Porównanie wersji produktów serii Automation

 PowerForms
Suite
LMS
Pro
LMS
Enterprise
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE      
Natywna 32- i 64-bitowa usługa Windows X X X
Maksymalna liczba drukarek na serwer 5 / bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
Optymalizacja przetwarzania zadań drukowania przez serwer wielordzeniowy   X X
Modyfikowalny rejestr zdarzeń X X X
WYDAJNOŚĆ      
Aktualizowanie szablonów etykiet i drukarek bez przerw w pracy X X X
Obsługa klastrów trybu failover     X
Obsługa klastrów równoważenia obciążenia dla wyzwalaczy TCP/IP, HTTP i usług sieci Web     X
WYZWALACZE / ŁĄCZNIKI      
Upuszczenie pliku X X X
Port szeregowy (RS232) X X X
Monitor bazy danych X X X
Gniazdo TCP/IP X X X
HTTP   X X
Usługa sieci Web     X
FILTRY – WYODRĘBNIANIE I MAPOWANIE DANYCH      
Przetwarzanie strukturalnych danych tekstowych (CSV i kolumny o stałej szerokości) X X X
Przetwarzanie formatu XML w oprogramowaniu NiceLabel X X X
Przetwarzanie danych XML w Oracle (WMS i MSCA)   X X
Przetwarzanie danych XML w SAP AII   X X
Przetwarzanie niestandardowych danych XML   X X
Przetwarzanie tekstów niestrukturalnych i danych binarnych X X X
Dynamiczne automatyczne mapowanie pól do zmiennych etykiet X X X
Przetwarzanie takich samych danych wejściowych przez kilka filtrów X X X
Dynamiczny podgląd z kolorystycznym kodowaniem pól danych wyodrębnionych podczas konfiguracji X X X
Symulacja zastosowania filtrów (mapowanie próbne bez drukowania) X X X
Automatic parsing of field:value pairs in the HTTP query string   X
FILTR DANYCH NIEUPORZĄDKOWANYCH - MAPER      
Obsługa danych binarnych X X X
Graficzna prezentacja znaków niedrukowalnych X X X
Obszary podrzędne (powtarzalne bloki pól danych) X X X
Assignment areas (dynamic number of extracted data fields defined by field-value pairs) X X X
Automatyczne konfigurowanie mapowania pól zmiennych w oparciu o pasujące nazwy X X X
 PowerForms
Suite
LMS
Pro
LMS
Enterprise
ZGODNOŚĆ I INFORMACJA O STANIE      
Drukowanie asynchroniczne (bez oczekiwania na informację zwrotną o stanie) X X X
Drukowanie synchroniczne (z oczekiwaniem na informację o stanie)   X X
Informacja zwrotna o stanie zadania   X X
Informacja zwrotna o stanie drukarki   X X
AKCJE, POLECENIA I ZASADY      
Drukowanie etykiet X X X
Drukowanie do PDF z zachowaniem wymiarów etykiet     X
Generowanie podglądu etykiety w formie pliku obrazu     X
Get label information (list of variables, label length)     X
Obsługa skryptów VBScript i Python X X X
Operacje na ciągu danych: wyszukiwanie i zastępowanie X X X
Funkcje zaawansowanych operacji na ciągach X X X
Wybór drukarki z pola danych wejściowych X X X
Dynamic central control of all printer settings   X X
Konwersja formatów XML z użyciem arkuszy stylów XSL (XSLT)     X
Klient usługi sieci Web     X
Wykonanie instrukcji SQL   X X
Wysyłanie danych do gniazda TCP/IP X X X
Akcja żądania HTTP (metody POST, GET, PUT, DELETE)     X
RESTful Web Services - multiple triggers on the same port   X
NEW: Secured data exchange (SSL) over HTTP and Web Service triggers     X
Standardowe kody odpowiedzi i niestandardowe dane zwrotne dla wyzwalaczy HTTP i usług sieci Web   X X
Wysyłanie danych do drukarki X X X
Zapis/odczyt danych do/z pliku   X X
Odczyt/wysyłanie danych z/do portu szeregowego X X X
Uruchamianie aplikacji zewnętrznych w wierszu poleceń X X X
Akcje warunkowe (wykonywanie akcji wyłącznie wtedy, gdy spełniony jest określony warunek) X X X
Zaawansowana obsługa błędów typu „try...except”     X
Sterowanie za pomocą skryptów poleceń (pliki JOB) X X X

 PowerForms
Suite
LMS
Pro
LMS
Enterprise
ZALECANE PROJEKTY ETYKIET I ZARZĄDZANIE      
Profesjonalny graficzny program do projektowania etykiet X X X
Rozszerzona symbolika liniowych i dwuwymiarowych kodów kreskowych X X X
RFID tags X X X
Próbki wstępnie przygotowanych etykiet zgodnych z przepisami X X X
Centralne repozytorium dokumentów i rejestrowania zdarzeń w celu zapewnienia kontroli i identyfikowalności   X X
Kontrolowany i oparty na rolach dostęp do szablonów etykiet   X X
Zgodność z wymaganiami FDA dotyczącymi zabezpieczeń za pomocą podpisów elektronicznych     X
Wieloetapowe przepływy pracy zatwierdzania szablonów etykiet i przechowywanie wersji     X
NOWOŚĆ: Katalog etykiet pozwalający na zminimalizowanie liczby szablonów etykiet i ułatwiający ich utrzymanie     X
NOWOŚĆ: Graficzne oznaczanie różnic pomiędzy różnymi wersjami etykiet     X
NOWOŚĆ: Automatyczna synchronizacja zasobów różnych lokalizacji produkcyjnych     X
NOWOŚĆ: Promocja etykiet pomiędzy poziomami tworzenia, testowania i produkcji     X
NOWOŚĆ: Bezpieczna komunikacja HTTPS     X