Wymagania systemowe

(Ostatnia aktualizacja: grudzień 2019)

Aby uruchomić oprogramowanie NiceLabel, upewnij się, że Twój system spełnia minimalne wymogi podane poniżej. Minimalne wymogi systemowe to wytyczne. Optymalna konfiguracja do środowiska produkcji zależy od parametrów i złożoności indywidualnego projektu etykietowania.

NiceLabel 2019

Dotyczy: NiceLabel Designer, NiceLabel Print, NiceLabel Automation, NiceLabel Web Client

 • Procesor: Intel x86 lub kompatybilny
 • Memory: 2 GB or more RAM
 • Dysk twardy: 1 GB dostępnego miejsca
 • 32-bit or 64-bit Windows operating systems: Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016* and Windows Server 2019*
 • Microsoft .NET Framework wersja 4.6
 • Ekran: monitor o rozdzielczości 1366×768 lub wyższej
 • Zalecane sterowniki drukarki: sterowniki drukarki NiceLabel V5.1 lub nowsze

*Windows Server Core i Windows Nano Server nie są obsługiwane

Dodatkowe wymagania w odniesieniu do usługi Label Cloud firmy NiceLabel

Są to wymagania, jakie klienci muszą spełnić w celu połączenia się z oprogramowaniem NiceLabel Label Cloud.

 • Dostęp do konta <your_account>.onnicelabel.com za pośrednictwem Internetu
  - port 443/TCP umożliwia dostęp do interfejsu użytkownika aplikacji Control Center w przeglądarce;
  - port 8080/TCP umożliwia dostęp do zasobów etykiet w magazynie dokumentów z lokalnie zainstalowanych klientów NiceLabel
 • Dostęp do konta labelcloudapi.onnicelabel.com za pośrednictwem Internetu
  - porty od 9350 do 9354 lub 80 lub 443 (wszystkie za pośrednictwem protokołu TCP) przy zastosowaniu API wyzwalania w chmurze
  - port 443/TCP przy zastosowaniu API drukowania w chmurze
 • Następujące strony zostały dodane do strefy Strony zaufane (Opcje internetowe>Ustawienia zabezpieczeń):
  - Do celów uwierzytelniania w usłudze Microsoft: https://*.onnicelabel.com,  https://login.microsoftonline.com, https://aadcdn.msftauth.net, https://login.live.com
  - Do celów uwierzytelniania w usłudze Google: https://*.onnicelabel.com, https://accounts.google.com, https://ssl.gstatic.com

Dodatkowe wymagania dotyczące komponentów WWW NiceLabel Control Center oraz NiceLabel PowerForms

Są to wymagania serwerowe dla infrastruktury, w której zostaną zainstalowane lokalne komponenty serwera (NiceLabel Control Center, NiceLabel Web Printing site).

 • Memory: 4 GB or more RAM
 • Dysk twardy: 10 GB wolnego miejsca
 • System operacyjny: wersje systemu operacyjnego Windows Home nie są obsługiwane
 • Serwer bazy danych: Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014, Microsoft SQL Server 2016, Microsoft SQL Server 2017, Microsoft SQL Server 2019 (obsługiwane są również wersje Express wyżej wymienionych produktów)
 • Oprogramowanie IIS 7 lub nowsze
 • Domyślna strona internetowa w IIS (dla Control Center)
 • Recommended browsers: Microsoft Internet Explorer 9+, Microsoft Edge (latest), Google Chrome (latest), Mozilla Firefox (latest), Safari (latest)
 • JavaScript dostępny (włączono Aktywne skrypty w obszarze Opcje internetowe>karta Zabezpieczenia>Strefa internetowa>Poziom niestandardowy...>Skrypty)

NiceLabel 2017

 • Procesor: Intel x86 lub kompatybilny
 • Memory: 2 GB or more RAM
 • Dysk twardy: 1 GB dostępnego miejsca
 • 32- lub 64-bitowe systemy operacyjne Windows: Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016*
 • Microsoft .NET Framework wersja 4.5
 • Ekran: monitor o rozdzielczości 1366×768 lub wyższej
 • Zalecane sterowniki drukarki: sterownik drukarki NiceLabel wer. 5.1 lub nowszy

*Windows Server Core i Windows Nano Server nie są obsługiwane

Dodatkowe wymagania dotyczące komponentów WWW NiceLabel Control Center oraz NiceLabel PowerForms

 • Memory: 4 GB or more RAM
 • Dysk twardy: 10 GB wolnego miejsca
 • System operacyjny: wersje systemu operacyjnego Windows Home nie są obsługiwane
 • Serwer bazy danych: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014, Microsoft SQL Server 2016, Microsoft SQL Server 2017 (obsługiwane są również wersje Express wyżej wymienionych produktów)
 • Oprogramowanie IIS 7 lub nowsze
 • Domyślna strona internetowa w IIS (dla Control Center)
 • Zalecane przeglądarki: Internet Explorer 9+, Google Chrome (najnowsza wersja), Mozilla Firefox (najnowsza wersja)
 • Włączony JavaScript w przeglądarce (włączone „Aktywne skrypty” w opcjach internetowych>Ustawienia bezpieczeństwa)
 • Zainstalowano co najmniej jeden sterownik drukarki. Funkcja podglądu etykiety wymaga co najmniej jednego sterownika drukarki, który ma być zainstalowany na serwerze Centrum sterowania.
 • Włączony protokół TLS 1.0 w Windows. Domyślnie protokół ten jest włączony w systemie operacyjnym Windows. Jeśli protokół został uprzednio wyłączony, należy podczas instalacji sprawdzić, czy został ponownie włączony.

NiceLabel Version 6

NiceLabel Designers

 • Procesor: Intel x86 lub kompatybilny
 • Pamięć: 256 MB lub więcej pamięci RAM
 • Dysk twardy: 1 GB dostępnego miejsca
 • System operacyjny: 32- lub 64-bitowy system operacyjny Windows: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 do wersji 1607, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
 • Ekran: monitor o rozdzielczości 1024×768 lub wyższej

NiceLabel Automation

 • Procesor: Intel x86 lub kompatybilny
 • Pamięć: 512 MB lub więcej pamięci RAM
 • Dysk twardy: 1 GB dostępnego miejsca
 • Operating system: One of the 32-bit or 64-bit Windows operating systems: Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
 • Microsoft .NET Framework wer. 4.0
 • Ekran: monitor o rozdzielczości 1024×768 lub wyższej
 • Label Designer:
 • Zalecane sterowniki drukarki: sterowniki drukarki NiceLabel wer. 5.1 lub nowsze

NiceLabel Control Center

 • Procesor: Intel x86 lub kompatybilny
 • Pamięć: 512 MB lub więcej pamięci RAM
 • Dysk twardy: 1 GB dostępnego miejsca
 • Operating system: One of the 32-bit or 64-bit Windows server operating systems: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
 • Microsoft .NET Framework wer. 4.0
 • Rozszerzenie ASP.NET AJAX
 • IIS 6 or IIS 7 or IIS 7.5 or IIS 8
 • Database Server: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014
  (Express Edition of products listed above also supported)
 • Ekran: monitor o rozdzielczości 1024×768 lub wyższej

Dodatkowe wymagania, gdy oprogramowanie jest zainstalowane w systemie Windows Server 2012. Poniższe składniki muszą być zainstalowane w IIS:

 • Wspólne funkcje HTTP: Default Document, Directory Browsing, HTTP Errors, Static Content
 • Diagnostyka: HTTP Logging
 • Wydajność: Static Content Compression
 • Zabezpieczenia: Request Filtering, Basic Authentication, Windows Authentication
 • Rozwój aplikacji: .Net Extensibility 4.5, ASP.Net 4.5, CGI, ISAPI Extensions, ISAPI Filters
 • Narzędzia zarządzania: IIS Management Console

Więcej informacji na temat instalacji w systemie Windows Server 2008 oraz Windows Server 2012 można znaleźć w artykule bazy wiedzy NiceLabel Knowledge Base KB168.

Klienty projektowania

For requirements, see NiceLabel Designers above.

NiceLabel PowerForms Web

NiceLabel Web Printing

Wymagania – patrz NiceLabel Control Center powyżej.

Additional requirement for NiceLabel Web Printing installed on Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2:

 • Funkcja .NET 4.5 HTTP-Activation w usługach WCF.
 • W przypadku korzystania z IIS 7, IIS 7.5 lub IIS 8 przed instalacją oprogramowania należy zainstalować IIS 6 Metabase Compatibility oraz IIS 6 Management Console.

For more information about installation on Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2, see NiceLabel Knowledge Base article KB168.

NiceLabel Solution Architect

 • Procesor: Intel x86 lub kompatybilny
 • Pamięć: 512 MB lub więcej pamięci RAM
 • Dysk twardy: 1 GB dostępnego miejsca
 • System operacyjny: 32- lub 64-bitowy system operacyjny Windows: Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
 • Microsoft .NET Framework wer. 4.0
 • Instalator systemu Microsoft Windows 4.5 lub nowszy
 • Ekran: monitor o rozdzielczości 1024×768 lub wyższej
 • Label Designer:

Klienty drukowania w sieci

 • System operacyjny: 32- lub 64-bitowy system operacyjny Windows: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
 • Program Internet Explorer w wersji 7 lub nowszy, Firefox 3.6 lub nowszy w trybie 32-bitowym (w przypadku pracy w programie Internet Explorer 10 w systemie Windows 8 należy włączyć tryb zgodności)
 • Microsoft Silverlight (instalowany automatycznie za pierwszym razem, jeśli nie jest dostępny; do instalacji wymagane są uprawnienia administratora)
 • Web Printing Client Prerequisites (instalowany za pierwszym razem, jeśli nie jest dostępny; do instalacji wymagane są uprawnienia administratora)

Inne

Oświadczenie dotyczące wsparcia Windows 10

Oprogramowanie NiceLabel 2017 ma wsparcie NiceLabel w następujących wersjach systemu Windows 10: Windows 10 Pro, Windows 10 Education oraz Windows 10 Enterprise. Oprogramowanie NiceLabel 2017 jest wspierane tylko w systemie Windows 10 w wersji ze wsparciem rynkowym Current Branch for Business (CBB). Wsparcie obowiązuje przez okres eksploatacji aplikacji do 31 grudnia 2021 r.