Projektowanie etykiet

Upoważnienie pracowników do projektowania etykiet

Nowoczesne oprogramowanie do projektowania etykiet firmy NiceLabel umożliwia użytkownikom korporacyjnym projektowanie oraz utrzymywanie zgodnych z przepisami i dostosowanych do specyficznych wymagań szablonów etykiet. Wszystkie szablony NiceLabel są optymalnie dostosowane do współpracy z ponad 4 200 modelami drukarek, co pozwala na zmniejszenie liczby ich wersji. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na potrzeby związane z modyfikowaniem etykiet, przy znacznymym obniżeniu poziomu wykorzystania kosztownych zasobów IT. System zapewnia możliwość przekazania pracownikom odpowiedzialności za realizację zadań związanych z projektowaniem etykiet w celu uzyskania:

 • Wyższego poziomu sprawności i elastyczności procesu wprowadzania zmian w etykietach
 • Uproszczenia procesu uzyskiwania zgodności z wymaganiami prawa
 • Szybszej globalnej optymalizacji i ekspansji na nowe rynki
 • Poprawy współczynnika zatrzymywania klientów i pozyskiwania nowych
Szybkie projektowanie i drukowanie profesjonalnych etykiet bez pomocy działu IT

System zarządzania dokumentacją

Przeznaczony do obsługi procesu tworzenia etykiet system zarządzania dokumentacją DMS firmy NiceLabel jest aplikacją internetową HTML5, która umożliwia magazynowanie wszystkich dokumentów w centralnym, indeksowanym repozytorium bazy danych. Aplikacja internetowa jest wyposażona w interfejs obsługiwany w przeglądarce. Umożliwia on uzyskanie dostępu do systemu przez wszystkich użytkowników w przedsiębiorstwie oraz skrócenie procesów projektowania i zatwierdzania bez potrzeby instalowania lub utrzymywania oprogramowania na lokalnych komputerach roboczych.

System zarządzania dokumentacją

Bezpieczny magazyn centralny
Wszystkie dokumenty związane z etykietami są przechowywane w centralnej bazie danych SQL. Użytkownicy ewidencjują dokumenty i usuwają je z ewidencji, aby zapobiec konfliktom występującym, gdy kilka osób jednocześnie edytuje ten sam dokument.

Automatyczne kontrolowanie wersji
Funkcja kontroli wersji pozwala kilku osobom wprowadzać zmiany w dokumencie bez możliwości zastąpienia wcześniejszej wersji. Funkcja umożliwia również śledzenie i przechowywanie historii wszystkich zmian.

Doskonałe funkcje indeksowania i wyszukiwania
Wszystkie elementy szablonu etykiety są indeksowane, co zapewnia szybkie i łatwe wyszukiwanie. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą szybko odnaleźć szablony, porównać je i zmodyfikować. Wyszukiwanie obejmuje nie tylko nazwy etykiet, ale również ich zawartość, np. pola tekstowe, zmienne, czcionki i kody kreskowe. Magazyn bazy danych błyskawicznie zwraca wyniki zapytania z całego systemu do tworzenia etykiet. W związku z tym użytkownicy mogą uniknąć zbędnych lub zduplikowanych wersji etykiet.

Doskonałe funkcje indeksowania i wyszukiwania

Bezpieczne przepływy pracy zatwierdzania drogą elektroniczną

Bezpieczne przepływy pracy zatwierdzania drogą elektroniczną
Przepływ pracy zatwierdzenia publikacji umożliwia zautomatyzowanie routingu dokumentacji etykiet i menedżerów kontroli jakości w celu weryfikacji i zatwierdzenia. Wszystkie zainteresowane osoby są powiadamiane za pomocą poczty e-mail. Osoby te mogą zatwierdzić lub odrzucić zmiany z poziomu aplikacji internetowej.

Zapewnienie jakości dzięki funkcji porównania etykiet
Funkcja porównania automatycznie zestawia dwie etykiety lub ich wersje w celu graficznego oznaczenia różnic. Pozwala to na łatwą identyfikację różnic często niewidocznych dla ludzkiego oka oraz uzyskanie niedostępnego wcześniej poziomu kontroli jakości, dokładności danych zawartych w etykietach i konsolidacji szablonów. 

Slajd1

Zarządzanie użytkownikami, procesami i urządzeniami

Kontrola dostępu do systemu tworzenia etykiet jest równie ważna jak w przypadku danych finansowych. Dzięki niej możliwie jest spełnienie wymagań firmy w zakresie jakości i bezpieczeństwa.

Bezpieczna kontrola dostępu oparta na rolach
System kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC) reguluje dostęp do dokumentów i zasobów na podstawie ról pełnionych przez poszczególnych użytkowników. System RBAC jest obsługiwany za pomocą funkcji uwierzytelniania w usłudze Active Directory systemu Windows. Oprogramowanie NiceLabel zapewnia administratorom nieograniczoną możliwość udzielania uprawnień dostępu i obsługi odpowiednio do potrzeb użytkowników. Jednocześnie administratorzy dysponują uprawnieniami do kontroli koniecznymi do zagwarantowania, że użytkownicy mają dostęp wyłącznie do tych funkcji oprogramowania (np. projektowanie etykiet, ręczne drukowanie) i dokumentów (szablonów etykiet), których rzeczywiście potrzebują.

Funkcje zarządzania i alerty ostrzegawcze urządzeń pozwalają unikać nieplanowanych przestojów
Funkcje zarządzania urządzeniami i alerty ostrzegawcze zapewniają możliwość przeglądu wszystkich podłączonych drukarek, aktywnych zadań drukowania i podłączonych klientów w czasie rzeczywistym, umożliwiając działowi IT szybkie rozwiązanie problemów powodujących przestój. Urządzenia są wyposażone w funkcję automatycznego zgłaszania alertów o błędach za pośrednictwem poczty e-mail.

Historia i raporty zapewniają pełną identyfikowalność
Funkcje historii i raportów zapewniają pełną identyfikowalność wszystkich zadań drukowania oraz możliwość śledzenia zmian w etykietach. Wszystkie rejestry są przechowywane w celu weryfikacji wewnętrznej lub przez organy zewnętrzne.

Środowisko pozaprodukcyjne
System NiceLabel LMS zawiera środowisko programistyczne (w którym pierwotnie wprowadzane są zmiany), jak również środowisko produkcyjne (używane przez użytkowników końcowych). Dodatkowe środowiska trzeciej i czwartej warstwy podlegają oddzielnej licencji.

System zmian i transferu
System zmian i transferu NiceLabel Change and Transport System (CTS) jest narzędziem służącym do transferu zmian pomiędzy środowiskiem produkcyjnym i pozaprodukcyjnym. System umożliwia również transfer zmian pomiędzy zdecentralizowanymi serwerami lokalnymi.

Slajd1

Pobierz system zarządzania etykietami

 • System zarządzania dokumentacją
  Projektowanie, weryfikacja, zatwierdzanie i kontrolowanie procesu tworzenia etykiet z poziomu centralnego systemu zarządzania bez potrzeby instalowania oprogramowania na stacjach roboczych.
 • System drukowania w sieci
  Funkcja drukowania w sieci umożliwia centralne zarządzanie wszystkimi ręcznymi aplikacjami do drukowania oraz ich uruchamianie z poziomu przeglądarki internetowej bez potrzeby instalowania oprogramowania na stacjach roboczych.
 • Zintegrowany system drukowania
  System bez problemów integruje funkcje drukowania z systemem SAP, Oracle i innymi aplikacjami biznesowymi wyposażonymi w jedno prawidłowe źródło danych dla procesu tworzenia etykiet.

  Dołącz do ponad 1 miliona firm, które już korzystają z technologii NiceLabel.

  • Wurth logo
  • Arla Foods
  • Boots logo
  • Baxter
  • Abbott logo
  • H&R
  • Beneton logo
  • Krka
  • Leprino Foods
  • Macys
  • Nutrixo
  • Sonova
  • 3M
  • Avon
  • Nuvasive
  • Neiman Marcus
  • Ultradent

  Zamów wersję demonstracyjną