Przyszłość produkcji należy do technologii cyfrowych

Era Internetu rzeczy (ang. Internet of Things — IoT) oznacza dla producentów konieczność zmian w sposobie prowadzenia działalności. Dotyczy to także procesów etykietowania, które wymagają cyfrowej transformacji. Aby zachować konkurencyjność w świecie, w którym sieć odgrywa coraz ważniejszą rolę i konieczne jest szybsze dostarczanie produktów wysokiej jakości na kolejne rynki, nie można polegać na przestarzałych metodach etykietowania opierających się na ręcznych procesach i niespójnych rozwiązaniach do drukowania. Etykietowanie musi być cyfrowe, ustandardyzowane i zintegrowane z systemami produkcyjnymi. Tak wygląda przyszłość.

Pobierz oficjalny dokument

NiceLabel pomaga firmie Siemens Manufacturing Operations w standaryzacji etykietowania i przygotowaniu rozwiązania opartego na najlepszych praktykach

Dowiedz się, jak firma Siemens Manufacturing Operations przeszła z niesieciowego środowiska z wieloma rozwiązaniami do drukowania etykiet na w pełni ustandardyzowany system operacji etykietowania.

Przeczytaj studium przypadku

Pobierz analizę przypadku firmy Siemens Manufacturing Operations z zasobów NiceLabel

Klienci z branży produkcyjnej, którzy dokonali zmian w etykietowaniu

Przeczytaj nasze analizy przypadków z branży produkcyjnej

Slajd1

Płynna integracja z platformami MES i ERP

Firma NiceLabel od dawna współpracuje z producentami wiodących platform MES, ERP i WMS, ułatwiając klientom korzystającym z tych rozwiązań cyfrowe przekształcenie procesów etykietowania. Pracujemy bezpośrednio w tych systemach, tworząc pakiety integracyjne, które umożliwiają uzyskanie w pełni zintegrowanych rozwiązań do etykietowania w ciągu kilku godzin — bez tygodni kodowania, programowania i testowania.

Firmy, z którymi współpracujemy

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach integracji

Slajd3

Przekształcenie sposobem na obniżenie kosztów oraz poprawę szybkości i dynamiki

Technologia NiceLabel pozwala producentom korzystać z jednej platformy do obsługi wszystkich urządzeń drukujących i etykietujących oraz wszystkich procesów dotyczących pakowania i wysyłki, począwszy od opracowywania etykiet jednostkowych po tworzenie etykiet magazynowych i transportowych. Dzięki naszej technologii można wyeliminować czasochłonne procesy ręczne, obniżyć koszty pracy, usprawnić kontrolę jakości i szybciej dostarczać produkty na rynek.

Pozwala to poprawić dynamikę produkcji oraz ułatwia konkurowanie w coraz bardziej złożonych warunkach rynkowych.

300
ms

Dzięki integracji rozwiązań NiceLabel z istniejącymi systemami ERP i MES firmie Siemens Manufacturing Operations udało się skrócić czas drukowania etykiety z 8 sekund do 300 milisekund.

< 4
mies.

Czas, po którym firma Siemens uzyskała zwrot z inwestycji dzięki standaryzacji oprogramowania i oszczędnościom w dziale IT.

Dowiedz się więcej o naszym systemie zarządzania etykietami

Slajd2

Więcej informacji o naszym wpływie na transformację Twojej branży

Wybierz branżę, w której działa Twoja firma, aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach na rzecz przekształcenia procesów etykietowania w tej branży.

Dalej

Cyfrowo przekształć swoje operacje za pomocą NiceLabel

System zarządzania etykietami NiceLabel, LMS Enterprise, pozwala na automatyzację drukowania etykiet i bezpośredniego znakowania poprzez standaryzację procesów i ich integrację z Systemem Realizacji Produkcji (MES) w każdej lokalizacji. Centralizacja danych głównych i ustanowienie jedynego prawdziwego źródła danych pozwala na wyeliminowanie błędów powstałych na skutek ręcznego wprowadzania danych, nieprawidłowych etykiet i powiązanych z tym kosztów.

Od kodowania i etykiet przeznaczonych dla konkretnych drukarek do dynamicznych szablonów

W skład systemu zarządzania etykietami NiceLabel wchodzi intuicyjny projektant etykiet, który umożliwia użytkownikom tworzenie i obsługę etykiet. Przeniesienie procesu projektowania szablonów etykiet z działu IT umożliwia szybsze wprowadzanie zmian i poprawę dynamiki produkcji. Szablony NiceLabel są zoptymalizowane pod kątem ponad 4200 modeli drukarek, przez co nie trzeba kodować szablonu dla każdego typu drukarki. W związku z tym nasi klienci mogą znacznie obniżyć liczbę przechowywanych szablonów etykiet, a przy tym oszczędzić na czasie i kosztach pracy.

Centralne źródło danych

W skład systemu zarządzania etykietami NiceLabel wchodzi system integracji, który zapewnia płynną obsługę platform Wonderware, SAP oraz wielu innych systemów MES i ERP używanych w branży produkcyjnej. Pozwala na zintegrowanie drukarek do etykiet i bezpośredniego znakowania z danymi podstawowymi oraz na korzystanie z centralnego źródła danych. Dzięki eliminacji konieczności ręcznego wprowadzania danych zmniejszeniu ulegają koszty pracy i prawdopodobieństwo błędów.

Widoczność procesu zarządzania cyklem życia etykiet

W skład naszego systemu zarządzania etykietami wchodzi system zarządzania dokumentacją, czyli cyfrowa baza danych zawierająca wszystkie etykiety i umożliwiająca monitorowanie całego procesu etykietowania oraz sterowanie nim. Mając pełny obraz procesu produkcji etykiet, można zagwarantować precyzję i uzyskać pełną identyfikowalność każdej wydrukowanej lub wygenerowanej etykiety. Funkcja ta dotyczy nie tylko drukowania, ale umożliwia również monitorowanie każdej zmiany i każdego zdarzenia zarejestrowanego w systemie (przez daną osobę, w danym miejscu i momencie).

Wszystkie drukarki częścią jednego systemu

Nasz system zarządzania etykietami obsługuje wiele typów drukarek przemysłowych wykorzystywanych w branży produkcyjnej. Są to m.in. drukarki etykiet, urządzenia typu „wydrukuj i naklej”, drukarki atramentowe na papier ciągły, urządzenia do znakowania laserowego, drukarki termotransferowe i atramentowe drukarki termiczne. Rozwiązanie takie pozwala na pracę z jednym systemem do zarządzania etykietami, integrującym wszystkie drukarki etykiet i drukarki do bezpośredniego znakowania z systemami MES i ERP w firmie.

Większa szybkość produkcji etykiet dzięki automatyzacji

System zarządzania etykietami NiceLabel zawiera moduł integracji umożliwiający tworzenie reguł biznesowych i przepływów pracy w ramach tego systemu. Dzięki temu modułowi można dynamicznie wprowadzać zmiany w żądaniach drukowania na podstawie reguł logiki biznesowej stosowanych do dynamicznych danych wejściowych. Przetwarzając dane wejściowe, mechanizm reguł biznesowych może wybrać odpowiedni przepływ pracy w celu uruchomienia i wykonania reguł logiki oraz zrealizowania np. żądania danych z dodatkowych źródeł, zmiany danych etykiet, wyboru określonego szablonu etykiety, kierowania żądań do konkretnych drukarek oraz wykonywania innych przepływów pracy.

Standaryzacja procesów etykietowania w całym łańcuchu dostaw

Nasz system zarządzania etykietami obejmuje jedyny w swoim rodzaju system drukowania sieciowego „po stronie klienta”, który pozwala w ciągu kilku minut wdrożyć to samo wysokiej klasy rozwiązanie do drukowania u producentów kontraktowych, dystrybutorów i innych partnerów biznesowych. Pozwalając ograniczyć ponowne etykietowanie oraz ręczne kontrole jakości, system znacząco usprawnia działanie łańcucha dostaw i zmniejsza koszty pracy oraz magazynowania. Dzięki niepowtarzalnej technologii „po stronie klienta” partnerzy biznesowi mogą skonfigurować dowolne istniejące drukarki i zarządzać nimi.

Poznaj nasz system zarządzania etykietami

Dalej

Cyfrowo przekształć procesy etykietowania, aby przyspieszyć wzrost

Poprzez cyfrową transformację procesów za pomocą systemu zarządzania etykietami NiceLabel (LMS Enterprise) możesz:

  • Zmniejszyć koszty operacyjne: krótszy czas kwarantanny, mniej dodatkowej obróbki i resztek, mniej wycofywania produktów i wzrost satysfakcji klientów.
  • Skrócić okres przygotowania do wprowadzenia produktu na rynek: pracownicy firmy upoważnieni do wprowadzania zmian w etykietach bez pomocy działu IT.
  • Zwiększyć wydajność i niezawodność: wyeliminowanie pracy ręcznej, usprawnienie zarządzania cyklem życia etykiet i większa przejrzystość procesu etykietowania, przyczyniające się do większej wydajności i solidności łańcucha dostaw.
  • Zacieśnić współpracę i poprawić zgodność z przepisami: zyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki cyfryzacji i standaryzacji procesu etykietowania, zapewnienie odpowiedniej jakości i zgodności z przepisami we wszystkich zespołach, lokalizacjach i u partnerów zewnętrznych.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci zmienić etykietę

The NiceLabel Label Management System has the option to be configured and deployed via a professional services group (PSG) to speed up deployment and ensure that the system is implemented according to best practices. The PSG team can provide IQ, OQ and PQ validation packages and services to help meet your documentation needs and regulatory requirements.

Skontaktuj się ze specjalistą NiceLabel

Slajd5

Więcej informacji o cyfrowej transformacji produkcji

Najlepsze praktyki na pełnym wyzwań rynku produkcji

Oficjalne dokumenty

Najlepsze praktyki na pełnym wyzwań rynku produkcji

Pobierz oficjalny dokument

Studium przypadku

Pobierz studium przypadku firmy Krka

Pobierz studium przypadku

Oficjalne dokumenty

Jak nowoczesne zarządzanie etykietami pomaga producentom urządzeń medycznych

Pobierz oficjalny dokument

Slajd1

Gotowy na przekształcenie etykietowania?

Skontaktuj się ze specjalistą NiceLabel