Funkcje

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE LMS Pro LMS Enterprise Label Cloud Essentials Label Cloud Business
Uniwersalne środowisko zarządzania obsługiwane w przeglądarce
W pełni zintegrowane intuicyjne środowisko projektowania w stylu pakietu Office 2019
Rozbudowana pomoc kontekstowa ze wskazówkami dla użytkowników biznesowych
20 Języków interfejsu użytkownika
Certyfikowane i kompatybilne systemy: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Server 2008
R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Liczba drukarek (nieograniczona liczba użytkowników) 5 + 5 + 3–20 3 +
Wdrożeniu Infrastruktura klientów Infrastruktura klientów SaaS SaaS
System zarządzania dokumentacją LMS Pro LMS Enterprise Label Cloud Essentials Label Cloud Business
Podstawy        
Kontrola dostępu oparta na rolach w całym systemie
Użytkownicy instytucjonalni — Integracja z Active Directory za pomocą jednego kliknięcia  
Prosty pulpit systemowy z widocznymi ostatnimi zdarzeniami
Magazyn dokumentów przechowywany w centralnej bazie danych
Pełne indeksowanie zawartości umożliwiające szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe
Podgląd etykiet z dynamiczną zawartością
Szczegółowe raporty dotyczące etykiet z funkcją podglądu i eksportu do formatu XML
Centralna historia systemowa uwzględniająca wszystkie istotne zdarzenia związane z bezpieczeństwem
Zaawansowane narzędzia analityczne — wszechstronne raporty dotyczące procesów etykietowania z uwzględnieniem użytkowników oraz używanych drukarek, etykiet, aplikacji i materiałów
Serwer aplikacji do centralnego i międzyplatformowego projektowania etykiet i aplikacji (bez konieczności instalowania oprogramowania Designer na stacjach roboczych)      
Zapewnienie jakości i identyfikowalność LMS Pro LMS Enterprise Label Cloud Essentials Label Cloud Business
Centralna historia drukowania z funkcją podglądu drukowanych etykiet
Zgodność z wymaganiami FDA dotyczącymi zabezpieczeń za pomocą podpisów elektronicznych  
Automatyczna kontrola wersji dokumentu — śledzenie historii zmian, ich dat i autorów  
Przywracanie poprzedniej wersji w wersji aktualnej  
Podgląd poprzedniej wersji bez nadpisywania wersji aktualnej  
Graficzne porównywanie różnych etykiet, wariantów i wersji ze wskazaniem różnic  
Usuwanie wersji bez usuwania pliku  
Zarządzanie zawartością — tworzenie wariantów etykiet i zarządzanie nimi  
Wiele przepływów pracy zatwierdzania z powiadomieniami e-mail w celu usprawnienia procesu zatwierdzania  
Powiadomienia e-mail o przepływach pracy zatwierdzania  
Pakiet sprawdzania poprawności oprogramowania dla usprawnionego procesu sprawdzania poprawności  
Uwzględnia środowiska pozaprodukcyjne 0 1 0 Opcjonalne dodatki
System zmian i transferu        
Synchronizacja ze środowiskami pozaprodukcyjnymi    
Zaplanowane promowanie dokumentów    
Synchronizacja z scentralizowanymi i zdecentralizowanymi środowiskami    
Print management        
Centralny widok drukarki i zarządzania kolejką wydruku  
Konfigurowalne alerty e-mail dla różnych zdarzeń systemowych (błędy produkcyjne itp.)
System drukowania w sieci LMS Pro LMS Enterprise Label Cloud Essentials Label Cloud Business
Wdrażanie jednym kliknięciem sterowanych centralnie aplikacji do tworzenia etykiet w całej firmie
Obsługa prostych etykiet lub w pełni skonfigurowanych aplikacji PowerForms
Wydajność komputera stacjonarnego przy minimalnym ruchu sieciowym (przetwarzanie po stronie klienta)
Samoobsługowa konfiguracja drukarek wraz z ustawieniami (bez konieczności zarządzania drukarkami z poziomu serwera)
Drukowanie bez połączenia z Internetem (tryb offline)
Dodawanie funkcji drukowania do innych aplikacji sieciowych przy użyciu kilku wierszy kodu (interfejs Web API)
System integracji LMS Pro LMS Enterprise Label Cloud Essentials Label Cloud Business
Obsługa 64-bitowych wersji systemu Windows umożliwiająca integrację z różnymi systemami biznesowymi  
Optymalna wydajność i przepustowość dzięki przetwarzaniu wielordzeniowemu  
Moduł graficznej integracji do nieprogramistycznej konfiguracji integracji  
Dedykowany menedżer integracji z rozbudowaną opcją logowania  
Łączniki upuszczania plików, portu szeregowego, bazy danych i TCP/IP  
Zaplanowane wyzwalacze — wykonywanie cyklicznych przepływów pracy  
Dwukierunkowy łącznik HTTP (REST)  
Dwukierunkowy łącznik usług internetowych (SOAP)    
Przetwarzanie strukturalnych danych tekstowych (pliki CSV i pliki z kolumnami o stałej szerokości)  
Konfigurowalne przetwarzanie formatu XML  
Przetwarzanie niestrukturalnych danych tekstowych i binarnych  
Liczba akcji umożliwiających tworzenie przepływów pracy i reguł biznesowych na potrzeby drukowania etykiet, przetwarzania danych, komunikacji sieciowej itd. 31 40   40
Wykonywanie zapytań SQL (CRUD)  
Wbudowany mechanizm PDF umożliwiający optymalne tworzenie dokumentów PDF bez konieczności korzystania z narzędzi innych producentów    
Generowanie podglądu etykiety w formie pliku obrazu    
Obsługa zaawansowanych przepływów pracy i procedur eliminacji błędów (pętla For, Try..Except)    
Obsługa klastrów trybu failover firmy Microsoft    
Obsługa klastrów równoważenia obciążenia dla wyzwalaczy TCP/IP, HTTP i usług sieci Web    
Wbudowane funkcje integracji z systemem SAP zgodne z najlepszymi praktykami (w tym obsługa pakietu SAP ABAP)    
Certyfikat SAP    
Wyzwalacz w chmurze — bezpieczna integracja z zewnętrznymi dostawcami aplikacji w chmurze      
Interfejs .NET API do integracji programowania  
Projektant etykiet i konstruktor aplikacji LMS Pro LMS Enterprise Label Cloud Essentials Label Cloud Business
PROJEKTOWANIE SZABLONÓW ETYKIET        
Kreator konfiguracji etykiety umożliwia szybkie przejście do etapu drukowania o najwyższym poziomie jakości i wydajności
Tekst, kody kreskowe, linie, ramki, okręgi, obiekty clipart, obrazy i pliki PDF
Możliwość drukowania w odwrotnej kolejności i w trybie negatywu: biały nadruk na czarnym tle
Zgodność z systemem Windows i obsługa wbudowanych czcionek drukarek
Obiekt tekstu sformatowanego z zaawansowanym edytorem, obsługą tabel i innymi funkcjami
Fit-text-to-box – dopasuj tekst do pola (dynamiczny rozmiar czcionki)
Wrap-text-to-shape – zawijaj tekst wokół innego kształtu (zawijanie i wyjustowanie tekstu wokół nieprostokątnych kształtów)
Tekst w kształcie elipsy
Rozbudowana obsługa technologii RFID
Narzędzia do wyrównywania obiektów z funkcjami przyciągania do obiektów oraz dowolnego obracania wszystkich obiektów
Względne pozycjonowanie obiektów oraz zmienna długość etykiety
Biblioteka gotowych szablonów etykiet, zgodnych z obowiązującymi normami międzynarodowymi
Odczyt ponad 70 kodów liniowych i kodów kreskowych 2D z możliwością odczytu kodów kreskowych stworzonych do drukarek
Intuicyjny kreator źródła danych identyfikatora aplikacji GS1
Automatyczne obliczanie cyfry kontrolnej
Dowolne – w stosunku do kodów kreskowych – pozycjonowanie „zrozumiałego dla ludzi” tekstu
Modyfikowalne szablony znaków „zrozumiałych dla ludzi”
Drukowanie obiektów w oparciu o dane dynamiczne (reguły biznesowe)
Projektowanie warstw w zaawansowanych etykietach
Nieograniczona liczba poleceń cofnij i ponów
Malarz formatów, ułatwiający kopiowanie formatu tekstu do innych obiektów
Narzędzie Label Converter zgodne z szablonami BarTender i CODESOFT
DANE DYNAMICZNE        
Jeden ekran zapewniający proste zarządzanie dynamicznymi danymi (Dynamic Data Manager)
Wprowadzanie danych z klawiatury lub skanera w momencie drukowania
Import danych w czasie drukowania
Pełna serializacja ze wsparciem drukarkowych numerów seryjnych
Pola daty i godziny pobrane z komputera lub drukarki
Pełna łączność bazodanowa z niemal każdą istniejącą bazą danych
Wielokrotne połączenia z różnymi bazami danych i tabelami w ramach etykiety lub rozwiązania
Edycja dokumentów połączonych z bazą danych, gdy jest ona niedostępna (tryb offline)
Zmienne pola graficzne z grafikami pobranymi z bazy danych
Ponad 10 wbudowanych funkcji umożliwiających łączenie i przetwarzanie danych
Obsługa skryptów VBScript i Python zapewniająca niestandardowe przetwarzanie danych
Konstruktor aplikacji        
Automatyczna, wielofunkcyjna formatka wydruku z kontrolkami wprowadzania danych oraz dynamicznym podglądem wydruku
Modyfikowalne filtry danych i funkcje sprawdzania błędów
Wybieranie rekordów bazy danych w czasie drukowania na jednym ekranie
Formularz automatycznie dostosowujący się do ekranów o różnych rozdzielczościach
Projektowanie warstw w formularzach interaktywnych
Zintegrowany, nieprogramistyczny moduł graficzny do budowy aplikacji, służący do tworzenia wydajnych rozwiązań w zakresie etykietowania i kontrolowanego druku
Możliwość pełnej konfiguracji przez użytkownika z ponad 15 wbudowanymi kontrolkami interfejsu użytkownika oraz obsługą wielu formatek
Edytor reguł workflow i biznesowych z ponad 40 czynnościami z zakresu druku etykiet, zapytań bazodanowych, integracji z wagą, sterownikiem PLC ...
Dokument tworzony za pomocą rozwiązania może zawierać kilka etykiet i formularzy w celu efektywniejszego zarządzania danymi dynamicznymi i wyższego poziomu przenośności
Wbudowany mechanizm PDF umożliwiający optymalne tworzenie dokumentów PDF bez konieczności korzystania z narzędzi innych producentów
Obsługa wielojęzycznego środowiska użytkownika
Interfejs i kontrola urządzeń peryferyjnych, wag, sterowników PLC ...
Wyświetlanie stanu drukarki na formatce druku
DRUKOWANIE LMS Pro LMS Enterprise Label Cloud Essentials Label Cloud Business
Macierzysta obsługa ponad 4000 urządzeń do etykietowania i znakowania
Obsługa wszystkich drukarek laserowych i atramentowych za pomocą sterownika Windows
Obsługa drukarek lokalnych i sieciowych
Optymalizacja szybkości z wykorzystaniem powtarzania danych, a nie ponownego ich wysyłania
Druk sesji – łączy wiele etykiet w jednym zadaniu drukowania dla większej wydajności
Separacja kolorów (w przypadku etykiet GHS)
Drukowanie wsadowe: etykiety nagłówka i etykiety końcowe
Projektowanie i drukowanie dwustronne
Zaawansowane sterowanie obcinaczem drukarki
Szablony etykiet Store i Recall z pamięci drukarki
Drukowanie dokumentów w formacie PDF  
Drukowanie w chmurze bez oprogramowania na miejscu*
* Obsługiwane są modele Zebra Link-OS i SATO CLNX