Opombe ob izdaji

NiceLabel 2019

NiceLabel 2017

Različica NiceLabel 6 in prejšnje različice

Opombe ob izdaji NiceLabelovih namiznih izdelkov

NiceLabel Automation Products Release Notes

Opombe ob izdaji NiceLabel Control Center

Opombe ob izdaji NiceLabel PowerForms Web

Opombe ob izdaji NiceLabel PowerForms Cloud

Pravilnik za življenjski cikel izdelka