Pobierz studium przypadku

Dowiedz się, w jaki sposób globalna firma usprawniła procesy tworzenia etykiet w celu zachowania zgodności ze zmieniającymi się przepisami.

Studium przypadku współpracy NiceLabel z placówką medyczną

Ta firma z branży medycznej mierzyła się z szeregiem wyzwań, m.in. uproszczenie procesu projektowania etykiet, usprawnienie procesu zatwierdzania etykiet, uproszczenie procesu uzyskiwania zgodności z przepisami, zmniejszenie liczby błędów związanych z etykietami oraz integracja drukowania z systemami SAP i MES. Korzyści, jakie odnieśli dzięki NiceLabel Enterprise Platform:

  • Znaczące oszczędności w skali roku
  • Usprawnione zatwierdzanie etykiet
  • Znaczące ograniczenie liczby szablonów etykiet
  • Szybsza realizacja żądań zmiany
  • Skrócenie czasu przygotowywania linii o 15 minut na zadanie
  • Ograniczenie nieprawidłowych etykiet i związanych z tym przypadków konieczności wycofywania produktów ze sprzedaży

Podaj swoje dane, aby pobrać studium przypadku