Czas przekształcić etykietowanie...

Tradycyjnie firmy opierały się na etykietach lub oprogramowaniu do projektowania formularzy w celu wsparcia całego procesu etykietowania. Koszty tego starszego podejścia są wyższe niż wiele firm sobie uświadamia.

Dzięki digitalizacji etykietowania firmy mogą obniżyć bezpośrednie i pośrednie koszty etykietowania oraz uniknąć utraty możliwości rynkowych.

Dowiedz się, jak nasz system zarządzania etykietą pomaga przekształcić i zmniejszyć całkowity koszt etykiety.

Czytaj dalej

 

Firma NiceLabel uznana zaLidera w IDC MarketScape

Źródło: IDC MarketSpace: ocena dostawców aplikacji do tworzenia ujednoliconych etykiet w przedsiębiorstwach 2018

Cyfrowa transformacja zmniejsza koszty etykietowania

Zwrot z inwestycji w mniej niż jeden rok

Nasz system zarządzania etykietami przenosi projektowanie etykiet i konserwację z działu informatycznego w ręce użytkowników biznesowych. Poprzez umożliwienie użytkownikom biznesowym odpowiedzi na żądania dotyczące zmiany etykiet bez pomocy informatycznej, oszczędzasz czas i pozbywasz się kosztownych zasobów IT, aby wykonywać zadania przynoszące więcej wartości dodanej.

Uzyskane oszczędności dały naszym klientom zwrot z inwestycji w mniej niż jeden rok.

93%
93% klientów odnotowało bezpośrednie oszczędności kosztów. 12% klientów osiągnęło bezpośrednie oszczędności w kosztach wyższe niż 50%.

Źródło: Badanie klientów NiceLabel

$45k
Producent odzieży wyeliminował niestandardowe procesy informatyczne wymagane na różnych rynkach, oszczędzając 45.000 USD.

Źródło: badania AV Consulting

$100k
Klient z branży detalicznej obniżył koszty robocizny dzięki usprawnieniu procesu etykietowania, osiągając roczne oszczędności w wysokości 100.000 USD.

Źródło: badania AV Consulting

Poprawa jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Błędy mogą być kosztowne dla Twojej firmy i mogą powodować wszystko, od konieczności usunięcia usterek po wycofanie produktu z rynku. Wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych radykalnie zmniejsza ryzyko błędu.

Nasz system zarządzania etykietą umożliwia digitalizację zadań kontroli jakości i automatyzację procesów zapewnienia jakości. Ta transformacja obniża koszty przy jednoczesnej poprawie jakości.

82%
82% klientów odnotowało oszczędności dzięki redukcji błędów. 24% klientów osiągnęło pośrednie oszczędności w wysokości ponad 10 000 USD na zakład.

Źródło: Badanie klientów NiceLabel

$30k
Klient z branży wyrobów medycznych udoskonalił proces etykietowania, uzyskując roczne oszczędności w wysokości 30.000 dolarów.

Źródło: badania AV Consulting

$350k
Klient z branży żywności i napojów zmniejszył zwroty produktów z powodu błędów w etykietowaniu, osiągając roczne oszczędności w wysokości 350000 dolarów.

Źródło: badania AV Consulting

Osiągnij korzyści biznesowe poza większą produktywnością

Kluczem do utrzymania konkurencyjności jest możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się zapotrzebowanie i wymagania rynku. Nowoczesne zarządzanie etykietami zwiększa sprawność każdego etapu procesu etykietowania, co skutkuje szybszym wprowadzeniem produktu na rynek i zwiększeniem sprzedaży.

W miarę rozwoju możesz szybko ustalić spójne procesy etykietowania we wszystkich lokalizacjach i rozszerzyć je na partnerów biznesowych, aby przekształcić łańcuch dostaw. Efektem końcowym jest bardziej wydajna działalność, co prowadzi do osiągnięcia korzyści finansowych znacznie wykraczających poza osiągnięte dzięki zwiększonej wydajności.

76%
76% ankietowanych klientów LMS skróciło czas wprowadzenia produktu do obrotu za pomocą naszego systemu zarządzania etykietami.

Źródło: Badanie klientów NiceLabel

$6M
Producent artykułów wyposażenia wnętrz zmniejszył zapasy magazynowe o 62 miliony dolarów i osiągnął roczne oszczędności w finansowaniu i obsłudze zapasów w wysokości 6 milionów dolarów.

Źródło: badania AV Consulting

$48M
Firma specjalizująca się we wszechkanałowej sprzedaży detalicznej szybciej obsługuje zwroty produktów i szybciej przesuwa zapasy, aby osiągnąć 48 milionów dodatkowego zysku rocznie.

Źródło: badania AV Consulting

Dalej

Dowiedz się, ile Twoja firma może zaoszczędzić, zmieniając etykietowanie

Uzyskaj bezpłatną konsultację

Dalej

Firma Siemens przekształciła etykiety cyfrowo i uzyskała zwrot z inwestycji w ciągu 4 miesięcy.

Dowiedz się, jak firma Siemens Manufacturing Operations przeszła z niesieciowego środowiska z wieloma rozwiązaniami do drukowania etykiet na w pełni ustandardyzowany system operacji etykietowania.

Przeczytaj studium przypadku

Pobierz analizę przypadku firmy Siemens Manufacturing Operations z zasobów NiceLabel

NiceLabel zasadniczo przekształca
starsze metody etykietowania

VS

Wyzwania związane z wcześniejszym znakowaniem

  • Rozbieżne i fragmentaryczne zastosowania
  • Projektowanie etykiet uzależnione od informatyki
  • Pracochłonny proces zapewnienia jakości
  • Powolne zarządzanie zmianami i wdrażanie ich
  • Wysokie ryzyko błędów w druku

Zalety naszego systemu zarządzania etykietami

  • Standardowa platforma All-in-One
  • Sprawne projektowanie przez użytkowników biznesowych
  • Skuteczna digitalizacja zapewnienia jakości
  • Szybkie wdrożenie standardowego druku w internecie
  • Dostęp do druku etykiet na podstawie pojedynczego uwierzytelnienia

Klienci, którzy dokonali zmian w etykietowaniu

Dalej

Dowiedz się, jak cyfrowo przekształcić etykietowanie

Kluczowe zalety nowoczesnego systemu zarządzania etykietami

Pobierz tę książkę elektroniczną, aby dowiedzieć się, jak obrócić ukryte koszty w widoczne oszczędności, zwiększyć wydajność, uzyskać produkty do szybszego obrotu, a ostatecznie sprzedawać więcej.

Pobierz e-book

Pobierz bezpłatny podręcznik tworzenia etykiet firmy NiceLabel