Zgodność z wymaganiami UDI dzięki NiceLabel

Firmy produkujące sprzęt medyczny zmagają się z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami administracyjnymi. W USA wkrótce zaczną obowiązywać wymagania standardu UDI wprowadzone przez Agencję Żywności i Leków (FDA), a w najbliższych latach Unia Europejska i inne kraje będą egzekwować podobne wymagania, co spowoduje szereg zmian w zakresie etykietowania.

NiceLabel oferuje nową generację systemu zarządzania cyklem życia etykiet zgodnych ze standardami UDI, który zapewnia lepszą i sprawniejszą obsługę procesu i przyczynia się do obniżenia kosztów. Oprogramowanie NiceLabel umożliwia użytkownikom korporacyjnym projektowanie, weryfikowanie, zatwierdzanie i kontrolowanie danych etykiet z poziomu jednej aplikacji internetowej HTML5.

UDI compliance

Skontaktuj się z nami,
aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc osiągnąć zgodność ze standardami UDI

Skontaktuj się ze specjalistą ds. standardu UDI

Slajd1

Przewodnik NiceLabel na temat zgodności ze standardem UDI

Podręcznik dotyczący zgodności ze standardami UDI zawiera informacje o obowiązujących wymaganiach oraz metodach przygotowania i uproszczenia implementacji systemu.

Pobierz przewodnik na temat zgodności ze standardem UDI

Slajd2

Zalety rozwiązania do zarządzania cyklem życia etykiet NiceLabel

Przepisy FDA (tytuł 21 CFR część 11) i załącznik 11 do unijnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania — przygotowanie

Sprawniejsze zarządzanie zmianami etykiet

Oprogramowanie NiceLabel pozwala użytkownikom w firmach korzystać z centralnej bazy danych, w której mogą wyszukiwać, porównywać w sposób wizualny i modyfikować szablony etykiet. Dostęp za pomocą przeglądarki pozwala usprawnić procesy oraz współpracę, dzięki czemu wprowadzenie zatwierdzonych zmian w etykietach na skalę globalną zajmuje zaledwie kilka godzin zamiast kilku miesięcy.

Przepisy FDA (tytuł 21 CFR część 11) i załącznik 11 do unijnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania — przygotowanie

Szybka i elastyczna konfiguracja


Pobierz dziś nasze oprogramowanie, a jutro będziesz drukować etykiety zgodne ze standardem UDI.

Nasze rozwiązanie można łatwo zintegrować z systemami działającymi w firmie, aby uzyskać centralne źródło danych na potrzeby etykietowania. Udostępniamy gotowe łączniki do systemów SAP i Oracle. Integracja z innymi systemami jest możliwa za pomocą protokołu HTTP, usług internetowych i połączeń z bazą danych. Zyskaj gwarancję dokładności danych i wyeliminuj czasochłonny proces ich ręcznego wprowadzania.

Przepisy FDA (tytuł 21 CFR część 11) i załącznik 11 do unijnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania — przygotowanie

Gotowość do audytu


Dzięki oprogramowaniu NiceLabel nie musisz przechowywać kopii wszystkich etykiet i zmian w osobnych plikach lub archiwach dokumentów. Wszystkie transakcje związane z etykietami (w tym zmiany) są automatycznie sortowane i gotowe do niespodziewanej kontroli.

Slajd3

Więcej na temat standardu UDI i tematy pokrewne

Case Study

Firma produkująca sprzęt medyczny uzyskuje globalną zgodność ze standardami UDI, jednocześnie poprawiając poziom dokładności i obniżając koszty.

Pobierz studium przypadku

Oficjalne dokumenty

Przepisy FDA (tytuł 21 CFR część 11) i załącznik 11 do unijnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania — przygotowanie

Pobierz oficjalny dokument

Dental device manufacturing case study

Case Study

Globalny producent wyrobów stomatologicznych uzyskuje zgodność etykiet ze standardami UDI oraz integrację z systemem Oracle

Czytaj dalej

Post na blogu

Znaczenie sprawdzania poprawności dla firm z dziedziny nauk przyrodniczych

Czytaj dalej

Post na blogu

Upłynął wyznaczony przez UDI termin dla wyrobów klasy II. Etykietowanie w przedsiębiorstwach to przyszłość.

Czytaj dalej

Post na blogu

Jak średniej wielkości producent wyrobów medycznych zareagował na nowe przepisy

Czytaj dalej