Oficjalny dokument: Czy nadszedł już czas, aby wreszcie rozwiązać problem tworzenia etykiet przez dostawców?

Dowiedz się, jak zaoszczędzić miliony, zmniejszając stan zapasów i zapewniając szybszy przepływ produktów przez magazyn.

Od dziesięcioleci organizacje starają się znaleźć idealne rozwiązanie do tworzenia etykiet przez dostawców. Podczas gdy niektórym większym korporacjom udało się zastosować model oparty na wymuszonej zgodności, metoda ta nie jest odpowiednia dla wszystkich. Nie jest to również najbardziej opłacalny ani najskuteczniejszy sposób zapewnienia zgodności z etykietami dostawcy. Label Cloud to rozwiązanie problemu, z którym zmagamy się przez ostatnie dziesięciolecia. Pozwala organizacjom każdej wielkości zapewnić dostawcom niedrogi, standaryzowany i zgodny proces etykietowania. 

Zastanów się, jak korzystanie z chmury może ułatwić życie Tobie i Twoim dostawcom:

  • To gwarancja otrzymania tych samych etykiet, bez względu na rodzaj drukarki czy wykorzystywaną technologię. 
  • Obciążenie działu IT jest mniejsze, podobnie jak zagrożenie dla bezpieczeństwa. 
  • Dostawcy mają stały dostęp do najnowszej wersji szablonów etykiet.
  • Po stronie dostawcy obciążenie działu IT jest zerowe. 
  • Dostawcy mogą szybciej wykonywać swoją pracę. 

Dowiedz się więcej — pobierz Oficjalny dokument: Czy nadszedł już czas, aby wreszcie rozwiązać problem tworzenia etykiet przez dostawców?

Oficjalny dokument — Czy nadszedł już czas, aby wreszcie rozwiązać problem tworzenia etykiet przez dostawców?

Podaj swoje dane, aby pobrać oficjalny dokument.