Opombe ob izdaji

NiceLabel 2017

Različica NiceLabel 6 in prejšnje različice

NiceLabel Desktop Products Release Notes

NiceLabel Automation Products Release Notes

NiceLabel Control Center release notes

NiceLabel PowerForms Web release notes

NiceLabel PowerForms Cloud release notes

Pravilnik za življenjski cikel izdelka