Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pacjentów oraz wydajności personelu

Rozwiązania firmy NiceLabel do projektowania i drukowania etykiet pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i wydajność na każdym etapie hospitalizacji pacjenta. Kody kreskowe zmniejszają liczbę błędów związanych z identyfikacją pacjentów, a także przyspieszają procesy szpitalne – począwszy od przyjęcia, a skończywszy na wypisaniu ze szpitala.

Wprowadzenie rozwiązań NiceLabel do identyfikacji pacjentów jest pierwszym etapem wielu inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa pacjentów. Wdrożenie kodów kreskowych lub znaczników RFID obok danych tekstowych gwarantuje dodatkową ochronę przed błędną identyfikacją. Coraz więcej państw wymaga stosowania identyfikacyjnych opasek na rękę z kodami kreskowymi we wszystkich szpitalach.

Oznaczanie kart pacjentów wydrukowaną etykietą z kodem kreskowym to bardziej niezawodny sposób zapewnienia bezbłędnej identyfikacji karty każdego pacjenta w systemie szpitala.

healthcare labeling

Przykład firmy z branży medycznej, która usprawniła swoje procesy tworzenia etykiet

Przeczytaj studium przypadku

healthcare labeling

Rozwiązania NiceLabel są wykorzystywane na całym świecie do zapewniania niezawodnej i dokładnej identyfikacji w następujących obszarach:

  • Identyfikacja pacjentów
  • Etykiety na workach na krew
  • Zarządzanie w obszarze opieki zdrowotnej, np. inwentaryzacja sprzętu, konserwacja zapobiegawcza
  • Próbki laboratoryjne
  • Dokumentacja medyczna
  • Etykiety farmaceutyczne
  • Identyfikacja personelu
  • Zarządzanie materiałami w łańcuchu dostaw 

Transfuzje krwi

Transfuzje krwi to obszar wysokiego ryzyka, ponieważ niedokładna identyfikacja może doprowadzić do katastrofalnych w skutkach błędów. Na workach na krew standardowo umieszcza się kod kreskowy z oznaczeniem typu worka. Dodanie etykiety z danymi pacjenta, dla którego przeznaczona jest krew, umożliwia przeprowadzenie dodatkowej automatycznej kontroli przed podaniem krwi.

Próbki laboratoryjne i leki

Rozwiązania NiceLabel umożliwiają dokładną identyfikację próbek laboratoryjnych przy łóżku pacjenta, na stanowiskach pielęgniarek albo w laboratorium.

Podawanie leków może być czasochłonne i obarczone ryzykiem pomyłki. Pracownicy apteki szpitalnej mogą drukować etykiety z kodami kreskowymi na przepisane dawki leku, aby zapewnić pełną kontrolę rozchodu leków.

Kody kreskowe i drukowane etykiety: mniej czynności administracyjnych i większe bezpieczeństwo

Oparty na kodach kreskowych system identyfikacji pacjentów szpitalnych nie tylko pozwala zmniejszyć liczbę błędów i wynikających z nich kosztów, ale także zapewnia wiele innych korzyści. Zautomatyzowany system wprowadzania danych i weryfikacji przyspiesza i upraszcza wykonywanie wielu czynności administracyjnych, dzięki czemu pracownicy mogą poświęcić mniej czasu pracy papierkowej, a więcej pacjentom. Kolejną zaletą takiego systemu jest możliwość monitorowania informacji o próbkach, testach i wynikach w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie drukarkami: monitorowanie i kontrola nad flotą drukarek

Dzięki scentralizowanej konsoli zarządzania personel działu IT w placówce służby zdrowia może wdrażać wszystkie drukarki do etykiet w organizacji, zarządzać nimi oraz monitorować je z poziomu pojedynczego komputera z dostępem do internetu. Szybka instalacja i konfiguracja natychmiast po zakupie oraz szybkie i proste zarządzanie dzięki zaawansowanym funkcjom filtrowania i centralnemu repozytorium plików etykiet. Rozwiązania NiceLabel pozwalają ograniczyć czas pracy personelu IT oraz koszty i zapewniają dłuższy czas sprawnego działania drukarek.

Przykład firmy z branży medycznej, która usprawniła swoje procesy tworzenia etykiet

Przeczytaj studium przypadku