Usprawnij proces etykietowania towarów przez dostawców dzięki rozwiązaniom chmurowym i oszczędzaj miliony

Dowiedz się, w jaki sposób Label Cloud pomoże Ci przejąć kontrolę nad Twoim łańcuchem dostaw, by zmniejszyć stan zapasów i przyspieszyć przepływ produktów przez magazyn.

Od kilkudziesięciu lat firmy starają się znaleźć idealne rozwiązanie w zakresie etykietowania dla partnerów biznesowych, w tym dostawców, producentów kontraktowych i niezależnych przedsiębiorstw logistycznych. Podczas gdy niektórym większym korporacjom udało się zastosować model oparty na wymuszonej zgodności, metoda ta nie jest odpowiednia dla wszystkich. Jaki jest zatem najbardziej opłacalny i najskuteczniejszy sposób zapewnienia zgodności etykiet dostawców?

Pobierz oficjalny dokument

Slajd1

Koszt wynikający z niespójności etykiet tworzonych przez dostawców

Jeśli dostawcy nie przestrzegają Twoich standardów w zakresie etykietowania, na pewno borykasz się z co najmniej jednym z następujących problemów:

  • Pracownicy magazynu muszą samodzielnie identyfikować produkty przychodzące. Taki sposób przetwarzania jest kosztowny i ryzykowny.
  • Jeśli pracownicy magazynu nie zidentyfikują produktu poprawnie, dane magazynowe będą niedokładne, co może przełożyć się na niedotrzymanie terminów produkcji.
  • Musisz poświęcać czas na etykietowanie towarów przychodzących.
  • Konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na przetwarzanie wydłuża czas obrotu zapasami. Potrzebujesz większej liczby pracowników, którzy przetwarzaliby towary przychodzące, oraz większej powierzchni magazynowej do przechowywania.

Większe

KOSZTY PRACY

 

Nieefektywny

Łańcuch dostaw

 

Nadmiar zapasów

i powierzchni magazynowej

 

Wolniejsze wprowadzenie produktu na rynek

oraz mniejsza przewaga konkurencyjna.

Slajd3

Zarządzaj etykietami tworzonymi przez dostawców za pomocą Label Cloud

Kluczem do spójnego i jednolitego etykietowania towarów przez dostawców jest chmura. Korzystając z rozwiązania Label Cloud, możesz gromadzić centralnie informacje dotyczące etykiet, kontrolować cały proces zarządzania etykietami i objąć nim wszystkich partnerów biznesowych, w tym dostawców, producentów kontraktowych i niezależne przedsiębiorstwa logistyczne. 

Gwarancja dokładności etykiet

Dzięki scentralizowanej bazie danych zawierającej wszystkie informacje dotyczące etykiet zyskujesz pewność, że etykiety są zawsze aktualne, a zmiany wprowadzane są szybko w całej sieci dostawców. To gwarancja otrzymania tych samych etykiet, bez względu na rodzaj drukarki czy wykorzystywaną technologię.

Szybkie wdrożenie nowych dostawców

Label Cloud umożliwia natychmiastowe wdrożenie. Aby rozpocząć drukowanie etykiet, dostawcy potrzebują jedynie nazwy użytkownika, hasła i urządzenia z dostępem do Internetu. Już pierwszego dnia przekonają się, że interesy z Tobą to przyjemność.

Mniejsze obciążenie działu IT i większe bezpieczeństwo

Dzięki systemowi etykietowania dla dostawców w chmurze dział IT nie musi tracić czasu na przyznawanie dostawcom dostępu do wewnętrznej infrastruktury do obsługi etykietowania. W ten sposób oszczędzasz czas i zasoby IT, a jednocześnie chronisz swoje systemy i kluczowe dane przed nieuprawnionym dostępem.

Centralizacja zarządzania łańcuchem dostaw

Label Cloud umożliwia scentralizowane zarządzanie użytkownikami i prowadzenie dokumentacji. Zawsze masz wgląd w pełną listę dostawców, którzy uzyskali dostęp do systemu, oraz kompletną historię drukowania. Możesz również sprawdzić, czy dostawcy zawsze używają poprawnej wersji rozwiązania do etykietowania.

Slajd2

Przejmij kontrolę nad etykietowaniem w łańcuchu dostaw

Dowiedz się więcej o Label Cloud

Slajd2

Korzyści z tworzenia odpowiednich etykiet przez dostawców

Poniższy przykład dotyczy jednego z naszych klientów z branży produkcyjnej i ukazuje korzyści, które płyną z ujednolicenia etykiet drukowanych przez dostawców. Po wdrożeniu rozwiązania NiceLabel skrócono średni czas przetwarzania towarów o 44%. Firma zwiększyła obrót zapasami o 55%, przyspieszając przepływ towarów w magazynie. Rezultat? Szybsze wprowadzanie produktów na rynek oraz bardziej konkurencyjny i wydajny model biznesowy. A do tego rzeczywiste oszczędności mające pozytywny wpływ na wyniki finansowe firmy.

Svg ikona dłoni z pieniędzmi
1,65 mln USD

Oszczędności w zakresie kapitału obrotowego dzięki zmniejszeniu zapasów

Svg ikona świnki skarbonki
180 tys. USD

Oszczędności finansowe

Svg ikona notatnika
215 tys. USD

Oszczędności w zakresie nakładu pracy

Sumie

2,045 mln USD
oszczędności
"

Ograniczyliśmy czas rozładunku samochodu dostawczego o 44%. Rotacja w strefie rozładunku wzrosła o 55%. Zmniejszyliśmy zapasy i mamy nad nimi większą kontrolę, zwiększyliśmy dokładność danych dotyczących zapasów i usprawniliśmy identyfikację palet”.

Menedżer łańcucha dostaw w firmie produkującej meble

Firma Würth: historia sukcesu w zakresie tworzenia etykiet przez dostawców

Rezygnując z procesu instalacji z płyty CD na rzecz rozwiązania sieciowego, firma Würth znaczne zmniejszyła obciążenie działu IT.

„Z perspektywy zakupów zawsze chcemy, by dostawcy dostarczali nam towary w formie umożliwiającej ich sprzedaż — zapakowane w pudełka Würth i opatrzone naszymi firmowymi etykietami. Im bardziej ułatwimy dostawcom drukowanie naszych etykiet, tym bardziej prawdopodobne jest, że będą korzystać z naszego systemu i przesyłać nam towary we właściwy sposób. Dzięki NiceLabel wystarczy jedna rozmowa telefoniczna. Pół godziny po uzyskaniu przez nas danych kontaktowych dostawca otrzymuje dostęp do platformy, może drukować etykiety i dostarczać nam towary tak, jak chcemy”.

Simon Koch,
Project Lead/Manager, Würth IT

Dowiedz się, w jaki sposób firma Würth ujednoliciła proces tworzenia etykiet przez dostawców dzięki rozwiązaniu NiceLabel

Przeczytaj studium przypadku

Pomożemy Ci ujednolicić etykiety tworzone przez dostawców

Label Cloud to najszybszy sposób, by ujednolicić etykiety tworzone przez dostawców.
Nasz zespół pokaże Ci, jak usprawnić ten proces w Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o tym,
w jaki sposób transformacja cyfrowa wpływa na Twoje etykiety

Post na blogu

Pięć typowych problemów dostawców tworzących etykiety i jak je rozwiązać

Czytaj dalej

Post na blogu

Przyspieszenie dostaw i usprawnienie pracy z zasobami dzięki procesowi tworzenia etykiet w chmurze.

Czytaj dalej

Article

Ken Moir analizuje skutki tworzenia etykiet w chmurze dla producentów.

Czytaj dalej