Firma Coop liderem w tworzeniu etykiet z informacją o zawartości alergenów pokarmowych dzięki NiceLabel

11. Dec. 2018

Szwajcarski producent żywności Coop wybrał NiceLabel, aby usprawnić i poprawić firmowe procesy etykietowania w fabrykach i na stoiskach z pieczywem. Procesy te obejmują projektowanie, zarządzanie, zapewnienie jakości i tworzenie etykiet produktów spożywczych z informacjami na temat alergenów, składników oraz wartości odżywczych w spójny i identyfikowalny sposób.

Coop jest drugim co do wielkości detalistą w Szwajcarii i wykorzystuje system zarządzania etykietami NiceLabel we wszystkich zakładach produkcyjnych. W najnowszym projekcie sprzedawca żywności wprowadza tę funkcjonalność w swojej sieci 45 stoisk z pieczywem w celu poprawy dokładności etykietowania i bezpieczeństwa żywności.

System NiceLabel umożliwia firmie Coop konsolidację procesu etykietowania, usuwanie niespójności oraz usprawnienie przepływów pracy i zapewnienia jakości podczas projektowania i drukowania etykiet produktów i opakowań.

Didier Gremaud, szef działu odpowiedzialnego za procesy IT i system ERP w zakładach produkcyjnych Coop, mówi: „Nie możemy lekceważyć problemów w branży związanych z tworzeniem etykiet zawierających informacje o alergenach. Firma Coop wymaga, aby wszystkie produkty spożywcze przygotowane w sklepie miały wyraźne i spójne etykiety, z informacjami o składnikach i potencjalnych alergenach. Umożliwia nam to system NiceLabel wdrożony na naszych 45 stoiskach z pieczywem.“

System zarządzania etykietami NiceLabel jest zintegrowany z wykorzystywanym już w firmie systemem SAP. Każdy zakład produkcyjny i stoisko z pieczywem może tworzyć własne etykiety, przy czym scentralizowany system zarządzania dokumentami umożliwia wprowadzanie zmian tylko określonym użytkownikom. Wynikiem jest bezpieczniejszy przepływ pracy, który gwarantuje tworzenie spójnych etykiet na czas. Firma Coop może teraz używać uniwersalnych szablonów z poprawnym, zatwierdzonym formatem etykiet, bez względu na rodzaj czy rozdzielczość drukarki.

„Ponadto dzięki NiceLabel mogliśmy przekształcić procesy to formatu cyfrowego i odciążyć dział IT przy wprowadzaniu zmian w etykietach. Przedtem korzystaliśmy z wielu interfejsów i rozwiązań w zakresie drukowania. Obecnie mamy tylko jeden system, jeden punkt kontaktowy i jeden interfejs. System zarządzania dokumentami NiceLabel rejestruje wszystko, umożliwiając identyfikację danych, przez co ma kluczowe znaczenie dla naszych procesów kontroli jakości“ — dodaje Didier Germaud z Coop.

Ken Moir, wiceprezes działu marketingu w NiceLabel mówi: „Rynek etykiet żywnościowych ciągle się zmienia i choć koncentruje się na bezpieczeństwie konsumenta, to jest w tym momencie dużo zamieszania w kwestii tego, co jest faktycznie wymagane. Dobrze widzieć, jak wiodąca firma w branży, taka jak Coop, wiedzie prym w tworzeniu etykiet z informacją o zawartości alergenów i składników odżywczych, dając innym przykład poprzez zmianę sposobu etykietowania produktów spożywczych na stoiskach z pieczywem.
Współpracujemy z Coop, aby pomóc im osiągnąć wyznaczone cele, umożliwiając tworzenie etykiet uniwersalnych i przenośnych, z zachowaniem spójności, szybkości i dokładności całego procesu. Bez względu na to, w którym zakładzie produkcyjnym czy stoisku z pieczywem drukowana jest dana etykieta, wszyscy użytkownicy i klienci mogą być pewni, że są na niej umieszczone dokładne i aktualne informacje. Proces ten jest wspierany przez system zarządzania dokumentami NiceLabel, który usprawnia, automatyzuje i ulepsza proces zapewnienia jakości, eliminując błędy ludzkie, ryzyko i polepszając jego ogólną dokładność.“

System zarządzania etykietami NiceLabel jest teraz również dostępny w chmurze, po wprowadzeniu na rynek Label Cloud, pierwszego systemu zarządzania etykietami opartego na chmurze publicznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nicelabel.com/label-management-system/label-cloud .

Wstecz