Zasady cyklu życia produktu

Więcej informacji można znaleźć w Zasadach cyklu życia produktów.

Produkt Wersja Pierwsze wydanie Koniec sprzedaży* Koniec wsparcia**
NiceLabel Cloud 10.x (SaaS) November 14, 2018 N/A (SaaS) N/A (SaaS)
NiceLabel 10 10.x November 9, 2021 TBA TBA
NiceLabel 2019 2019.x November 14, 2018 November 9, 2021 December 31, 2024
NiceLabel 2017 2017.x July 12, 2016 November 14, 2018 June 30, 2022
NiceLabel Express, Pro 5.x 22 marca 2007 October 25, 2012 December 31, 2015
NiceLabel Suite 5.x  22 marca 2007 December 31, 2014 July 1, 2017  
NiceWatch Enterprise 5.x 22 marca 2007 December 31, 2014 July 1, 2017  
NiceWatch Enterprise Business Connector  5.x 22 marca 2007 December 31, 2014  July 1, 2017 
Print Center  5.x October 16, 2006  April 3, 2013  December 31, 2016 
Portal  5.x October 20, 2010  April 3, 2013  December 31, 2016 
Designers (Express, Standard, Pro, PowerForms)  6.x  October 25, 2012  July 1, 2017  December 31, 2018 
Pakiet Desktop Suite  6.x  April 3, 2013  July 1, 2017  December 31, 2018 
Automation (Easy, Pro, Enterprise)  1.x  April 3, 2013  December 31, 2016  December 31, 2018 
Control Center (Pro, Enterprise) 6.x  April 3, 2013  December 31, 2016  December 31, 2018 
PowerForms Web 6.x April 3, 2013 December 31, 2016 December 31, 2018

* Koniec sprzedaży Ogólne zakończenie sprzedaży głównej wersji następuje po 3 miesiącach od wprowadzenia nowszej wersji. Po tym terminie licencje na takie wersje są sprzedawane tylko dotychczasowym klientom.

** Koniec wsparcia Ogólne wsparcie jest dostępne dla aktualnej i poprzedniej głównej wersji. W praktyce oznacza to, że wsparcie dla głównej wersji jest dostępne przez 2 lata od ogólnego zakończenia sprzedaży tej wersji. Po tym terminie produktu nie będzie można już zaktualizować w promocyjnej cenie.