Drukowanie ręczne

Drukuj etykiety, gdziekolwiek jesteś

Nasz system drukowania w sieci umożliwia natychmiastowe wdrożenie ustandaryzowanego procesu drukowania etykiet we wszystkich działach, zakładach i lokalizacjach. Można z łatwością wdrożyć drukowanie u producentów kontraktowych, a także dostawców i nadal zarządzać tym procesem centralnie.Operatorzy drukują z dedykowanej, usprawnionej aplikacji, która wymaga niewielkiego przeszkolenia. Nowy system obniża koszty IT, ponieważ nie ma potrzeby wdrażania aplikacji drukujących dla każdej stacji roboczej w każdej lokalizacji drukowania.

 

Slajd1

W czym może pomóc system drukowania w sieci?

Drukowanie w sieci poprawia wydajność organizacyjną, umożliwiając szybsze wprowadzanie produktów na rynek.

Zamów wersję demonstracyjną

Drukowanie w sieci zapewnia spójność procesu tworzenia etykiet oraz precyzję we wprowadzaniu danych, co pozwala usprawnić i zautomatyzować operacje przez:

  • Szybkie wdrażanie spójnych aplikacji i procesów etykietowania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów IT.
  • Udostępnienie ujednoliconych procesów dostawcom w celu wyeliminowania konieczności ponownego etykietowania przy odbiorze towarów
  • Błyskawiczne rozpowszechnianie aktualizacji etykiet i aplikacji we wszystkich lokalizacjach bez pomocy działu IT

Udostępnienie ujednoliconych procesów tworzenia etykiet dostawcom, podwykonawcom i dostawcom usług logistycznych 3PL.

Współpraca z dostawcami pozwala wyeliminować potrzebę ponownego etykietowania towarów. Producentom kontraktowym i dostawcom 3PL można udostępnić kontrolowany centralnie system etykietowania. Kontrahenci mogą mieć dostęp do rozwiązania do ręcznego drukowania w sieci albo mogą zintegrować formularz drukowania w sieci z używanymi systemami ERP. Mogą także wdrożyć standardowy proces drukowania i zapewnić spójność etykiet niezależnie od drukarki. Rezultatem jest krótszy czas wprowadzania produktu na rynek, ponieważ towary mogą być odbierane szybciej.


Jedyny system drukowania w sieci z przetwarzaniem po stronie klienta

Nasz system drukowania w sieci to jedyne rozwiązanie tego typu wykorzystujące metodę przetwarzania i zarządzania drukarkami po stronie klienta. Zamiast generowania strumieni danych wydruków oraz podglądów na serwerze zdalnym, co może być czasochłonne ze względu na opóźnienia i natężenie ruchu sieciowego, przetwarzanie po stronie klienta pozwala uzyskać te same dane wynikowe za pomocą lokalnego komputera. Zarządzanie drukarkami po stronie klienta umożliwia użytkownikom lokalnym korzystanie z dowolnych sterowników drukarek systemu Microsoft Windows (w tym tych, które nie są obsługiwane przez serwer) oraz lokalne kontrolowanie ustawień.

Zamów wersję demonstracyjną

Slajd1

Dostosowywanie formularzy drukowania w sieci w celu poprawy precyzji i wydajności

W trakcie projektowania etykiet na potrzeby drukowania w sieci automatycznie tworzone są formularze służące do wprowadzania danych. Nasz konstruktor aplikacji umożliwia dostosowywanie tych formularzy do potrzeb procesów i wymagań firmy. Można nawet tworzyć specjalne aplikacje do wprowadzania danych i zarządzania nimi.

Zamów wersję demonstracyjną

Formularze drukowania w sieci mają następujące zalety:

  • Usprawnione i kontrolowane wprowadzanie danych w celu zmniejszenia liczby błędów.
  • Możliwość tworzenia interfejsów przeznaczonych dla operatorów druku, wraz ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi tworzenia i drukowania etykiet.
  • Dostosowanie etykiet do procesów wewnętrznych, przy jednoczesnym zachowaniu ich spójności.
  • Mniejsze potrzeby w zakresie szkoleń i pomocy technicznej IT dzięki intuicyjnemu interfejsowi składającemu się z ikon na ekranie dotykowym.

Slajd1

Tworzenie aplikacji bez kodowania

Nasz konstruktor aplikacji eliminuje potrzebę tworzenia przez programistów własnych, niestandardowych aplikacji integracyjnych lub aplikacji obsługujących front-end, które są kosztowne i niełatwe w utrzymaniu. Korzystając z konstruktora, użytkownicy mogą szybko tworzyć własne aplikacje do drukowania metodą przeciągania i upuszczania. Zaprojektowanie aplikacji jest tak samo proste jak zaprojektowanie etykiety.

Nieograniczona elastyczność aplikacji dzięki regułom biznesowym

Nasz mechanizm reguł biznesowych umożliwia dynamiczne wprowadzanie zmian w żądaniach drukowania na podstawie reguł logiki biznesowej stosowanych do danych dynamicznych. Przetwarzając te dane, mechanizm wybiera odpowiedni przepływ pracy w celu uruchomienia i zastosowania właściwej reguły logiki oraz zrealizowania np. żądania danych z dodatkowych źródeł, operacji na danych etykiet i ich modyfikowania, ustawienia atrybutów, wyboru co najmniej jednego szablonu, kierowania żądań do konkretnych drukarek oraz wykonywania dodatkowych przepływów pracy.

Slajd1

E-book
E-book

Dowiedz się, jak cyfrowo przekształcić etykietowanie

Pobierz tę książkę elektroniczną, aby dowiedzieć się, jak obrócić ukryte koszty w widoczne oszczędności, zwiększyć wydajność, uzyskać produkty do szybszego obrotu, a ostatecznie sprzedawać więcej.

Pobierz e-book