Pobierz studium przypadku integracji z systemem Oracle

Zapoznaj się z informacjami na temat światowego producenta wyrobów stomatologicznych, który uzyskał zgodność etykiet z przepisami, obniżył koszty zakupu licencji i wdrożył rozwiązania dzięki integracji z systemem Oracle.

Studium przypadku: NiceLabel w branży wyrobów medycznych

Producent wyrobów stomatologicznych musi przestrzegać wielu różnych regulacji prawnych, między innymi FDA 21 CFR Część 11, Część 820, standard UDI, jak również ISO 9001 i 9002, co bardzo komplikuje procesy związane z drukowaniem etykiet. Dzięki platformie NiceLabel Enterprise firma nie musi się już martwić karami związanymi z brakiem zgodności z przepisami ani koniecznością wycofywania produktów. Oprócz tego przedsiębiorstwu udało się:

  • Obniżyć koszty operacyjne.
  • Skrócić czas wdrożenia.
  • Uniknąć wydawania dodatkowych dziesiątek tysięcy dolarów na dodatkowe licencje.

Podaj swoje dane, aby pobrać studium przypadku