Uwaga, sprzedawcy detaliczni z branży odzieżowej!

W ramach działań mających na celu dostosowanie operacji wewnętrznych firm do rosnących wymagań dotyczących szybszej dostawy i krótszego czasu wejścia produktu na rynek trwa nieustanny wyścig. Nie zapomnij o jednym z kluczowych systemów biznesowych w firmie: systemie metkowania.

Pobierz poniższy dokument, aby dowiedzieć się, dlaczego modernizacja systemu metkowania i etykietowania to kluczowe działanie biznesowe.

Pobierz oficjalny dokument

Firmy detaliczne z branży odzieżowej, które zmodernizowały
swoje systemy metkowania i etykietowania

Zapoznaj się z analizami przypadków

Slajd1

Neiman Marcus NiceLabel

Webinarium: Jak firma Neiman Marcus przeobraziła rynek metkowania, umożliwiając szybsze wprowadzanie produktów na rynek

Priorytetem firmy Neiman Marcus jest szybkie wprowadzanie produktów na rynek. Sprawność łańcucha dostaw decyduje o tym, czy osiągniemy przewagę konkurencyjną i nadążymy za szybko zmieniającymi się preferencjami klientów. W ramach modernizacji systemu magazynowego firma Neiman Marcus przekształciła proces metkowania, wykorzystując system zarządzania etykietami.

Usprawnienie procesu metkowania przyniosło firmie następujące korzyści:

 • Szybsze metkowanie
 • Mniejsze koszty pracy
 • Minimalizacja kosztów zaopatrzenia

Zobacz seminarium internetowe tutaj

Slajd2

Nasi partnerzy

Slajd1

Modernizacja procesu metkowania i szybsze wprowadzanie produktów na rynek

Pobierz studium przypadku firmy z branży handlu detalicznego | NiceLabel

Jak firma specjalizująca się we wszechkanałowej sprzedaży detalicznej szybciej obsługuje zwroty produktów i szybciej przesuwa zapasy, aby osiągnąć 48 milionów USD dodatkowego zysku rocznie?

Przeczytaj studium przypadku

Slajd3

Klucz do obniżenia kosztów
i szybszego wprowadzenia produktu na rynek

45 tys. USD
Producent odzieży wyeliminował niestandardowe procesy informatyczne wymagane na różnych rynkach, oszczędzając 45.000 USD na każdym z rynków.

Źródło: badania AV Consulting

100 tys. USD
Klient z branży detalicznej obniżył koszty robocizny dzięki usprawnieniu procesu etykietowania, osiągając roczne oszczędności w wysokości 100.000 USD.

Źródło: badania AV Consulting

48 mln
Firma specjalizująca się we wszechkanałowej sprzedaży detalicznej szybciej obsługuje zwroty produktów i szybciej przesuwa zapasy, aby osiągnąć 48 milionów dodatkowego zysku rocznie.

Źródło: badania AV Consulting

Slajd2

Cyfrowa modernizacja procesu metkowania zwiększająca elastyczność działań

Jak możemy pomóc?

Oprogramowanie do zarządzania etykietami NiceLabel cyfrowo modernizuje proces metkowania i sprawia, że staje się on bardziej elastyczny.
W jaki sposób system LMS może przynieść korzyści Twojej firmie?

Przesuwanie zapasów

Aby przesunąć towar z jednego magazynu do drugiego lub z jednego rynku na drugi, potrzebny jest elastyczny proces drukowania metek, dostępny w dowolnym miejscu. Dzięki możliwości druku internetowego w naszym systemie LMS można centralnie zarządzać cenami oraz wprowadzać w nich zmiany oraz w innych informacjach. Klient druku obsługiwany jest za pomocą przeglądarki internetowej, nie jest więc wymagane żadne wsparcie ze strony administratora ani działu IT. Istnieje możliwość natychmiastowego wdrożenia ustandaryzowanego systemu drukowania w sklepach, centrach dystrybucyjnych i w ramach całego łańcucha dostaw.

Przetwarzanie zwrotów

Zwroty stanowią nieunikniony element handlu detalicznego, szczególnie w związku z rozwojem handlu elektronicznego. Najważniejsza jest teraz szybkość przetwarzania zwrotów i powrót tych towarów na półki sklepowe, by można je było sprzedać. Nasz system LMS umożliwia obsługę produkcji wszystkich metek i etykiet w obrębie jednego systemu. Przeprowadzając integrację naszego systemu LMS z systemami biznesowymi przedsiębiorstwa, zyskuje się możliwość szybkiego lokalizowania zamówień, ponownego drukowania etykiet lub metek na dowolnej drukarce i przekazywania zwróconych towarów z powrotem do sklepów w celu sprzedaży.

Spójność i ochrona marki

Użytkownicy biznesowi mogą tworzyć etykiety zgodne z wytycznymi marki przy użyciu elastycznych, uniwersalnych szablonów. Wbudowany projektant etykiet obsługuje technologię RFID i inne funkcje pomocne w tworzeniu zabezpieczeń zapobiegających fałszowaniu etykiet. Wbudowany w LMS system zarządzania dokumentami przeprowadza proces zatwierdzania w sposób cyfrowy, zapobiegając wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian do środowiska produkcyjnego. Zapisuje też wszystkie zmiany wprowadzane w metkach i etykietach oraz całą historię druku.

Optymalizacja wydajności drukowania

Elastyczny system LMS pozwala wybrać konfigurację druku dopasowaną do konkretnego środowiska, niezależnie od tego, czy potrzebny jest ręczny druk metek, czy przeprowadzany za pośrednictwem systemu zarządzania magazynem (WMS). Korzystając z wbudowanego w system konstruktora aplikacji, można tworzyć formularze druku automatyzujące istniejące reguły biznesowe i wymagania klientów. Automatyzacja tych reguł oznacza optymalizację wydajności druku i oszczędność czasu w procesie druku metek. Za pomocą systemu integracyjnego można dokonać konsolidacji procesu druku metek z systemem POS lub WMS przedsiębiorstwa, łącząc drukowanie z istniejącymi danymi głównymi. Ponieważ nasz system został opracowany z myślą o druku wysokonakładowym, sprosta on wymaganiom środowisk handlu detalicznego, w których liczy się szybkość. Przykładowo jeden z naszych klientów z branży handlu detalicznego wydrukował 1 milion etykiet na Czarny piątek w 3 godziny i 55 minut. Udało mu się obsłużyć średnio 71 żądań wydruku w ciągu sekundy. Inna międzynarodowa firma z tej branży drukuje 7,2 miliarda etykiet rocznie.

Tworzenie zintegrowanego środowiska IT

Nasz system LMS bezproblemowo dopasowuje się do istniejącego środowiska informatycznego, integrując się z istniejącymi systemami biznesowymi. Nasze rozwiązania sprawdziły się w ramach współpracy z głównymi dostawcami systemów WMS i ERP, takimi jak Manhattan, JDA i SAP. Nasz system LMS współpracuje z każdą drukarką, przez co nie ma potrzeby inwestowania w nowy sprzęt. Za pomocą wbudowanego systemu integracyjnego można również korzystać z urządzeń mobilnych, takich jak skanery RF, przenośne komputery i drukarki. Wybierając nasz system LMS można mieć pewność, że będzie on współpracował z firmowym środowiskiem IT zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Modernizacja starych systemów

Nasza Grupa profesjonalnej obsługi może zająć się modernizacją starych systemów, odtwarzając i usprawniając istniejący proces druku metek w celu zapewnienia jak najwyższej wydajności. Wbudowany konstruktor aplikacji umożliwia projektowanie i tworzenie nowych systemów w oparciu o dotychczasowe, włączając w to aplikacje służące do zarządzania danymi i drukowania. Zgodnie z naszym podejściem „konfiguracja bez pisania kodu“ konstruktor aplikacji ułatwia modernizację systemu metkowania i zapewnia jej opłacalność.

Optymalizacja łańcucha dostaw

Dzięki naszemu systemowi LMS ustandaryzowany proces drukowania metek można udostępnić zewnętrznym dostawcom. Dostawcy mogą drukować metki lokalnie, a Twoja firma utrzymuje scentralizowaną kontrolę nad wszystkimi informacjami dotyczącymi metek i cen. Zmiany w metkach, takie jak korekty cen, można wprowadzać w czasie rzeczywistym i zachować przegląd wszystkich wydrukowanych metek. W ten sposób zostaje zapewniony ustandaryzowany proces druku, niezależnie od rodzajów drukarek posiadanych przez dostawców. Twoja firma zyskuje możliwość umieszczenia procesu metkowania w dowolnym miejscu łańcucha dostaw, bez obaw o pojawianie się metek z niedokładnymi informacjami.

Poznaj nasz system zarządzania etykietami

Dalej

Uzyskaj pomoc w procesie opracowywania globalnego, jednolitego systemu metkowania

Pobierz studium przypadku firmy z branży handlu detalicznego | NiceLabel

Pewna międzynarodowa firma z branży sprzedaży detalicznej odzieży w niskich cenach posiadała starszy system metkowania, który okazał się zbyt drogi i trudny do utrzymania. Jej przedstawiciele zwrócili się do NiceLabel z prośbą o pomoc w opracowaniu globalnego, jednolitego systemu metkowania, dzięki któremu jej centra dystrybucyjne mogłyby przetwarzać towary w szybszy i wydajniejszy sposób. Dowiedz się, w jaki sposób udało się tej firmie zmodernizować proces metkowania.

Przeczytaj studium przypadku

Slajd3

Dlaczego właśnie my?

System współpracujący z największą liczbą typów drukarek

 • Brak konieczności zmian w istniejącej infrastrukturze IT
 • Minimalne początkowe nakłady inwestycyjne
 • Płynny proces wdrożenia

Integracja z największą liczbą systemów biznesowych

 • POS, WMS — współpraca i integracja z wszystkimi systemami
 • Optymalizacja istniejących procesów w celu ich przyspieszenia i poprawy wydajności
 • Współpraca z klientem dążąca do identyfikacji obszarów do zautomatyzowania i usprawnienia w celu uzyskania możliwie najelastyczniejszej obsługi procesu metkowania

Działamy wszędzie tam, gdzie niezbędny jest proces metkowania

 • W magazynach
 • W centrach dystrybucyjnych
 • W sklepach
 • U dostawców zewnętrznych (agentów i biur zajmujących się metkowaniem, dostawców produktów, firm drukarskich)

Oferujemy elastyczne rozwiązanie, bez konieczności przeprowadzania szkoleń

 • Nasz system LMS jest dostępny jako rozwiązanie lokalne i dostępne w chmurze, dzięki czemu można wybrać instalację, która pasuje do danej konfiguracji operacyjnej.
 • Oprogramowanie oparte na przeglądarce nie wymaga instalacji ani żadnych działań ze strony działu wsparcia IT. Stworzono je z myślą o użytkownikach biznesowych nieposiadających żadnej lub prawie żadnej wiedzy na temat programowania czy projektowania.
 •  Gotowe szablony uwzględniają szeroki zakres standardów branżowych oraz międzynarodowych formatów.
 • System dostępu oparty na rolach zapewnia, że zmiana lub edycja etykiet dokonywane są wyłącznie przez upoważnionych pracowników.
 • Pełna historia druku etykiet umożliwia szybkie lokalizowanie ewentualnego źródła błędów na etykietach.

Slajd5

Czy jesteś gotowy na modernizację systemu metkowania i etykietowania?

Skontaktuj się ze specjalistą NiceLabel