Funkcje

Designer
Express
Designer
Pro
PowerForms Suite
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Intuicyjny interfejs użytkownika typu Office 365
Rozbudowana pomoc kontekstowa ze wskazówkami dla użytkowników biznesowych
Bezpłatne wsparcie techniczne przez telefon i e-mail dla zarejestrowanych użytkowników oraz do oceny oprogramowania
20 Języków interfejsu użytkownika
Obsługa i drukowanie danych w dowolnym języku – obsługa danych Unicode
Jeden prosty program instalacyjny dla środowisk 32- i 64-bitowych
Użytkownicy lub drukarki Licencja jednostanowiskowa z nieograniczoną liczbą drukarek Jeden użytkownik i nieograniczona liczba drukarek lub
nieograniczona liczba użytkowników oraz 3, 5 lub 10 drukarek
nieograniczona liczba użytkowników
z 3, 5 lub 10 drukarkami
PROJEKTOWANIE SZABLONÓW
Kreator konfiguracji etykiety umożliwia szybkie przejście do etapu drukowania o najwyższym poziomie jakości i wydajności
Tekst, kody kreskowe, linie, ramki, okręgi, obiekty clipart, obrazy i pliki PDF
Możliwość drukowania w odwrotnej kolejności i w trybie negatywu: biały nadruk na czarnym tle
Zgodność z systemem Windows i obsługa wbudowanych czcionek drukarek
Obiekt tekstu sformatowanego z zaawansowanym edytorem, obsługą tabel i innymi funkcjami
Drukowanie dokumentów łańcucha dostaw, takich jak potwierdzenia dostawy, listy komplementacyjne, specyfikacje przesyłek, raporty itp.
Panel obiektów do szybkiego wyszukiwania obiektów i zarządzania nimi w złożonych szablonach etykiet
Rozbudowana obsługa technologii RFID
Fit-text-to-box – dopasuj tekst do pola (dynamiczny rozmiar czcionki)
Tekst w kształcie elipsy
Wrap-text-to-shape – zawijaj tekst wokół innego kształtu (zawijanie i wyjustowanie tekstu wokół nieprostokątnych kształtów)
Narzędzia do wyrównywania obiektów z funkcjami przyciągania do obiektów oraz dowolnego obracania wszystkich obiektów
Względne pozycjonowanie obiektów oraz zmienna długość etykiety
Biblioteka gotowych szablonów etykiet, zgodnych z obowiązującymi normami międzynarodowymi
Odczyt ponad 70 kodów liniowych i kodów kreskowych 2D z możliwością odczytu kodów kreskowych stworzonych do drukarek
Intuicyjny kreator źródła danych identyfikatora aplikacji GS1
Automatyczne obliczanie cyfry kontrolnej
Dowolne – w stosunku do kodów kreskowych – pozycjonowanie „zrozumiałego dla ludzi” tekstu
Modyfikowalne szablony znaków „zrozumiałych dla ludzi”
Drukowanie obiektów w oparciu o dane dynamiczne (reguły biznesowe)
Nieograniczona liczba poleceń cofnij i ponów
Zabezpieczenia: ochrona projektu etykiety za pomocą hasła
DANE DYNAMICZNE
Jeden ekran zapewniający proste zarządzanie dynamicznymi danymi (Dynamic Data Manager)
Import i eksport dynamicznych definicji danych
Wprowadzanie danych z klawiatury lub skanera w momencie drukowania
Liczniki dziesiętne
Pełna serializacja ze wsparciem drukarkowych numerów seryjnych
Pola daty i godziny pobrane z komputera lub drukarki
Drukowanie danych z poziomu programu Excel i plików tekstowych
Pełna łączność bazodanowa z niemal każdą istniejącą bazą danych
Niestandardowe zapytania SQL
Wielokrotne połączenia z różnymi bazami danych i tabelami w ramach etykiety lub rozwiązania
Zmienne pola graficzne, w tym grafiki pobrane z bazy danych i dane kodowane w standardzie base64
Ponad 10 wbudowanych funkcji umożliwiających łączenie i przetwarzanie danych
Obsługa skryptów VBScript i Python zapewniająca niestandardowe przetwarzanie danych
DRUKOWANIE KONTROLOWANE NA ŻĄDANIE ORAZ WYDAJNOŚĆ DRUKU
Automatyczna, wielofunkcyjna formatka wydruku z kontrolkami wprowadzania danych oraz dynamicznym podglądem wydruku
Modyfikowalne filtry danych i funkcje sprawdzania błędów
Wybieranie rekordów bazy danych w czasie drukowania na jednym ekranie
Bezpieczne środowisko operatora umożliwiające skuteczny wybór i wydruk dokumentów (druk NiceLabel)
Tworzenie skrótów do funkcji drukowania za jednym kliknięciem
Elastyczna formatka druku dla lepszej kontroli i większej wydajności (zalecana dla ekranów dotykowych)
Formularz automatycznie dostosowujący się do ekranów o różnych rozdzielczościach
Sprawdzanie pisowni dla ręcznego wprowadzania danych
Zintegrowany, nieprogramistyczny moduł graficzny do budowy aplikacji, służący do tworzenia wydajnych rozwiązań w zakresie etykietowania i kontrolowanego druku
Możliwość pełnej konfiguracji przez użytkownika z ponad 15 wbudowanymi kontrolkami interfejsu użytkownika oraz obsługą wielu formatek
Edytor reguł workflow i biznesowych z ponad 40 czynnościami z zakresu druku etykiet, zapytań bazodanowych, integracji z wagą, sterownikiem PLC ...
Dokument tworzony za pomocą rozwiązania może zawierać kilka etykiet i formularzy w celu efektywniejszego zarządzania danymi dynamicznymi i wyższego poziomu przenośności
Wbudowany mechanizm PDF umożliwiający optymalne tworzenie dokumentów PDF bez konieczności korzystania z narzędzi innych producentów
Obsługa wielojęzycznych aplikacji niestandardowych
Interfejs i kontrola urządzeń peryferyjnych, wag, sterowników PLC ...
Automatyczne monitorowanie portu szeregowego dla integracji wagi
Dynamiczne przełączanie zasobów — drukowanie tego samego szablonu w różnych położeniach i na różnych nośnikach
DRUKOWANIE ZINTEGROWANE
Natywna obsługa systemów 32- i 64-bitowych Windows do integracji druku (Automation Easy)
Moduł graficznej integracji do nieprogramistycznej konfiguracji integracji
4 wbudowane złącza (File drop, Serial port, Database i gniazdo TCP/IP) do integracji z szerokim zakresem systemów i urządzeń
Edytor reguł workflow i biznesowych z ponad 15 czynnościami z zakresu druku etykiet, przetwarzania danych i komunikacji sieciowej
Dynamiczny podgląd wydruku podczas konfigurowania
Przetwarzanie strukturalnych danych tekstowych (pliki CSV i pliki z kolumnami o stałej szerokości)
Przetwarzanie danych w formacie NiceLabel JOB i XML
Przetwarzanie niestrukturalnych danych tekstowych i binarnych
Dedykowany menedżer integracji z rozbudowaną opcją logowania
Interfejs .NET API do integracji programowania
DRUKOWANIE
Macierzysta obsługa ponad 4000 urządzeń do etykietowania i znakowania
Obsługa wszystkich drukarek laserowych i atramentowych za pomocą sterownika Windows
Obsługa drukarek lokalnych i sieciowych
Optymalizacja szybkości z wykorzystaniem powtarzania danych, a nie ponownego ich wysyłania
Druk sesji – łączy wiele etykiet w jednym zadaniu drukowania dla większej wydajności
Separacja kolorów (w przypadku etykiet GHS)
Drukowanie wsadowe: etykiety nagłówka i etykiety końcowe
Projektowanie i drukowanie dwustronne
Zaawansowane sterowanie obcinaczem drukarki
Szablony etykiet Store i Recall z pamięci drukarki