Pobierz studium przypadku dotyczące etykiet GHS

Dowiedz się, w jaki sposób światowa firma kosmetyczna uzyskała zgodność ze standardami GHS, wypracowując jednocześnie znaczące oszczędności dzięki hostowanemu w chmurze systemowi drukowania etykiet.

Studium przypadku: NiceLabel w branży kosmetycznej

Firma musiała stawić czoła wielu poważnym problemom, jak uzyskanie zgodności ze standardami GHS w wielu różnych krajach, pokonanie trudności językowych, zarządzanie tysiącami wersji etykiet i współpracowa z różnymi i zduplikowanymi źródłami danych. Dzięki produktom NiceLabel firmie udało się:

  • Uzyskać zgodność ze standardami GHS
  • Ograniczyć liczbę błędnych etykiet
  • Obniżyć koszty operacyjne
  • Podwyższyć poziom elastyczności i kontroli
  • Zmniejszyć liczbę używanych szablonów etykiet
  • Zlikwidować opóźnienia związane z przetwarzaniem danych

Podaj swoje dane, aby pobrać studium przypadku