Zarządzanie dokumentacją

Zarządzaj wszystkimi etykietami w jednej bezpiecznej bazie danych

Wiele firm stale zmaga się z procesami obsługi wersji/zatwierdzania etykiet i wykonywanymi ręcznie procedurami zapewniania jakości. Te przestarzałe metody kontroli jakości są kosztowne, podatne na błędy i niezgodne z wieloma przepisami branżowymi, co zwiększa ryzyko kwarantanny, przeróbek, utylizacji i wycofania produktów oraz nałożenia kar z powodu nieprawidłowości w etykietowaniu.

 

Dalej

W czym może pomóc system zarządzania dokumentacją?

NiceLabel Document Management System (DMS) to nowoczesna, działająca w przeglądarce aplikacja HTML, która zapisuje całą dokumentację i konfigurację etykiet w centralnej bazie danych.

Zamów wersję demonstracyjną

  • Jest to integralna część platformy Label Management System, umożliwiająca przeniesienie szablonów projektów etykiet do produkcji. Stanowi ona narzędzie do zapewniania jakości i identyfikowania produktów, które pozwala zarządzać wszystkimi fazami procesu etykietowania oraz je monitorować.
  • Aplikacja NiceLabel DMS to coś w rodzaju platformy Microsoft SharePoint do etykietowania, która umożliwia intuicyjne i łatwe centralne sterowanie całym procesem etykietowania.

Bezpieczny dostęp do wszystkich dokumentów


Bezpieczny magazyn centralny zapewnia unikatowość danych

Wszystkie dokumenty etykiet są przechowywane w centralnej bazie danych SQL. Użytkownicy ewidencjonują dokumenty i usuwają je z ewidencji w projektancie etykiet, aby zapobiec konfliktom występującym, gdy kilka osób jednocześnie edytuje ten sam dokument.


Automatyczna kontrola wersji dokumentów zapewnia przejrzystość

Kontrola wersji zapewnia dostęp do pełnej historii szablonów i żądań zmian na potrzeby kopii zapasowych i audytów.


Większa skuteczność operacji dzięki konsolidacji szablonów

Inteligentne szablony NiceLabel są zoptymalizowane pod kątem ponad 5000 modeli drukarek, co pozwala na zmniejszenie liczby przechowywanych wersji etykiet.


Mniej duplikatów dzięki unikatowym funkcjom indeksowania i wyszukiwania

Wszystkie elementy szablonu etykiety są indeksowane, co pozwala użytkownikom szybko odnaleźć szablony, porównać je i zmodyfikować. Wyszukiwanie obejmuje całą bazę danych, pozwalając wyeliminować nadmiarowe lub zduplikowane wersje etykiet.

Slajd3

Zapewnienie jakości

Bezpieczne przepływy pracy zatwierdzania drogą elektroniczną

Przepływ pracy zatwierdzania publikacji umożliwia zautomatyzowanie przekazywania dokumentacji etykiet do menedżerów ds. kontroli jakości w celu weryfikacji i zatwierdzenia. Wszystkie zainteresowane osoby są automatycznie powiadamiane za pomocą wiadomości e-mail bezpośrednio z aplikacji DMS. Mogą one porównywać, zatwierdzać lub odrzucać zmiany z poziomu systemu.

Zapewnienie jakości dzięki funkcji porównania etykiet

Funkcja porównywania automatycznie zestawia dwie wersje etykiety i pokazuje różnice w formie graficznej. Pozwala to na łatwą identyfikację często niewidocznych gołym okiem różnic, a także zapewnia wyższy poziom kontroli jakości.

Pełna kontrola nad wszystkimi zmianami etykiet

Nasz system umożliwia wprowadzanie zmian etykiet w środowisku testowym i wyświetlanie ich podglądu przed przekazaniem do środowiska produkcyjnego. Pozwala to chronić podstawowe dane etykiet i zapobiega publikowaniu niezatwierdzonych zmian w produkcyjnej bazie danych. Klient ma pełną kontrolę nad sposobem i czasem publikowania zmian, dzięki czemu może sprawdzić poprawność informacji i przekazać stosowne dane do systemu firmowego.

Zamów wersję demonstracyjną

Slajd3

Najwyższy poziom identyfikowalności i widoczności

Najwyższy poziom identyfikowalności

Aplikacja DMS umożliwia uzyskanie jeszcze wyższego poziomu
identyfikowalności i widoczności

Funkcja historii stanowi archiwum grafik i danych wszystkich etykiet drukowanych w całej firmie (w dowolnym czasie). Przechowywane są także zapisy wszystkich błędów, zdarzeń i alertów systemowych. Dzięki temu dostępne są ścieżki audytu i dokumentacja, których wymagają przepisy. Z kolei funkcja raportów aplikacji DMS pozwala uzyskać informacje umożliwiające usprawnienie i optymalizację procesów produkcyjnych oraz porównywanie obciążeń między serwerami, użytkownikami i drukarkami.

Slajd5

Analytics — business intelligence w etykietowaniu

Business intelligence w etykietowaniu
  • Ile etykiet wydrukowano w Twojej firmie i z jakich szablonów korzystano?
  • Z których drukarek korzystano najczęściej, a z których najrzadziej?
  • Kto drukował etykiety?
  • Jakiego materiału używano do tworzenia etykiet i w jakich ilościach?

Z łatwością możesz uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania oraz pełne informacje na temat tego, co i w jaki sposób drukujesz. NiceLabel Analytics to zaawansowany system raportowania w czasie rzeczywistym, który pomoże Ci w monitorowaniu i usprawnianiu procesu drukowania etykiet. Umożliwia generowanie wszechstronnych raportów dotyczących użytkowników oraz etykiet, drukarek, aplikacji i materiałów używanych w całym środowisku etykietowania. Dzięki prostym filtrom można z łatwością tworzyć własne raporty w celu uzyskania bardziej szczegółowych, cennych informacji o procesach etykietowania, które pozwalają skuteczniej optymalizować całość procesów produkcji etykiet w firmie.

Bezpieczeństwo procesu etykietowania dzięki
kontroli dostępu opartej na rolach

Systemy zarządzania jakością oraz agencje regulacyjne często wymagają kompleksowej dokumentacji i ścieżek audytu dotyczących procesów etykietowania. Dzięki platformie Label Management System administratorzy mają pełną kontrolę nad dostępem do konkretnych procesów i mogą określać poziomy uprawnień poszczególnych użytkowników. System kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC) reguluje dostęp do dokumentów i zasobów na podstawie ról pełnionych przez użytkowników. System RBAC jest obsługiwany za pomocą funkcji uwierzytelniania w usłudze Active Directory systemu Windows.

Kontrola dostępu oparta na rolach w systemie zarządzania etykietami
Koniec nieplanowanych przestojów dzięki funkcjom zarządzania drukarkami i alertom

Koniec nieplanowanych przestojów dzięki
funkcjom zarządzania drukarkami i alertom

Nieplanowane przestoje mogą oznaczać kosztowne opóźnienia dla firmy. Platforma NiceLabel Label Management System udostępnia funkcje zarządzania drukarkami i alerty, które pozwalają uzyskać aktualizowany na bieżąco obraz wszystkich podłączonych drukarek, aktywnych zadań drukowania i podłączonych klientów. Dzięki tym informacjom dział techniczny może szybko rozwiązywać problemy powodujące przestoje. Administratorzy otrzymują automatyczne powiadomienia e-mail o błędach i mogą natychmiast przystąpić do ich usuwania.

E-book
E-book

Dowiedz się, jak cyfrowo przekształcić etykietowanie

Pobierz tę książkę elektroniczną, aby dowiedzieć się, jak obrócić ukryte koszty w widoczne oszczędności, zwiększyć wydajność, uzyskać produkty do szybszego obrotu, a ostatecznie sprzedawać więcej.

Pobierz e-book