Oto starsza wersja produktu NiceLabel.


Zalecamy sprawdzenie najnowszej wersji NiceLabel 2017. 20172017

Tworzenie aplikacji do drukowania etykiet

Możesz uprościć proces drukowania etykiet

PowerForms Desktop pozwala na projektowanie etykiet z kodami kreskowymi oraz tworzenie bezbłędnych aplikacji do ich tworzenia.

Aplikacja umożliwia łatwe dostosowanie interfejsu drukowania do potrzeb firmy i użytkowników. Tylko w przypadku rozwiązań tworzonych specjalnie do określonych celów można ograniczyć konieczność ręcznego wprowadzania danych, wyeliminować błędy ludzkie i zwiększyć wydajność.

Możliwość tworzenia doskonale i niezawodnie funkcjonujących aplikacji do drukowania etykiet, bez konieczności programowania. 

Zobacz studia przypadków i przykłady zastosowań, aby dowiedzieć się, jak tysiące innych firm usprawniły swoje procesy.

Proces drukowania

Eliminate label
printing errors

Więcej

Ekrany dotykowe

Uproszczenie i wyższa wydajność procesu
drukowania

Więcej

Integracja

Ograniczenie ręcznego wprowadzania
danych do minimum

Więcej

Projektant aplikacji

Reduce
development costs

Więcej

Wyeliminowanie błędów związanych z drukowaniem etykiet

Wybierz rekord bazy danych, wyświelt podgląd etykiety, sprawdź stan drukarki i drukuj. 

 • Wprowadź ograniczenia w zakresie sprawdzania poprawności podczas wprowadzania danych i ogranicz liczbę błędów związanych z korzystaniem z klawiatury.
 • Wyłącz funkcję drukowania, gdy wyświetlany jest komunikat o błędzie drukarki, aby uniknąć nieprawidłowego wydruku etykiet i powielania numerów seryjnych.
 • Podgląd wydruku umożliwia dokładne wyświetlenie widoku etykiet w czasie rzeczywistym w trakcie wprowadzania danych na klawiaturze lub w przypadku wyboru rekordów z bazy danych.

Proste tworzenie etykiet w aplikacjach obsługujących ekrany dotykowe

Aplikacje dla urządzeń z ekranami dotykowymi są łatwiejsze w obsłudze i przyczyniają się do podwyższenia poziomu wydajności. Uproszczone funkcje wizualnego wyboru danych umożliwiają szybsze drukowanie etykiet z mniejszą liczbą błędów.

Korzyści związane z aplikacjami obsługującymi ekrany dotykowe:

 • Brak konieczności powolnego i wiążącego się z ryzykiem popełniania błędów wprowadzania danych za pomocą klawiatury.
 • Uniwersalny, bazujący na ikonach interfejs, który nie wymaga tłumaczenia.
 • System nie wymaga prowadzenia szkoleń pracowników i jest idealny dla środowisk o wysokim wskaźniku rotacji pracowników, np. w firmach zatrudniających pracowników sezonowych.
 • Brak przestojów wynikających z awarii klawiatury lub myszki.

Dowiedz się, w jaki sposób inne firmy uprościły proces tworzenia etykiet.

Zwiększenie wydajności

Znaczące ułatwienie wykonywania codziennej pracy. Możliwość dostosowania aplikacji do wymagań procesów biznesowych i potrzeb użytkowników. PowerForms gwarantuje taki poziom funkcjonalności, jakiego użytkownik potrzebuje. 

 • Podgląd kilku etykiet i drukowanie ich z użyciem jednego formularza.
 • W przypadku niektórych rekordów istnieje możliwość automatycznego wyboru formatu etykiety przez bazę danych.
 • Możliwość tworzenia użytecznych podmenu zawierających wskazówki dotyczące pracy do wykonania, czyszczenia drukarek i porady.

Ograniczenie ręcznego wprowadzania danych do minimum

Integracja z urządzeniami i oprogramowaniem produkcyjnym w celu wykorzystania w etykietach danych ze źródeł zewnętrznych. Podczas drukowania można również przesyłać dane do systemów innych firm. Łatwe ustanawianie komunikacji ze skanerami kodów kreskowych, urządzeniami wagowymi, sterownikami programowalnymi PLC, aplikatorami etykiet i innymi urządzeniami.

 • Kontrolowanie i monitorowanie stanu urządzeń produkcyjnych w czasie rzeczywistym.
 • Funkcje odczytu i zapisu danych pochodzących z innych systemów firmy.
 • Komunikacja za pośrednictwem protokołów RS232, TCP/IP, usług internetowych, kwerend SQL i skryptów niestandardowych.
zintegrowane procesy tworzenia etykiet

„Prostota PowerForms jest fascynująca. To jednak nie wszystko. Zachwyca również szybkość, z jaką można przygotować tę aplikację do pracy.”

Bernhard Keel
Labeltech AG

Znaczące obniżenie kosztów tworzenia etykiet

Aplikacja PowerForms pozwala na szybsze tworzenie aplikacji niż w przypadku korzystania z języków programowania, takich jak C# lub VB.NET. Pozwala to obniżyć koszty tworzenia aplikacji i skrócić czas ich implementacji w systemach.

 • Do bezbłędnego tworzenia niezawodnych aplikacji wystarczy skorzystać z łatwej techniki przeciągania i upuszczania.
 • Aplikacje mogą tworzyć również osoby bez wiedzy i doświadczenia w dziedzinie programowania
 • Proces projektowania aplikacji do drukowania jest podobny do projektowania etykiet
 • Możliwość tworzenia aplikacji do drukowania etykiet, zarządzania bazami danych i gromadzenia danych

Filmy

NiceForm Basics, część 1

YouTubeOdtwarzaj

NiceForm Basics, część 2

YouTubeOdtwarzaj

Zaawansowane aplikacje NiceForm

YouTubeOdtwarzaj