Pobierz studium przypadku dotyczące urządzeń medycznych

Dowiedz się, w jaki sposób firma produkująca sprzęt medyczny uzyskuje globalną zgodność ze standardami UDI, jednocześnie poprawiając poziom dokładności i obniżając koszty.

Studium przypadku: NiceLabel w branży wyrobów medycznych

Ta firma z branży urządzeń medycznych mierzyła się z takimi wyzwaniami, jak ułatwienie wykonywania tłumaczeń na języki obce, usprawnienie procesu zatwierdzania etykiet, zapewnienie zgodności z globalnymi przepisami oraz zmniejszenie liczby błędów związanych z etykietami. Korzyści, jakie odnieśli dzięki NiceLabel Enterprise Platform:

  • Możliwość tworzenia wielojęzycznych etykiet zgodnych ze standardami UDI
  • Wyeliminowanie setek szablonów etykiet
  • Przyspieszenie procesu projektowania i zatwierdzania etykiet
  • Minimalizacja czasu przygotowania produkcji i zastojów w produkcji
  • Ograniczenie nieprawidłowych etykiet produktów
  • Niższe koszty obsługi IT

Podaj swoje dane, aby pobrać studium przypadku