Oficjalny dokument: Ocena zgodności oprogramowania NiceLabel z przepisami określonymi w tytule 21 CFR części 11 | NiceLabel

Producenci leków i wyrobów medycznych oraz firmy innych branż regulowanych przepisami FDA zobowiązani są prowadzić dokumentację elektroniczną z podpisami elektronicznymi, która odpowiada dokumentacji drukowanej. Niniejszy dokument przedstawia standardy FDA oraz standardy regulacyjne UE i pokazuje, w jaki sposób rozwiązania NiceLabel spełniają wymogi dotyczące cyklu życia etykiet. Można się z niego dowiedzieć, jak firma NiceLabel integruje proces tworzenia etykiet wymagany dla nauk o życiu z procesami i systemami informatycznymi istniejącymi w poszczególnych organizacjach, takimi jak Oracle, SAP lub innymi systemami ERP.

Oficjalny dokument - FDA 21 CFR Część 11

Dokument zapewni firmom dostęp do informacji na temat różnych procesów administracyjnych i procesów drukowania etykiet oraz informacji dotyczących narzędzi potrzebnych do spełnienia wymogów FDA i UE.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz oficjalny dokument: Ocena zgodności z przepisami określonymi w tytule 21 CFR.

Podaj swoje dane, aby pobrać oficjalny dokument.