SYSTEMY
ZARZĄDZANIA
ETYKIETAMI

Zarządzanie całym procesem tworzenia etykiet i użytkownikami dla maksymalnej wydajności drukowania

Zamów wersję demonstracyjną

Zarządzanie całym procesem tworzenia etykiet i pracownikami dla maksymalnej wydajności drukowania

Nowa generacja uniwersalnego systemu zarządzania etykietami

NiceLabel LMS to nowoczesny, uniwersalny system zarządzania etykietami dla przedsiębiorstw korzystających z systemu zarządzania jakością i przedsiębiorstw regulowanych. System NiceLabel LMS jest wyposażony we wszystkie elementy konieczne do znormalizowania, scentralizowania i kontrolowania procesów tworzenia etykiet.

Oprogramowanie NiceLabel LMS zawiera program do projektowania etykiet Designer, konstruktor aplikacji, system zarządzania dokumentami, system drukowania w sieci, zintegrowany system drukowania, środowisko pozaprodukcyjne oraz system zmian i transferu. System jest skalowalny w zakresie od pięciu użytkowników do wielu tysięcy. Może również zostać rozbudowany i obejmować lokalizacje zdalne, dostawców i współpracujących producentów.

Oprogramowanie NiceLabel LMS jest wyposażone we wszystkie funkcje programów
NiceLabel Design i Controlled Print Plus:

System zarządzania dokumentacją
Projektowanie, weryfikacja, zatwierdzanie i kontrolowanie procesu tworzenia etykiet z poziomu centralnego systemu zarządzania bez potrzeby instalowania oprogramowania na stacjach roboczych.

Dowiedz się więcej

System drukowania w sieci
Funkcja drukowania w sieci umożliwia  centralne zarządzanie wszystkimi ręcznymi aplikacjami do drukowania oraz ich skalowanie w całej firmie, jak również poza nią, za jednym klinięciem.

Dowiedz się więcej

Zintegrowany system drukowania
System bez problemów integruje funkcje drukowania z systemem SAP, Oracle i innymi aplikacjami biznesowymi wyposażonymi w jedno źródło danych w procesie tworzenia etykiet.

Dowiedz się więcej

Slajd3