Loftware NiceLabel — szkolenie

Uzyskaj więcej informacji o tym, jak wydajnie korzystać z produktów NiceLabel. Wybierz jedną z naszych opcji szkoleń — online, na miejscu, prowadzonych przez instruktora i samodzielnych — aby pomóc całej organizacji w opanowaniu etykietowania w środowisku drukowania.


Filmy instruktażowe na platformie YouTube

Aby uzyskać szybkie odpowiedzi na najczęstsze pytania, zapoznaj się z naszymi kanałami YouTube, gdzie znajdziesz instrukcje i wskazówki w zakresie wiedzy o naszych produktach, ich konfiguracji i obsługi:


Szkolenie na żądanie

Biorąc udział w naszym samodzielnym szkoleniu online, możesz poprawić swoje umiejętności i zdobyć najlepsze praktyki.

Administratorzy IT, menedżerzy ds. operacji, kierownicy ds. kontroli jakości, projektanci etykiet i inni mogą wziąć udział w specjalistycznych kursach Akademii, w trakcie których nauczą się korzystać z naszych produktów, aby skutecznie projektować, zarządzać, drukować, korzystać z aplikacji i automatyzować etykietowanie w środowisku drukowania.

Kursy Akademii trwają od 30 minut do kilku godzin i obejmują interaktywne laboratoria i testy sprawdzające nabyte umiejętności. Regularnie aktualizujemy i dodajemy do naszej oferty coraz to nowe kursy Akademii. Po ukończeniu wszystkich kursów uczestnik otrzyma certyfikat.

Aby zamówić szkolenie na żądanie, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Kursy Akademii

Kurs Description
Projektowanie etykiet Nauka projektowania dynamicznych szablonów etykiet w NiceLabel, które działają wydajnie w Twoim środowisku drukowania.
Zarządzanie NiceLabel Nauka zarządzania użytkownikami oprogramowania NiceLabel, jego aplikacjami, dokumentami, drukowaniem oraz integrowaniem, a także monitorowania i analizowania całego środowiska drukowania.
Drukowanie przy użyciu NiceLabel Nauka drukowania etykiet przy użyciu narzędzia NiceLabel Web Printing.
Projektowanie aplikacji Nauka projektowania i wdrażania Aplikacji sieci Web w oprogramowaniu NiceLabel, z których wydajnie mogą korzystać operatorzy w środowiskach drukowania.
Integracja NiceLabel Nauka łączenia NiceLabel z innymi systemami biznesowymi opartymi na chmurze i tymi na miejscu, w danym środowisku drukowania.

Akademia NiceLabel


Szkolenie online prowadzone przez instruktora

W trakcie szkolenia online prowadzonego przez instruktora uczestnicy nauczą się efektywnego projektowania, zarządzania i automatyzacji etykietowania za pomocą naszych produktów. Szkolenie prowadzone przez instruktora obejmuje zarówno interaktywne wykłady, jak i warsztaty, na których uczestnicy tworzą niestandardowe szablony etykiet, aplikacje i konfiguracje integracji dla danego środowiska drukowania.

Oferujemy standardowe 2-godzinne grupowe sesje szkoleniowe online na platformie Microsoft Teams. Zalecamy mniejsze grupy, liczące maksymalnie 15 uczestników na sesję.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wymagane są:

  • Komputer z systemem Windows i połączeniem z Internetem.
  • Mikrofon oraz głośniki/zestaw słuchawek.
  • Zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania. W przypadku starszych wersji oprogramowania należy zamówić niestandardowe szkolenie.

Aby zamówić szkolenie prowadzone przez instruktora, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Dostępne szkolenia

Odbiorcy Nazwa szkolenia Krótki opis
Projektanci etykiet Projektowanie etykiet Projektowanie szablonów etykiet — najlepsze praktyki.
Projektanci etykiet Warsztaty dot. projektowania etykiet Warsztaty dot. projektowania niestandardowych szablonów etykiet.
Menedżerowie IT Zarządzanie LMS na miejscu Zarządzanie środowiskiem drukowania etykiet na miejscu, w narzędziu NiceLabel Control Center.
Menedżerowie IT Zarządzanie chmurą NiceLabel Zarządzanie środowiskiem drukowania etykiet w chmurze, w narzędziu NiceLabel Control Center.
Menedżerowie ds. jakości Zapewnienie jakości Najlepsze praktyki w zakresie zapewniania wysokiej jakości w oprogramowaniu NiceLabel.
Architekci rozwiązań, programiści Projektowanie aplikacji Najlepsze praktyki w zakresie projektowania aplikacji do drukowania etykiet.
Menedżerzy IT, programiści, architekci rozwiązań Podstawy automatyzacji Najlepsze praktyki w zakresie integrowania oprogramowania NiceLabel z ERP oraz innymi systemami biznesowymi.


Szkolenie w firmie prowadzone przez instruktora

Sesje szkoleniowe prowadzone w firmie przez instruktora to niestandardowe szkolenia prowadzone osobiście w danej organizacji. Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji.

Ze względu na epidemię COVID-19, aktualnie nie oferujemy szkoleń w firmie.