Tworzenie etykiet GS1 dla dostawców detalicznych

Wyzwanie

Tesco wymaga, aby wszyscy dostawcy przestrzegali standardów etykietowania zawartych w dokumencie „Wytyczne dotyczące towarów w pudłach kartonowych i skrzyniach, transportowanych luzem i paczkowanych”. Dostawcy nieprzestrzegający wymagań dotyczących etykiet z kodami kreskowymi podlegają karom finansowym, a towar może zostać zwrócony do ponownego etykietowania.

Rozwiązanie

Partner NiceLabel skonfigurował specjalnie stworzoną aplikację przy użyciu najnowszej technologii w dziedzinie ekranów dotykowych i programu PowerForms Desktop, aby zapewnić szybką i efektywną edycję etykiet za jednym „dotknięciem”, z obsługą etykiet opakowań, skrzynek i palet drukowanych na drukarkach termicznych. Obrazy i ikony zastępują tekst, a ekran dotykowy – klawiaturę i mysz.

Benefits

 • Prosty interfejs użytkownika ogranicza konieczność szkoleń i pomocy technicznej.
 • Szybsze drukowanie za jednym dotknięciem.
 • Wyższy poziom dokładności etykiet i unikanie kar z tytułu braku zgodności.
 • Brak przestojów wynikających z awarii klawiatury lub myszki.

Wytyczne firmy Tesco dotyczące towarów w pudłach kartonowych i skrzyniach, transportowanych luzem i paczkowanych

Magazyn - etykiety z lokalizacją produktów

Niftylift - tworzenie etykiet magazynowych

Wyzwanie

Niftylift jest jednym z największych producentów żurawi, podnośników koszowych, pomostów ruchomych, ruchomych podestów roboczych, podnośników montażowych i podestów bezpieczeństwa. Proces tworzenia przez Niftylift etykiet z lokalizacją produktów w magazynie za pomocą programu MS Word wymagał pracochłonnego ręcznego wprowadzania danych przez użytkownika oraz korzystania z drukarek laserowych znajdujących się w siedzibie głównej firmy. W efekcie proces tworzenia etykiet był kosztowny i powolny oraz nie gwarantował wysokiej jakości.

Rozwiązanie

Partner firmy NiceLabel opracował nowe rozwiązanie do tworzenia etykiet w oparciu o aplikację PowerForms Desktop, zapewniając możliwość szybkiego i wydajnego drukowania etykiet. W przypadku nowego rozwiązania dane pobierane są z bazy danych hosta, dzięki czemu konieczność ręcznego wprowadzania danych została ograniczona do minimum, zmniejszając jednocześnie ryzyko wystąpienia błędów. W rozwiązaniu tym wykorzystano również drukarki termiczne do etykiet, co przyspiesza proces tworzenia etykiet i czyni go bardziej efektywnym. 

Benefits

 • Mniej ingerencji ze strony użytkownika i mniejsza liczba błędów.
 • Prosty interfejs użytkownika pozwalający na ograniczenie zapotrzebowania na szkolenia i pomoc techniczną.
 • Szybsze drukowanie i optymalizacja procesów.
 • Niższe koszty mediów i krótsze okresy przestojów.

Etykiety do oznaczania próbek z krwią pochodzenia zwierzęcego

Wyzwanie

Firma TCS Biosciences dostarcza szeroką gamę produktów dla sektora farmaceutycznego. TCS ma obowiązek oznaczania wszystkich próbek, pojemników i worków. W trakcie tej procedury korzystano z oprogramowania wymagającego dużego nakładu czasu i posługiwania się bardzo skomplikowanym interfejsem, w wyniku czego proces drukowania z użyciem wstępnie zadrukowanych etykiet był bardzo kosztowny.

Rozwiązanie

Partner firmy NiceLabel opracował nową aplikację do drukowania w oparciu o technologię ekranów dotykowych i aplikację PowerForms Desktop, zapewniając możliwość szybkiego i efektywnego drukowania etykiet za jednym „dotknięciem”. W rozwiązaniach tych wykorzystywane są dwie kolorowe drukarki termiczne do drukowania na zwykłych, białych etykietach, co pozwala na szybsze drukowanie i ograniczenie zapotrzebowania na szkolenia i pomoc techniczną.

Benefits

 • Mniej ingerencji ze strony użytkownika i mniejsza liczba błędów
 • Prosty interfejs użytkownika pozwalający na ograniczenie zapotrzebowania na szkolenia i pomoc techniczną.
 • Szybsze drukowanie za jednym dotknięciem.
 • Niższe koszty i krótsze okresy przestojów.

Etykiety do oznaczania próbek z krwią pochodzenia zwierzęcego

rozwiązanie do tworzenia etykiet za jednym kliknięciem

Aplikacja PowerForms Desktop umożliwiła nam dowolne konfigurowanie ekranu i przycisków. W ten sposób udało nam się stworzyć interfejs przeznaczony dla ekranów dotykowych, który zapewnia użytkownikom elastyczność interakcji. Zgodnie z wymaganiami ekran podzielony jest na sekcje „wprowadzania danych” i „podglądu/wyboru danych”. Brak konieczności korzystania z klawiatury sprawia, że możliwe są wszelkie kombinacje.

Bernhard Keel
Labeltech AG

Gate Gourmet – catering dla linii lotniczych

Wyzwanie

Gate Gourmet jest największym, niezależnym globalnym dostawcą usług cateringowych dla linii lotniczych. Firma przygotowuje specjalne posiłki (np. posiłki wegetariańskie), które muszą być wyraźnie oznakowane. Dotychczas Gate Gourmet korzystała ze wstępnie zadrukowanych naklejek, na których kucharz zaznaczał odpowiednie pole wyboru w celu łatwej identyfikacji posiłków. Gate Gourmet zleciła partnerowi firmy NiceLabel opracowanie „rozwiązania do tworzenia etykiet za jednym kliknięciem”. Rozwiązanie to miało umożliwiać szybkie drukowanie użytkownikom o niewielkich kwalifikacjach w zakresie obsługi komputera.

Rozwiązanie

Początkowo poszukiwano możliwości wykorzystania programu Access, ale gdy okazało się, że aplikacja PowerForms Desktop jest rozwiązaniem lepszym, wymagającym mniejszego nakładu pracy i niewymagającym programowania, zrezygnowano z tego pomysłu.

Benefits

 • Wyższa wydajność.
 • Ograniczenie zapotrzebowania na szkolenia pracowników.
 • Ograniczenie okresów przestojów.
 • Szybkie i niedrogie programowanie.

Zapoznaj się z pełną treścią studium przypadku dotyczącego firmy Gate Gourmet