Przygotowywanie systemu metkowania i etykietowania w świecie, w którym warunki dyktuje serwis Amazon

Przemysł odzieżowy jest pod wielką presją. Problemy, jakim stawiła czoła branża odzieżowa podczas pierwszej rewolucji przemysłowej, skłoniły ją do zwrócenia się ku technologii, a wraz ze zjawiskiem globalizacji pojawiła się również konieczność odpowiedniego dostosowania modeli biznesowych firm z branży handlu detalicznego oraz strategii wejścia na rynki sprzedaży. Następnie nadszedł czas na tzw. „efekt Amazonu“, który zmienił zasady działalności biznesowej. Amazon nie tylko zakwestionował tradycyjną koncepcję sklepów fizycznych i wykorzystał całkiem nowe kanały sprzedaży, ale także obecnie na nowo definiuje sposoby dostawy za pośrednictwem tych kanałów. Wywiera to presję na branżę odzieżowego handlu detalicznego, zmuszając ją do ponownego przemyślenia sposobów kontaktu z klientem i ponownego zdefiniowania roli, jaką pełnią sklepy fizyczne w ramach interakcji z klientem.

Oficjalny dokument — Handel detaliczny

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz dokument Przygotowywanie systemu metkowania i etykietowania w świecie, w którym warunki dyktuje serwis Amazon 

Podaj swoje dane, aby pobrać oficjalny dokument.