad različicami dokumentov zagotavlja transparentnost

Nadzor nad različicami zagotavlja celovito zgodovino predlog in zahtev po spremembah za namene varnostnega kopiranja in revizije.


Konsolidacija predlog zagotavlja bolj učinkovito delovanje

NiceLabelove inteligentne predloge so optimizirane za več kot 5.000 modelov tiskalnikov, kar zmanjša število različic etiket, ki jih morate vzdrževati.


Enolično indeksiranje in iskanje pomaga zmanjšati število dvojnikov

Vsi elementi znotraj predloge etikete so indeksirani, da lahko poslovni uporabniki hitro najdejo, vizualno primerjajo in spreminjajo predloge. Iskanje poteka po celotni zbirki podatkov, kar se vam pomaga izogniti odvečnim ali podvojenim različicam etiket.

Slide3

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Varni elektronski poteki dela za odobritev

Potek dela za odobritev objave avtomatizira pot dokumentov z etiketami ter ponuja nadzor kakovosti za pregled in odobritev. Deležniki so samodejno obveščeni po e-pošti, ki je poslana neposredno iz sistema DMS. Spremembe lahko primerjajo, odobrijo ali zavrnejo v samem sistemu.

Primerjava etiket omogoča zagotovitev kakovosti

Funkcija primerjave etiket samodejno primerja dve različici etikete in ustvari grafično primerjavo razlik. Tako lahko enostavno opazite razlike, ki niso takoj vidne s prostim očesom, kar zagotovi višjo raven nadzora kakovosti.

Ohranite ves nadzor nad vsemi spremembami etiket

Spremembe etiket opravite v preizkusnem okolju in si jih dobro oglejte, preden bodo uporabljene v proizvodnem okolju. Ta postopek ščiti temeljne podatke etikete in zagotavlja, da v zbirki podatkov v živo niso objavljene nepreverjene spremembe. Dobili boste poln nadzor nad tem, kako in kdaj so spremembe objavljene, s čimer se lahko prepričate, da so informacije pravilne in je organizacija obveščena.

Zahtevajte preizkusno različico

Slide3

Nepresežena sledljivost in vidnost

Nepresežena sledljivost

Naš sistem DMS omogoča nove ravni
sledljivosti in vidnosti

Funkcija zgodovine v sistemu DMS omogoča grafični vpogled in ogled zapisa podatkov za vsako doslej natisnjeno etiketo v celotni organizaciji. V zgodovino se shranjujejo tudi vse napake, dogodki in opozorila sistema. Zagotavlja potrebne revizijske sledi in dokumentacijo, ki izpolnjuje zakonodajne zahteve. Funkcija poročil v orodju DMS vam daje informacije, ki jih potrebujete za izboljšanje vaših proizvodnih procesov in primerja delovno obremenitev različnih strežnikov, uporabnikov in tiskalnikov.

Slide5

Analitika – poslovna inteligenca za označevanje

Poslovna inteligenca za označevanje
  • Koliko etiket ste natisnili in katere predloge etiket ste uporabili?
  • Katere tiskalnike ste najpogosteje uporabljali, katerih pa niste dovolj izkoristili?
  • Kdo je natisnil etikete?
  • Kateri material so uporabili in kakšno količino so uporabili?

Na ta vprašanja boste lahko enostavno odgovorili ter v celoti razumeli, kaj in kako tiskate. Orodje NiceLabel Analytics ponuja napredna poročila v realnem času, s pomočjo katerih boste lahko razumeli in izboljšali postopek tiskanja. Zagotavlja celovita poročila o uporabnikih, etiketah, tiskalnikih, aplikacijah in materialih, ki jih uporabljate v celotnem okolju za označevanje. S pomočjo preprostih filtrov lahko enostavno ustvarite lastna poročila, da dobite boljše vpoglede o označevanju, razkrijete dragocene informacije in še dodatno izboljšate učinkovitost procesa označevanja v svoji organizaciji.

Proces označevanja zavarujte z
nadzorom dostopa na osnovi vlog

Sistemi za upravljanje kakovosti in regulativne agencije pogosto potrebujejo celovito dokumentacijo in revizijske sledi, povezane z vašimi postopki označevanja. Z našim sistemom vodenja označevanja bodo skrbniki dobili poln nadzor nad tem, kdo ima dostop do točno določenih procesov označevanja. Poleg tega bodo lahko določili nivo dostopa za vsakega uporabnika. Nadzor dostopa na osnovi vlog (RBAC) uravnava dostop do dokumentov in sredstev glede na vlogo posameznih uporabnikov. RBAC je podprt s pomočjo preverjanja pristnosti Windows Active Directory.

Nadzor dostopa do vašega sistema za upravljanje označevanja na osnovi vlog
Preprečite nenačrtovane prekinitve delovanja z upravljanjem tiskalnikov in opozorili

Preprečite nenačrtovane prekinitve delovanja z
upravljanjem tiskalnikov in opozorili

Nenačrtovane prekinitve delovanja so lahko zelo drage. NiceLabelov sistem za upravljanje označevanja vključuje funkcije upravljanja tiskalnika ter opozorila, ki v realnem času ponujajo pregled nad vsemi priključenimi tiskalniki, dejavnimi tiskalnimi posli in povezanimi odjemalci. S pomočjo teh informacij lahko IT-podpora hitro odpravi nepričakovane prekinitve delovanja. Ko pride do napake, skrbniki prejmejo samodejno obvestilo prek e-pošte in se takoj posvetijo odpravljanju zaznane napake.

E-knjiga
E-knjiga

Izvedite, kako lahko digitalno preobrazite vaš proces označevanja

Prenesite to e-knjigo in izvedeli boste, kako spremeniti skrite stroške v vidne prihranke, izboljšati učinkovitost, hitreje uvesti izdelke na trgu in na koncu prodati več.

Prenos e-knjige