NiceLabel recognized by the worldwide association for the automatic identification industry

4. Oct. 2018

NiceLabel was selected by AIM, the trusted worldwide association for the automatic identification industry, providing unbiased information, educational resources and standards, as winner of the 2018 AIDC Case Study Competition.

Presented annually by AIM, the Case Study Competition recognizes those who have developed and delivered compelling solutions that contribute to the growth and advancement of automatic identification and data capture (AIDC). These innovative technology solutions provide benefits that decrease risk and accelerate the advancement and adoption of automatic identification around the world. The competition was open to both AIM members and non-members around the world to help promote collaboration and knowledge sharing within the industry.

“NiceLabel is focused on helping its customers digitally transform their labeling processes to reduce costs and grow their business,” said Ken Moir, Vice President of Marketing at NiceLabel. “We are honored to be selected by AIM for an award that underlines the collaborative effort of our global team, partners and customers. This recognition is especially meaningful because it is based on the customer case study, showing the superior value that NiceLabel brings to their business.”

Ten wpis NiceLabel opisuje projekt globalnej elektrowni Siemens. W scentralizowanym procesie etykietowania powstają w czasie rzeczywistym wielojęzyczne etykiety z kodami kreskowymi z przeznaczeniem do wysoce zautomatyzowanych środowisk produkcyjnych i logistycznych. Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania etykietami (LMS) NiceLabel do prywatnej chmury Siemens Cloud firma NiceLabel była w stanie osiągnąć oczekiwany poziom standaryzacji i elastyczności, którego wymagała firma Siemens. Firma Siemens wprowadziła rozwiązanie NiceLabel do swojej scentralizowanej, globalnej platformy do produkcji i drukowania etykiet, które zostało udostępnione w 20 lokalizacjach na całym świecie. Ponadto LMS zapewnia sprawną integrację z systemami PLM, MES i ERP firmy Siemens.  Ten projekt zapewnił zwrot z inwestycji w ciągu 4 miesięcy i zmniejszył czas drukowania o 266%.

To wielokrotnie nagradzane studium przypadku dostępne jest tutaj.

Wstecz