Oto starsza wersja produktu NiceLabel.


Zalecamy sprawdzenie najnowszej wersji NiceLabel 2017. 20172017

Automation EasyŁatwa automatyzacja i kontrolowanie drukowania etykiet w istniejących systemach

Aplikacja NiceLabel Automation Easy stanowi najszybszą metodę przygotowania dokładnego i spójnego systemu drukowania etykiet bez konieczności kosztownego tworzenia niestandardowego oprogramowania.

Wystarczy podłączyć drukarki do etykiet do istniejącego oprogramowania i sprzętu komputerowego. Brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji.

Istniejące dane etykiet można wysyłać do programu NiceLabel Automation Easy, korzystając z jednej z wielu dostępnych metod komunikacji. Program wyodrębnia dane etykiety, scala je z szablonem jej projektu, a następnie drukuje za pomocą wybranej drukarki.

Efektywność

Łatwe drukowanie
w dowolnej aplikacji

Więcej

Precyzja

Wyeliminowanie
błędów ludzkich

Więcej

Brak modyfikacji

Brak konieczności
wprowadzania jakichkolwiek zmian

Więcej

Łączność

Współpraca z dowolnymi
danymi systemu

Więcej
Drukowanie w istniejących aplikacjach

Łatwe drukowanie etykiet z kodem kreskowym w istniejących aplikacjach

Aplikacje biznesowe zwykle nie są wyposażone w funkcje obsługi drukarek do etykiet. Aby odwzorować kod kreskowy wymagają trwałego kodowania etykiet w języku poleceń drukarki albo używania odpowiedniej czcionki. Są to skomplikowane i drogie w utrzymaniu metody, oferujące ograniczony zestaw funkcji. Lepiej skorzystać z programu NiceLabel Automation Easy:

 • Projektowanie szablonów etykiet za pomocą profesjonalnej aplikacji graficznej obsługującej technikę „przeciągnij i upuść”.
 • Mniejsza liczba projektów etykiet – szablony współpracują z ponad 2500 różnych marek i modeli drukarek.
 • Poprawa możliwości drukarek bez konieczności kodowania lub wprowadzania zmian.
 • Szybka konfiguracja systemu drukowania, który często nie wymaga żadnych czynności obsługowych.

Wyeliminowanie błędów ludzkich i wyższy poziom zadowolenia klientów

Wprowadzenie przez pracowników nieprawidłowych danych lub wybór niewłaściwego szablonu naraża firmę na kary finansowe z tytułu niezgodności z przepisami, problemy z powodu nieprawidłowych danych inwentaryzacyjnych i błędnej wysyłki towaru, nie wspominając już o niezadowoleniu klienta. Do drukowania w istniejących aplikacjach lepiej użyć programu Automation Easy. Dzięki temu:

 • Znika konieczność ręcznego wprowadzania danych i korzystania z autonomicznych aplikacji.
 • Istnieje możliwość korzystania z danych istniejących już wcześniej w aplikacjach biznesowych.
 • Wyeliminowana zostanie konieczność przyswajania dodatkowej wiedzy, ponieważ użytkownicy nie będą musieli pracować z oprogramowaniem do drukowania.
Brak konieczności ręcznego wprowadzania danych
Szybkie przygotowanie do pracy bez konieczności dostosowywania istniejących aplikacji

Szybkie przygotowanie do pracy bez konieczności dostosowywania istniejących aplikacji

Inicjowanie drukowania następuje poprzez upuszczenie pliku danych etykiety, utworzenie nowego rekordu w bazie danych, wywołanie TCP/IP lub transmisję RS232. Oprogramowanie NiceLabel Automation Easy zawiera doskonałe narzędzie do wyodrębniania danych, które umożliwia ich łatwe mapowanie. Dzięki temu modyfikowanie istniejących aplikacji nie jest już konieczne.

Oprogramowanie Automation Easy obejmuje:

 • Wyzwalacze plików, baz danych, protokołów TCP/IP i RS232.
 • Kreator CSV do szybkiego i łatwego mapowania standardowych plików tekstowych CSV.
 • Łatwy w obsłudze graficzny maper, który umożliwia korzystanie ze starszych formatów danych.

Automatyczne drukowanie z wag, sterowników programowalnych PLC i skanerów kodów kreskowych

Oprogramowanie NiceLabel Automation Easy umożliwia połączenie drukarek etykiet z urządzeniami produkcyjnymi. Do transmisji danych urządzenia mogą korzystać z interfejsu RS232 lub protokołów TCP/IP, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych. Oprócz tego program umożliwia automatyczne uruchomienie procesu drukowania etykiet, w zależności od wystąpienia ustawionego zdarzenia przepływu pracy, np. zeskanowanie kodu kreskowego albo zważenie opakowania.

Oprogramowanie Automation Easy obsługuje następujące urządzenia:

 • Skanery kodów kreskowych
 • Urządzenia wagowe
 • Sterowniki programowalne PLC
Automatyczne drukowanie z wag, sterowników programowalnych PLC i skanerów kodów kreskowych
NiceLabel pomaga zwiększyć sprzedaż materiałów eksploatacyjnych

Profesjonalne projektowanie etykiet

Oprogramowanie Automation Easy służy do drukowania etykiet zaprojektowanych w aplikacji NiceLabel Designer Pro. Program Designer Pro oferuje wszystkie funkcje układu i przetwarzania danych potrzebne do łatwego projektowania wysokiej jakości etykiet, obniżając koszty ich tworzenia i obsługi.

 • Łatwe i szybkie projektowanie etykiet z obsługą metod WYSIWYG i techniki „przeciągnij i upuść”.
 • Wszystkie funkcje potrzebne do tworzenia spójnych etykiet.
 • Możliwość tworzenia etykiet z kodami kreskowymi, które są zgodne z ponad 2500 modeli drukarek termicznych.
 • Więcej informacji o funkcjach i cechach znajdziesz na stronie aplikacji NiceLabel Designer Pro.

Automation Pro – obsługa XML

Oprogramowanie NiceLabel Automation Pro obsługuje XML, zapewniając komunikację z używanymi systemami biznesowymi, jak na przykład ERP, WMS i SCM, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w celu ich zintegrowania. Aplikacja pozwala na scentralizowanie i zautomatyzowanie procesów drukowania etykiet, przyczyniając się do poprawy wydajności, spójności i widoczności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, zakresu czynności obsługowych i koniecznego wsparcia użytkownika.

Uaktualnienie do wersji Automation Pro zapewnia obsługę komunikacji XML

Drukowanie w istniejących aplikacjach

Pobierz bezpłatną wersję próbną

More information