Produkty dla przedsiębiorstw

Łatwy sposób spełnienia wymagań klientów i uzyskania zgodności z przepisami

Łatwy sposób spełnienia wymagań klientów i uzyskania zgodności z przepisami dotyczącymi etykiet

Skorzystaj z naszych wstępnie zaprojektowanych szablonów etykiet, aby zapewnić sobie pełną zgodność z obowiązującymi w branży standardami w zakresie tworzenia etykiet. Oprogramowanie NiceLabel zapewnia również elastyczność i umożliwia korzystanie z zaawansowanych narzędzi do modyfikacji etykiet w zależności od wymagań firmowych lub wymagań określonych przez klientów.

Wybierz jedną z branż wyszczególnionych poniżej, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi norm zgodności i pobrać materiały przygotowane do drukowania.

Dzięki oprogramowaniu NiceLabel uzyskasz nie tylko zgodność z przepisami, ale również wysoką wydajność. Wszystkie dostarczane próbki wyposażone są w łatwe w użyciu formularze drukowania, co pozwala usprawnić proces tworzenia etykiet i uniknąć ludzkich błędów. Aby w pełni skorzystać z tych gotowych rozwiązań, pobierz aplikację NiceLabel PowerForms Desktop.

Norma GS1 Standard International Logistic Label (Międzynarodowy standard etykiet logistycznych)

Tworzenie etykiet logistycznych GS1

Norma GS1 Standard International Logistic Label (Międzynarodowy standard etykiet logistycznych – STILL) zawiera zalecenia dotyczące ujednolicenia struktury danych, projektowania etykiet i ich umieszczania na jednostkach logistycznych. Na całym świecie jest ona stosowana do wprowadzania w życie najlepszych praktyk w zakresie etykietowania jednostek logistycznych.

Etykieta zgodna z normą STILL pozwala uniknąć konieczności wielokrotnego etykietowania jednostek logistycznych w miarę ich przemieszczania się w łańcuchu dostaw oraz zapewnia możliwość użycia tylko jednej etykiety logistycznej. Jedynym wymaganiem jest obowiązek zidentyfikowania poszczególnych jednostek logistycznych za pomocą niepowtarzalnego numeru seryjnego jednostki wysyłkowej (SSCC).

Pobierz szablon etykiet GS1 lub drukuj w trybie online

Tworzenie etykiet do produktów spożywczych i napojów

Inicjatywa na rzecz identyfikowalności produktów firmy Walmart

Walmart wymaga od wszystkich dostawców stosowania na opakowaniach etykiet zgodnych ze standardami programu Product Traceability Initiative (Inicjatywa na rzecz Identyfikacji Produktów). Drukuj etykiety zgodne ze standardami programu PTI lub skorzystaj z naszego oprogramowania dla komputerów stacjonarnych w celu optymalizacji procesu wprowadzania danych.

Rozporządzenie UE w sprawie umieszczania na etykietach informacji o zawartości alergenów

Producenci i inne podmioty zajmujące się żywnością zobowiązane są do spełnienia wymagań dyrektywy europejskiej 1169/2011 do 13 grudnia 2014 r. Producenci, detaliści i przetwórcy żywności muszą wyraźnie wskazywać obecność substancji wywołujących reakcje alergiczne w składzie produktów żywnościowych.

Dowiedz się więcej o rozporządzeniu UE w sprawie etykiet produktów żywnościowych

Tworzenie etykiet zgodnych z wymaganiami dotyczącymi produktów spożywczych i napojów
Tworzenie etykiet GHS dla przemysłu chemicznego

Przemysł chemiczny: GHS

ONZ wymaga, aby producenci, importerzy, odbiorcy i dystrybutorzy substacji chemicznych i mieszanin wprowadzili standardy GHS do dnia 1 czerwca 2015 roku w Unii Europejskiej oraz do grudnia 2015 roku w USA.

Zadaniem systemu GHS jest ujednolicenie komunikacji dotyczącej produktów niebezpiecznych oraz zastąpienie regulacji obowiązujących na poziomie poszczególnych krajów.

Dowiedz się więcej o tworzeniu etykiet GHS i drukuj etykiety zgodne ze standardami GHS w trybie online.

Etykiety wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Wszystkie wysoce regulowane branże muszą dysponować niezawodnym i dokładnym systemem tworzenia etykiet z kodami kreskowymi. Zdarzenia związane z podrabianiem etykiet, błędami w etykietach oraz brakiem możliwości śledzenia łańcucha dostaw doprowadziły do szeroko zakrojonych zmian w ustawodawstwie oraz opracowania standardów zgodności z przepisami na całym świecie. Wprowadź oprogramowanie do tworzenia etykiet zgodnych z przepisami prawa i zautomatyzuj procesy z użyciem jednego źródła prawdziwych danych, włącznie z integracją z systemem ERP oraz procesami zatwierdzeń dokumentów.

  • Zgodność z wymaganiami określonymi w przepisach FDA 21 CFR Część 11
  • Wytyczne UE dotyczące Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), załącznik 11
  • Unikalna identyfikacja wyrobów
  • System śledzenia „track and trace” firmy ePedigree Pharmaceutical

Dowiedz się więcej o tworzeniu etykiet do znakowania urządzeń farmaceutycznych i medycznych.

Przepisy FDA 21 CFR Część 11, UDI, ePedigree
Automotive industry labeling

Sprawniejszy łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej dzięki jednolitemu i precyzyjnemu etykietowaniu

Dokładność danych, stałe utrzymywanie zgodności z wymaganiami klientów w zakresie etykietowania oraz błyskawiczne wprowadzanie zmian pozwala pozyskiwać więcej klientów i poprawia pozycję dostawcy. Niezgodności z wymaganiami mogą skutkować wielomilionowymi karami i spadkiem obrotów.

Jedyne w swoim rodzaju rozwiązania NiceLabel do konsolidacji etykiet i automatyzacji drukowania poprawiają konkurencyjność, pozwalają spełniać wymagania klientów oraz usprawniają procesy produkcyjne dostawców w branży motoryzacyjnej.

Producenci samochodów korzystają z zalet opracowanej przez firmę NiceLabel technologii drukowania online nowej generacji, która usprawnia współpracę z dostawcami, pomaga w ochronie marki i zapobiega powstawaniu podróbek.